Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Minska samhällsklyftorna med progressiv skatt på aktievinster”

En studie från Euromod visar att Sverige numera är det land bland EU:s kärnländer som omfördelar minst pengar från höginkomsttagare till låginkomsttagare via skattesystemet, skriver artikelförfattarna.
En studie från Euromod visar att Sverige numera är det land bland EU:s kärnländer som omfördelar minst pengar från höginkomsttagare till låginkomsttagare via skattesystemet, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg TT

För att komma åt ojämlikheten måste fokus ligga på de stora inkomsterna från kapitalförmögenheter. Vänsterpartiet föreslår därför att en progressiv skatt på aktieutdelningar och värdepappersförsäljning införs. Inkomsterna från denna skatt kommer att kunna stärka välfärden, skriver Jonas Sjöstedt (V) och Ulla Andersson (V).

De rikaste blir allt rikare och de blir det på inkomster från sitt kapital, det vill säga på att redan vara rika. Samtidigt blir de som har det ekonomiskt kärvt allt fler. Under en lång tid har den ekonomiska ojämlikheten ökat i Sverige. Det har skett under såväl socialdemokratiskt som borgerligt ledda regeringar. För den borgerliga regeringen var detta en medveten politik under förespeglingen att ”öka drivkrafterna till arbete”. Men istället ökade arbetslösheten liksom klyftorna.

Om man vill komma åt den verkliga ojämlikheten i samhället måste fokus placeras på de stora inkomsterna från kapital och de förmögenheter som genererar dessa inkomster. Vänsterpartiet föreslår därför att en progressiv skatt på aktieutdelningar och värdepappersförsäljning införs. Inkomsterna från denna skatt kommer att kunna stärka välfärden och kompensera de barnfamiljer och pensionärer som så länge halkat efter.

I Sverige diskuteras knappt frågan om vad som är grundorsaken till att de ekonomiska klyftorna växer. Men sedan den franske ekonomen Thomas Piketty lyfte frågan om ägandets roll på den politiska agendan har erkännandet kommit från allt fler, även svenska nationalekonomer, att det är kapitalinkomsterna som är huvudorsaken till klyftorna. Det är allvarligt nog att vd:ar och finansmän har osannolikt höga löner i förhållande till undersköterskor och elektriker, men ojämlikheten ökar ännu mer genom en liten grupps avsevärda, arbetsfria och stegrade kapitalinkomster.

I SCB:s senaste sammanställning lyfter de särskilt fram kapitalinkomsterna som den främsta anledningen till de ökande inkomstskillnaderna i Sverige. Där kan vi se att de 10 procent med högst inkomster har hela 90 procent av kapitalinkomsterna.

Ekonomisk jämlikhet har ett värde i sig. Hur vi fördelar Sveriges inkomster handlar bland annat om vilka möjligheter vi ger till människor som bor här, vilka investeringar vi gör och vad vi som land väljer att satsa på och inte.

En av Vänsterpartiets viktigaste frågor är att säkra finansieringen av vår gemensamma välfärd. Vi har presenterat förslag på en ny utformning av förmögenhetsskatt, en ny arvs- och gåvoskatt, mer progressiv fastighetsskatt och inkomstskatt. Hittills har regeringen i huvudsak varit kallsinnig till sådana reformer trots att de ofta talar om vikten av ekonomisk jämlikhet. Nu tar vi nästa steg och föreslår en progressiv kapitalbeskattning. Vi lyfter kravet i budgetförhandlingarna med regeringen.

Eftersom det blir allt tydligare att kapitalinkomsterna spelar så stor roll för den skeva inkomstfördelningen i vårt land bör kapitalbeskattningen bli mer progressiv. Vi föreslår en höjning av skatten på kapitalvinst från värdepappersförsäljning och aktieutdelningar med 2, 4, 6 respektive 10 procentenheter vid inkomstgränserna 75.000, 150.000, 300.000 och 1 miljon kronor. Höjningen beräknas öka statens inkomster från kapitalskatten med cirka 4,3 miljarder år 2018.

