Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Moderaterna saboterar insyn i partifinansieringen”

Det lagförslag som nu presenterats (DN 10/10 2013) motsvarar inte de krav som Europarådets antikorruptionsmyndighet ställt, skriver  Bo Göransson, Sverker Lindström och Bengt Säve-Söderberg.

Före valet 2010 presenterade vi i DN (15/9 2010) en rapport som beskrev de skevt fördelade resurserna för politisk opinionsbildning i Sverige. Vi sammanfattade: ”Den ekonomiska och mediala makten är nu samlad i en krets kring Moderaterna och Svenskt Näringsliv liksom makten över den långsiktiga opinionsbildningen. Det vet vi. Finansieringen av Moderaternas parti och valkampanj kan vi bara spekulera om eftersom de vägrar att offentliggöra sina bidragsgivare. Är det rimligt att politisk propaganda och långsiktigt opinionsarbete ska bedrivas så helt utan balans och offentlig insyn? Ska även demokratin underordnas den ekonomiska marknaden?”

Vi pekade på att oppositionen liksom Folkpartiet och Centern inom alliansregeringen tillstyrkte lagstiftning om offentlig redovisning av partiernas finansiering och att det därför borde finnas en klar majoritet för detta krav.  Vi ställde avslutningsvis frågan: ”Kommer Folkpartiet och Centerpartiet att medverka till att Moderaterna och Krsitdemokraterna ställs i den offentliga skamvrån?”

Nu har vi svaret, det är pinsamt och genant.

Moderaterna fortsätter att sabotera en heltäckande lag om insyn i de politiska partiernas affärer. Folkpartiet och Centerpartiet har rättat in sig i det moderata ledet.

Redan 2004 fanns ett förslag på lagstiftning från en parlamentarisk utredning. När regeringen Reinfeldt fick makten 2006 fick förslaget ligga och murkna till slutet av 2009 då regeringen formellt avslutade ärendet. Sedan motarbetades varje tanke på lagstiftning.  2011 svängde plötsligt moderaternas ledning trots beslut om motsatsen på en partistämma någon vecka tidigare. Men förhalningarna fortsatte, partiledningens beslut visade sig vara kosmetika.

Den beredning av en lagstiftning som sju partier enades om gjorde moderaterna till en insynsskyddad intern utredning på Justitiedepartementet. Det resulterade i ett förslag som, kraftigt försenat, lades fram i juni i år.

Remissbehandlingen visade att förslaget inte motsvarade kraven från Europarådets antikorruptionsmyndighet. Flera remissinstanser konstaterade att kravet på vad som ska redovisas var otydligt och befarade att kryphål skulle uppstå. FAR, föreningen för auktoriserade revisorer, pekade på bristerna och ställde frågan om ”möjligheten att kringgå regelverket är avsiktlig”. Statskontoret ansåg att vi riskerade att få en lag ”som syftar till att skapa transparens men som i praktiken leder till det motsatta”.

Det lagförslag som nu presenterats (DN 10/10 2013) blir ytterst begränsat. Det motsvarar inte de krav som Europarådets antikorruptionsmyndighet ställt. Förbud att ta emot mot hemliga bidrag ska utredas på nytt. Kravet på att partiernas redovisning ska omfatta verksamheten på central, regional och lokal nivå stoppas.  Inget besked har lämnats om det blir någon skärpning av insynen i personalvalskampanjerna, vilket är nödvändigt och ett starkt krav från Europarådet. Centrala delar kan komma att träda i kraft först år 2019, inte i tid ens för valet 2018!

Det är genant och pinsamt för allianspartierna, men också för Sverige. Vi får fortsätta att stå i skamvrån tillsammans med San Marino, Schweiz och Malta. Alla andra länder i Europa har lagstiftning. 

Vi riskerat att få ett val 2014 med fortsatt osäkerhet om partiernas pengar. Väljarna har rätt till en bättre behandling.

Det viktigaste med en lag om partibidrag är att den ska bidra till demokratisk öppenhet och undanröja misstankar om korruption. Därför behövs lagen inför valet nästa år. För att det ska bli möjligt måste moderaternas förhalningstaktik överges. Värnet av att fortsatt kunna ta emot hemliga bidrag även inför valet 2014 måste överges för öppenhet och insyn.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.