Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Minskade asylkostnader ger utrymme för högre bistånd”

Över fyra miljoner människor befinner sig på flykt utanför landets gränser och över tre miljoner barn i Syrien går inte i skolan, skriver artikelförfattarna. Bilden som togs i måndags visar syrier på flykt norr om Aleppo.
Över fyra miljoner människor befinner sig på flykt utanför landets gränser och över tre miljoner barn i Syrien går inte i skolan, skriver artikelförfattarna. Bilden som togs i måndags visar syrier på flykt norr om Aleppo. Foto: NAZEER AL-KHATIB/TT

Ökande humanitära behov. Regeringen kommer i höständringsbudgeten att föreslå att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndet i år. Detta innebär att neddragningar på 3,9 miljarder som gjordes i vårbudgeten för 2016 kan återställas samtidigt som stödet till viktiga poster kan höjas, skriver Isabella Lövin (MP) och Magdalena Andersson (S).

Världen står inför en rad svåra olösta utmaningar. Antalet krig och konflikter ökar, stater faller samman, politisk extremism vinner alltmer mark, demokrati och mänskliga rättigheter hotas och dessutom upplever världen allt fler extrema väderhändelser, utbredd torka och resursbrist, som utan tvekan kommer att bli allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Tillsammans har detta lett fram till den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget. Över 65 miljoner människor i världen är på flykt, och 130 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. De humanitära behoven har fördubblats på bara fem år.

Kriget i Syrien har pågått i över fem år. Nära två miljon människor har dödats eller sårats under konflikten, vilket motsvarar var tionde person i landet. Över fyra miljoner människor befinner sig på flykt utanför landets gränser och över tre miljoner syriska barn går inte i skolan. Samtidigt pågår också en rad konflikter på andra håll i världen: Jemen, Irak, Sydsudan, Ukraina, och Afghanistan.

Flyktingsituationen är akut för många, medan den för andra blivit ett normaltillstånd. Den genomsnittliga tiden som en person tillbringar i flyktingläger är nu över 17 år. Libanon, Jordanien och Turkiet har tagit emot en stor del av de människor som flyr kriget i Syrien, men vi får inte glömma de människor som flytt och som sedan lång tid också finns i länder som Pakistan, Iran, Etiopien eller Kenya till följd av andra krig och konflikter. Hopplösheten växer för den ungdomsgeneration som levt hela sina liv innanför stängsel, i ett ingenmansland där den ena dagen är den andra lik och där man helt saknar framtidsutsikter.

 

Vi kommer inom kort att presentera nya satsningar på sammanlagt 2,5 miljarder kronor för att hantera några av de mest akuta globala utmaningar som världen står inför.

 

Det här visar att allt hänger ihop. Behovet av humanitärt, livsuppehållande, bistånd har vuxit lavinartat de senaste åren som en följd av fler och mer utdragna konflikter. Samtidigt räcker det inte att bidra med mat, filtar och mediciner, vi måste också arbeta med långsiktiga åtgärder som jobb och utbildning för att bygga framtidstro hos de människor som sitter fast i flyktinglägren. Och vi måste jobba med freds- och statsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter och inte minst med den feministiska utvecklingspolitiken för att hindra att konflikter bryter ut från första början. Utan fred är ingen utveckling möjlig, och utan att kvinnor inkluderas är inte heller fred möjligt.

Världen behöver länder som tar ledarskap i att möta de stora globala utmaningarna. Och aldrig någonsin tidigare har Sverige tagit ett så stort humanitärt ansvar som under den här regeringen, både när det gäller att ta ansvar för flyktingsituationen på hemmaplan och när det gäller det globala arbetet med att hjälpa människor på flykt. Under 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande, flest per capita inom EU. Samtidigt är vi en av de största givarna globalt både till humanitärt bistånd och till långsiktiga insatser som gör att färre människor tvingas fly. I länder som Somalia och Afghanistan är Sverige en långsiktig och pålitlig samarbetspartner som arbetar med att bygga upp en fungerande samhällsstruktur och skapa förutsättningar för fred och framtidstro.

I Sverige arbetar regeringen nu med att förbättra systemen för mottagning av asylsökande och etablering av nyanlända. Parallellt med detta arbetar vi för att fler av EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för flyktingsituationen. Sverige arbetar också inför det flyktingtoppmöte som hålls i FN den 19 september för att fler länder i världen ska ta ett större ansvar. Vi måste se att flyktingsituationen är global och att en stor del av Sveriges insats handlar om det som görs inom utvecklingssamarbetet.

Som en följd av att avräkningarna för asylkostnader inom biståndet väntas minska under 2016 kommer regeringen i höständringsbudgeten, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet, föreslå att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndet i år. Detta innebär att vi kan återställa neddragningar på 3,9 miljarder som gjordes i vårbudgeten för 2016 samtidigt som vi också kan höja stödet till viktiga poster:

 

  • Medel återförs till Sidas verksamhet i ett stort antal samarbetsländer. Det innebär att en rad viktiga långsiktiga utvecklingsinsatser kan genomföras inom områden som socialt hållbar utveckling samt stöd till mänskliga rättigheter och demokrati. Detta är viktigt i en tid då demokratiska fri- och rättigheter beskärs på många håll i världen.
  • Stödet till Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken kan nu betalas ut enligt tidigare plan, vilket möjliggör stora satsningar på jobb och ekonomisk utveckling, inte minst för länder som tar stort ansvar för den globala flyktingkrisen. Det ger också möjlighet för regeringen att med kraft driva på vad gäller bl.a. klimatarbetet, jämställdhet, krishantering och jobbskapande i de nu pågående förhandlingarna om inriktning på Världsbankens och Afrikanska utvecklingsbankens fonder för låginkomstländer.
  • Stödet till Globala fonden mot HIV/AIDS, tuberkulos och malaria återställs, så att Sverige under 2016 kommer att betala stödet på 850 miljoner kronor enligt tidigare plan.
  • Stödet till den Globala Miljöfaciliteten GEF på 150 miljoner kan betalas ut enligt plan. Det innebär att de fattigaste och mest utsatta klimatkänsliga länderna i världen kan få ett ökat stöd för att klara de utmaningar som följer av ett varmare klimat med mer extrema väderfenomen som torka, översvämningar eller stormar.
  • Utöver detta kommer vi inom kort att presentera nya satsningar på sammanlagt 2,5 miljarder kronor för att hantera några av de mest akuta globala utmaningar som världen står inför.

 

Vi vet att svenskt bistånd ger hopp och framtidstro i Jordaniens flyktingläger, på den afghanska landsbygden och i återuppbyggnaden av det jordbävningsdrabbade Nepal. Vi vet också att Sverige är i världsklass när det gäller biståndseffektivitet och långsiktighet. Och vi är stolta över att regeringen nu kan stärka arbetet ytterligare för att bygga en hållbar och rättvis värld där färre människor tvingas fly.

DN Debatt. 31 augusti 2016

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Rättelse 2016-08-31 08:00
Uppgiften om hur många som dödats i kriget i Syrien har korrigerats.
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.