En studie från Euromod visar att Sverige numera är det land bland EU:s kärnländer som omfördelar minst pengar från höginkomsttagare till låginkomsttagare via skattesystemet.

År 1998 låg Sverige på fjärde plats efter Belgien, Danmark och Luxemburg. Men tio år senare, 2008, var vi det land som var sämst på att omfördela via skattesystemet bland EU:s 15 kärnländer.

I SCB:s senaste sammanställning lyfter de särskilt fram kapitalinkomsterna som den främsta anledningen till de ökande inkomstskillnaderna i Sverige. Där kan vi se att de 10 procent med högst inkomster har hela 90 procent av kapitalinkomsterna. Denna grupp tjänar nästan lika mycket på att äga kapital som de tjänar på sitt arbete eller på att äga företag. Och då är det värt att veta att kapitalinkomsterna 2015 uppgick till hela 340 miljarder.

Samtidigt visar SCB att andelen ekonomiskt utsatta har ökat. 15 procent av Sveriges invånare har en disponibel inkomst som enligt EU:s definition kan innebära risk för fattigdom. Av de som är födda utanför EU i Sverige har ungefär en av tre en disponibel inkomst under relativa fattigdomsgränsen. Risk för fattigdom är ett mått som används för att mäta hur stor andel av befolkningen som har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i respektive land. En inkomst under denna gräns är likvärdigt med svårigheten att uppnå en levnadsstandard som motsvarar den generella nivån i det land man bor.

Vänsterpartiet anser att denna utveckling mot fattig-Sverige för några och skatteparadis för andra är oacceptabel. Samtidigt som många ensamstående mammor och pensionärer inte har så det räcker till hyra och mat har Sverige blivit ett skatteparadis för de rika. Sverige har i dag ingen förmögenhetsskatt, ingen arvs- eller gåvoskatt, ingen fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde och vi har en låg bolagsskatt. Regeringen har visat sig vara ovillig att förändra det. Men Vänsterpartiet fortsätter trycka på och vi kompletterar nu med krav på en progressiv kapitalskatt på kapitalvinst från värdepappersförsäljning och aktieutdelningar.

Det tragiska är att det finns en politisk ovilja att göra något för att öka omfördelningen via skattesystemet. Har de politiska partier som säger sig eftersträva ekonomisk jämlikhet gett upp inför den växande ekonomiska ojämlikheten eller intalar man sig själv att alla ändringar i skattesystemet som ger ökad omfördelning innebär att man tappar väljare?

Vi tror tvärtom. Vi tror att människor i Sverige vill ha sammanhållning, och känner starkt för ekonomisk jämlikhet och att människor därmed ogillar den skeva fördelning som växt sig allt starkare. Vi tror att människor tycker att det är rimligt att den grupp som har det allra bäst ställt också bidrar efter förmåga. Det behövs för att få en förskola och skola av högsta kvalitet och för en sjukvård och äldreomsorg att lita på.

De ökade kapitalinkomsterna för de allra rikaste visar att vi måste agera om vi vill att Sverige ska vända den negativa utvecklingen av ökad ekonomisk ojämlikhet. Och Vänsterpartiet kommer att fortsätta agera och öka trycket på regeringen i budgetförhandlingarna. De ökade inkomsterna för staten behövs för att förbättra för de ekonomiskt mest utsatta och för att förbättra den eftersatta välfärd vi alla är beroende av. Det är hög tid för de partier som gärna pratar vackert om jämlikhet att också lägga konkreta skatteförslag som ökar den ekonomiska jämlikheten.

DN Debatt. 21 februari 2017

Debattartikel

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet och Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet:
”Minska samhällsklyftorna med progressiv skatt på aktievinster”

Repliker

Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson och Mathias Sundin (L), skattepolitisk talesperson:
”Klyftan går mellan insiders och outsiders”

Slutreplik från Ulla Andersson (V):
”Beskatta aktievinster mer - inte sjuka och arbetslösa” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.