”Miljöpartiet vill ta ansvar för jobben och ekonomin” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Miljöpartiet vill ta ansvar för jobben och ekonomin”

Nytt partiprogram i morgon. Miljöpartiet vill föra en politik som omfattar alla samhällsområden och det ska vara lika självklart att söka inflytande på näringspolitiken som på energipolitiken. Det program vi nu presenterar har större fokus på ekonomiska frågor än tidigare, skriver Yvonne Ruwaida och Anders Wallner.

Imorgon, måndag, presenteras ett förslag till nytt partiprogram för Miljöpartiet de gröna. Det är ett förslag som speglar ett parti i utveckling. Rent konkret innebär förslaget ett förtydligande av Miljöpartiets roll som en resultatinriktad kraft i svensk politik. Det handlar framför allt om synen på ekonomi, på arbetets roll och på välfärdspolitik. Vi förtydligar också vår syn på individens möjligheter och rättigheter.

Programmet lyfter fram en mer positiv syn på arbete, utan att vi släpper vår grundläggande ståndpunkt att lycka för individen inte nödvändigtvis ligger i mer pengar utan också kan ligga i mer tid och högre livskvalitet. Vi förtydligar vår positiva syn på företagande utan att släppa vår strävan att motarbeta marknadsmisslyckanden. Vi betonar vår ambition att sträva efter ekonomisk utveckling utan att släppa vår vilja att minska och effektivisera människans användande av resurser och energi.

I det förslag till partiprogram vi nu lägger fram sammanfattas allt detta bäst i denna mening: ”Sveriges välstånd och utveckling bygger ytterst på välutbildade och arbetande människor, på ett mångsidigt och tekniskt högt utvecklat näringsliv stöttat av en fungerande välfärdssektor.”

Den politik Miljöpartiet har fört under de senaste åren har varit tydligt inriktad på omställning. En sådan kräver inte bara en positiv inställning till teknisk utveckling, utan ett aktivt arbete för att åstadkomma en sådan. Att vi konstaterar att ”Vi måste gå från en ekonomi som premierar kortsiktigt risktagande och växer på bekostnad av att människor och miljö slits ned, till en långsiktigt hållbar” så är det inte en kritik mot utveckling, utan ett rop på utveckling. För vi konstaterar också att ”Omställningen av vår ekonomi kräver stora investeringar i ny teknik, infrastruktur, bostäder och energiförsörjning”.

Miljöpartiets partiprogram är inte huvudsakligen en vision om det samhälle vi skulle vilja se, utan ett redskap för att skapa vägen dit. Vi är i dag ett utpräglat samarbetsparti som är med och bildar politisk majoritet i en tredjedel av Sveriges kommuner och flertalet regioner. I riksdagen har vi erfarenhet av att tillsammans med socialdemokraterna arbeta fram 15 statsbudgetar. Under innevarande mandatperiod tar vi ansvar för att humanisera flyktingpolitiken i en uppgörelse med regeringen. Vi har också öppnat för breda samtal för att möta järnvägens problem, bostadsbristen och de sjunkande skolresultaten, även om alliansen inte har varit förmögen till sådana.

Det program som vi nu presenterar har allmänt sett en större tyngd på utbildnings-, arbetsmarknads- och välfärdsfrågor än tidigare. Fokus ligger fortfarande på långsiktighet och livskvalitet, med målet att människor ska må bra och trivas med sina liv. Men programmet är bredare och omfattar alla samhällsområden. Med det nya partiprogrammet ska det vara lika självklart för partiet att söka inflytande på näringspolitiken som på energipolitiken, lika självklart att driva kulturfrågor som demokratifrågor, lika självklart att tillsätta en skolminister som en miljöminister. Vi vill bli jobb-, skol- och kulturpartiet de gröna.

Precis som våra tidigare partiprogram innehåller förslaget Sveriges mest utvecklade och tyngsta miljö- och klimatpolitik. Vi har tagit del av ny forskning som finns på planetära gränsvärden, ekosystemtjänster och effektiva ekonomiska styrmedel. Vi har under åren som gått kontinuerligt utvecklat vår klimatpolitik och breddat den verktygslåda som rätt använd kan göra Sverige till det gröna föregångsland vi skulle kunna vara. Vi är även fortsatt Miljöpartiet de gröna.

Förslaget som presenteras i morgon betonar den gröna rörelsens frihetliga perspektiv. Den gröna utgångspunkten har alltid varit den enskilda individen och hur alla kan växa till att bli den de vill vara. Vi har alltid betonat det personliga ansvaret för samhället, och därmed också vikten av personlig integritet och av öppenhet och mångfald. Förslaget är vässat, dessa frågor har ökat i aktualitet sedan lagar som Ipred och FRA:s övervakning kommit att hota den personliga integriteten. Vi vill vara Frihetspartiet de gröna.

Förslaget handlar mer om utbildning och kultur än i det tidigare partiprogrammet. På ett plan gäller det kopplingen mellan livschanser och utbildning i bred mening. På ett annat plan gäller det hur alla barn ska kunna få en ärlig chans i skolan, att lärare ska värderas för sitt arbete och få tid för varje elev och hur skolan ska kunna tillgodogöra sig forskning. Vi vill vara Skolpartiet de gröna.

Förslaget har större fokus på ekonomiska frågor än tidigare partiprogram. Det handlar bland annat om näringsliv, arbetsmarknad, framtidsinvesteringar, forskning, kompetensförsörjning och kommersialisering av innovationer. Även här är människan i centrum. Vi vill stärka möjligheterna för människor att starta och driva företag. Det är politikens uppgift att sätta de ramar som gör att marknadens förändringskraft kan användas för att lösa de problem vi står inför. Det är hållbart resursutnyttjande och långsiktiga investeringar som ska premieras. Vi vill vara Jobbpartiet de gröna.

Välfärdsfrågorna har för första gången fått ett eget kapitel i förslaget. Vi bygger frihet och trygghet för människor. Människor ska må bra och trivas med sina liv. Sprickor i välfärdssystemet behöver tätas. Samhällets tjänster ska hålla en hög kvalitet och vara tillgängliga för alla. Välfärd handlar inte bara om trygghet utan även om livskvalitet. Det kan till exempel röra sig om tillgång till ren luft, bra kollektivtrafik och cykelvägar eller om möjligheten till makt över sin arbetstid.

Ett partiprogram ska vara ett levande dokument som ständigt utvecklas. Nu kommer detta partiprogramsförslag att utvecklas i möten med vår omvärld och i interna diskussioner. På det sättet speglar förslaget till nytt partiprogram både Miljöpartiets demokratiska traditioner som de samhällsförändringar vi vill uppnå.

Yvonne Ruwaida, sammankallande partiprogramsgruppen (MP)
Anders Wallner, partisekreterare (MP)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.