Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”MP populäraste partiet att bilda regering med”

Ett parti för alla. Miljöpartiet är väljarnas favorit som koalitionspartner i en kommande regering – och detta oavsett egen partitillhörighet. Det framgår av en ny undersökning som presenteras av Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms universitet, och Torbjörn Sjöström, vd för analysföretaget Novus.

Om drygt två år är det val. Då och då har frågan om vem som ska regera ihop med vem börjat dyka upp. Inte minst har den ställts till oppositionspartierna med en undran om det åter blir aktuellt med ett gemensamt rödgrönt alternativ eller ej. Sett till dagens opinionsvindar kan frågan även vara relevant att ställa till Allianspartierna: Kommer de fyra borgerliga partierna fortsatt vara knutna i en nära koalition eller är Alliansen snart ett minne blott?

Flera partier lider i dag av identitetskris utan egen tydlig politisk profil och skulle må bäst av att hitta sig själva innan några nära relationer inleds. Men frågan är hur svenska väljare ser på detta. Bör partier gå till val ensamma eller i koalition, vilken är den ideala samarbetspartnern, och hur viktiga är dessa frågor för väljarna och deras val av parti?

Novus har genomfört en undersökning där vi frågar svenska folket hur de ser på dessa frågor i den svenska demokratin. Resultaten ger delvis motstridiga resultat men likväl en fingervisning om vad väljarna önskar. Information som kan vara viktig för våra riksdagspartier.

Till att börja med frågade vi svenska folket vilka partier de vill se i ett regeringssamarbete, där de fritt fick kryssa för riksdagens åtta partier. Miljöpartiet är det parti som flertalet väljare kryssar för. Sammantaget säger 48 procent av de svarande (i totalt 1.001 intervjuer) att de ­föredrar ett regeringssamarbete för Miljöpartiet. Skall partier samarbeta i regeringsposition, är alltså Miljöpartiet det parti flertalet föredrar.

Undersökningen visar också att denna uppfattning gäller oavsett partisympati, det är bara Sverigedemokraternas väljare som är mindre intresserade av att se Miljöpartiet i ett regeringssamarbete (21 procent av dessa kan tänka sig detta).

Vad detta säger är att Miljöpartiets identitet som mittenparti, utan självklar koppling till varken vänster eller höger på den för svensk politik dominerande konfliktlinjen, tycks stark för svenska väljare. Likaså att detta betraktas som positivt när det kommer till möjligheten att ingå i en framtida regering.

Svenska folkets uppskattning av Miljöpartiet i en regering är viktig information både för Miljöpartiet självt som för övriga partier. Miljöpartiets förhandlingsläge förefaller gott liksom övriga partiers mandat att flirta med de gröna. Av Alliansens sympatisörer har 47 procent uppgivit att Miljöpartiet skulle ingå i ett regeringssamarbete, bland de som uppges rösta rödgrönt är motsvarande siffra 62.

Vi frågade även svenska folket hur viktigt det är att i god tid före ett riksdagsval få vetskap om vem eller vilka ett parti kan komma att samarbeta med vid eventuell valvinst. Resultaten visar att hela 71 procent anser det mycket eller ganska viktigt. Det är uppenbart att diskussionen om vem som skall regera ihop med vem, har fått fäste hos väljarna.

Tidigare har kritik väckts mot primärt ­Socialdemokraterna som till exempel inför valet 2002, men även 2006, uppgav att partiet gick till val ensamt, samtidigt som stöd sannolikt skulle behöva sökas vid valvinst. Svenska folket vill inte riskera att köpa grisen i säcken.

Samtidigt med detta, och delvis paradoxalt, visar vår undersökning att en majoritet av väljarna (57 procent) anser att partierna bör gå till val var för sig, istället för tillsammans med andra (25 procent). Naturligtvis finns här vissa variationer mellan Allianssympatisörer och övriga väljare: 44 procent av Alliansens väljare vill gå till val tillsammans, men lika många (44 procent) anser att partierna skall möta väljarna enskilt.

Bland rödgröna sympatisörer vill 72 procent att partierna går till val ensamt, och bara 14 procent vill ha ett samarbete innan val.

En större del av väljarna (42 procent) tycks till och med mena att det är dåligt för demokratin att partier går till val tillsammans i koalition, istället för att möta väljarna på egen hand. Uppenbarligen har väljarna insikt om partiernas behov av egen profilering. Inte minst de rödgröna väljarna ser självständighet framför samarbete före val, inte otänkbart en konsekvens av det misslyckade försöket med den tidigare rödgröna koalitionen.

Utifrån dessa resultat ska partierna alltså inte vara rädda för att gå till val på egen hand, utan organiserade samarbeten, tvärtom. Samtidigt visar studien att de måste vara mycket tydliga med vem eller vilka de kan komma att samarbeta med vid eventuell valvinst. Denna information betraktar väljarna som viktig för sitt partival.

I undersökningen uppger 62 procent att deras val av parti påverkas av informationen om vem som kan komma att samarbeta med vem. Ett resultat som indikerar hur rörlig dagens väljarkår är. Väljer ett parti att samarbeta med ett för väljaren fel parti, går väljaren vidare. Bara var fjärde väljare (25 procent) säger sig vara opåverkad av denna information.

Konklusionen av undersökningen är att svenska väljare ser poängen med att gå till val ensamt. Värnandet om ett partis egen identitet och ett tydligt flerpartisystem förefaller alltså värdefullt. Men samtidigt med självständigheten är det viktigt att i god tid före valdagen informera om eventuella allianser som kan komma att skapas. Mer än andra tycks då Miljöpartiet ses som en god regeringspartner.

Att knyta upp sig i täta koalitioner är något svenska folket ställer sig tvekande inför. Både oppositionen och Alliansregeringen kan därför göra klokt i att gå till val med lösare tyglar, men med tydliga samarbetsbesked.

Torbjörn Sjöström, vd Novus.
Jenny Madestam, fil dr statsvetenskap, Stockholms universitet.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.