Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Missbruksutredningen är kunskapsbaserad, inte drogliberal”

Jag har vinnlagt mig om att Missbruksutredningens förslag ska grundas på forskning. Många yrkesverksamma och brukare som jag mött har också sagt att min utredning är den första som konsekvent ger kunskap företräde framför ideologi och moralism, skriver regeringens utredare Gerhard Larsson i en replik.

Det är en missuppfattning att som riksdagsledamöterna Jernbeck och Avsan (M) (DN Debatt 9/10) beskriva mina förslag till reform av den svenska missbruksvården som drogliberala, då de är tydligt grundade på aktuell forskning.

Missbruksvården får inte heller begränsas till en fråga om insatser för 10.000 heroinister, när det finns omkring 500.000 med beroende i Sverige.

Av mina 70 förslag i SOU 2011:35 syftar flertalet till att tidigare upptäcka alkoholmissbruk, förbättra tillgängligheten till vård för olika beroendetillstånd i hela landet, samt att lyfta personalens kompetens.

Jag har vinnlagt mig om att förslagen ska grundas på forskning. Många yrkesverksamma och brukare som jag mött har också sagt att min utredning är den första som konsekvent ger kunskap företräde framför ideologi och moralism.

Vårdens medicinska innehåll måste utvecklas för att bättre möta behoven hos 330.000 med alkoholberoende, 65.000 med läkemedelsberoende, 29.500 narkotikaberoende och 10.000 med dopningsproblem. Mot alkoholberoende finns i dag läkarledda behandlingar. Hanteringav läkemedelsmissbruk kräver läkares medverkan. Dopning har ofta komplexa somatiska ochpsykiatriska konsekvenser. Narkomanvården har sedan länge stora medicinska insatsbehov. Dagens missbruksvård med tyngdpunkt i socialtjänsten kan inte möta vårdbehoven. Vidare säger 9 av 10 med missbruk att de helst vill söka hjälp inom sjukvården.

När det gäller metadon och subutex har Jernbeck och Avsan läst slarvigt. Jag förespråkar inte en ymnigare användning. Mitt förslag syftar i första hand till att skapa en likvärdig tillgång till denna behandling som erbjudits i Sverige sedan 1960-talet, men fortfarande är den enda som har vetenskapligt stöd. Heroinmissbruket finns i hela landet, men behandlingen saknas ofta utanför storstäderna. Positiva effekter är minskat missbruk, minskad dödlighet och möjlighet att gå från kriminalitet till arbete.

Samtidigt ställer jag hårdare krav på behandlingsprogrammen. Patienterna ska först genomgå en tvärprofessionell utredning där psykosociala och medicinska insatser prövas. Metadon och subutex bör endast användas om andra alternativ saknas och då i kombination med psykosociala stöd (KBT, etc). Vid risk för läckage ska stödinsatserna intensifieras. Behandlingen ska också, till skillnad från i dag, följas genom ett nationellt register.

De hårdare kraven minskar den illegala handeln av metadon, subutex genom läckage, men inte den större smugglingen. Tull och polis är den illegala handeln bra på spåren, men mer sådana insatser behövs.

Jag delar uppfattningen att samhällets ambition måste vara att hjälpa missbrukaren till ett värdigt och drogfritt liv. Men det blir fel när preventiva insatser ställs i ett motsatsförhållande till vård och behandling. Vi måste samtidigt med kraft både bekämpa nyrekrytering till missbruk och erbjuda effektiv vård till dem som redan fastnat.

Jag vill gå från ideologi till kunskap i den svenska missbruksvården!

Gerhard Larsson, regeringens utredare

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.