Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Nästa regering måste driva på för säker asylväg in i EU”

Överfulla flyktingbåtar utanför ön Lampedusa har blivit sinnebilden för de asylsökandes ofta livsfarliga resor till Europa.
Överfulla flyktingbåtar utanför ön Lampedusa har blivit sinnebilden för de asylsökandes ofta livsfarliga resor till Europa. Foto: Anders Hansson

Mer arbete återstår. Oavsett vilken regering vi samarbetat med har vi arbetat målmedvetet för human migrationspolitik. Sverige har tagit en annan väg än andra länder i Europa. Nästa regering behöver arbeta för humanitära visum till EU, och papperslösa bör ges rätt till vård på lika villkor som andra, skriver Miljöpartiet.

Det finns all anledning att vara orolig för utvecklingen i vår världsdel. Kanske har det inte varit så svårt att växa upp i Europa som rom, jude eller muslim sedan 1940-talet som det är i dag. Ungerska Jobbik och grekiska Gyllene gryning är båda partier som gick fram i EU-valet trots att de kombinerar sin politiska retorik med hat och våldshandlingar mot romer, moskéer, synagogor och flyktingar. I Storbritannien, Frankrike och Danmark blev partier som har hård retorik och hets mot minoriteter som bärande politisk idé störst i valet.

Sett i det ljuset finns det anledning att känna stolthet över det svenska valresultatet. Även om Sverigedemokraterna fick uppemot tio procent var det snarare de partier som allra tydligast tagit fajten för humanism, jämställdhet och alla människors lika värde som gjorde de största valframgångarna.

För Miljöpartiet har detta alltid, oavsett regering eller politiska konstellationer, varit en bärande idé. Oavsett vilka vi samarbetat med har vi arbetat målmedvetet för en öppen och human migrationspolitik. När idén om övergångsregler för nya EU-medlemsstater väcktes av Göran Perssons regering var vi med och stoppade dessa. 2005 var vi del av påskuppropet för en human flyktingpolitik och uppehållstillstånd till de sjuka och svårt traumatiserade barn som mötts av beslut av avvisning. I förhandlingar med Socialdemokraterna drev vi igenom en tillfällig asyllag som gav 17.000 personer, främst barnfamiljer som i många fall levt här länge men som gömda utan rättigheter, möjlighet att börja sina liv i Sverige. Tre år senare arbetade vi i samarbete med den borgerliga regeringen fram ett regelverk för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring. Nyligen har vi också kunnat förändra dessa regler så att rättigheterna för utomeuropeiska arbetstagare stärks.

När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och alliansregeringen valde att sitta kvar i minoritet var det också vi som tog initiativ till ett samarbete som kunde garantera en politisk majoritet för en mer human migrations- och asylpolitik.

Nu genomförs de sista delarna i vårt migrationspolitiska samarbete med regeringen och det är dags att summera. Samarbetet har inte alltid varit lätt, men det har inneburit att Sverige tagit en annan väg än många andra länder i Europa. När en liten högljudd och hatisk minoritet där tvingat fram hårdare flyktingpolitik, har Sverige i stället mött rasismen med det enda den inte tål: mer öppenhet och mer humanism.

Genom Sverigedemokraternas inträde fick Sveriges riksdag för första gången ett renodlat främlingsfientligt parti med sina rötter i den rasistiska vit makt-rörelsen. Ljusmanifestationer anordnades runt om i landet och människor var oroliga för vad som skulle hända när Sverigedemokraterna fick en plattform i riksdagen och i den nationella debatten.

Etablerade partier i länder som Danmark och Nederländerna har anpassat sin egen retorik och politik efter de främlingsfientliga. Möjligen har syftet varit att göra de främlingsfientliga överflödiga, men det har visat sig vara en illa fungerande strategi. När pratet om migration som ett hot normaliseras leder det till att de främlingsfientliga partiernas världsbild legitimeras. De tillåts sätta den migrationspolitiska agendan och kan lägga fram ännu mer extrema förslag. Hela samhällsklimatet förpestas och blir kallare.

Vi ville motverka en sådan utveckling i Sverige. Miljöpartiet satte därför upp två mål när vi inledde samarbetet med alliansregeringen om migrationspolitiken. För det första ville vi genomföra konkreta och viktiga förändringar. Papperslösas rätt till sjukvård och skolgång, familjers rätt att kunna återförenas och svårt utsatta och sjuka människors rätt att slippa skickas bort från nära och kära i Sverige var sådana frågor.

För det andra ville vi förskjuta debatten i en mer human riktning. Genom att sätta reformerna i fokus skulle debatten handla om människors rättigheter och hur de kan stärkas, snarare än att människor utmålas som hot eller problem.

Vi kan konstatera att dessa mål har uppnåtts. Politiska samarbeten är sällan enkla och kompromisser blir sällan exakt så som en skulle vilja, men de förändringar som har genomfört har inneburit viktiga förändringar för utsatta personer.

För svårt utsatta och sjuka barn ändras bestämmelsen ”synnerligen ömmande omständigheter” till det bredare ”särskilt ömmande omständigheter”. En mer human bedömning görs för barn när det gäller ”verkställighetshinder”.

Internationella studenter får stanna kvar och söka arbete i sex månader. Det blir lättare för doktorander och arbetskraftsinvandrare att få permanent uppehållstillstånd. Spårbyte från asylsökande till arbetskraftsinvandrare underlättas.

Papperslösa ges nu rätt till vård som inte kan anstå (enligt samma villkor som asylsökande) och papperslösa barn ges rätt till vård på helt lika villkor som andra. Papperslösa barn ges rätt att gå i skola.

Familjeåterförening har blivit lättare. Främlingspass görs nu möjliga att överklaga och familjesplittring motverkas genom att vårdnadshavare med barn i Sverige kan söka uppehållstillstånd från Sverige och slipper återvända till hemlandet för att söka.

Allt detta är viktiga förbättringar, och man kan vara trygg med att Miljöpartiet även under nästa mandatperiod kommer att fortsätta prioritera arbetet för att stärka migranters rättigheter, oavsett om man lämnat sitt land för att man tvingats, för att söka arbete eller av kärlek. Vi kommer aldrig att försvåra för människor att komma till Sverige. I en ny regering vill vi ta initiativ till att återigen skapa en trygg majoritet för steg mot en mer mänsklig och öppen migrationspolitik.

Nästa regering behöver arbeta för att skapa lagliga, säkra vägar för att människor ska kunna ta sig till EU och söka asyl genom att börja använda humanitära visum. Att använda humanitära visum skulle förhindra att fler människor tvingas ut på livsfarliga färder och riskerar att mista sina liv på sin flykt till Europa.

Papperslösa och asylsökande bör också ges rätt till vård på helt lika villkor som andra. Vi vill avskaffa tvåårsregeln, som riskerar att låsa in våldsutsatta kvinnor i relationer eftersom konsekvensen kan bli att tvingas välja mellan att stå ut i en destruktiv relation eller att bli utvisad. Asylrätten för HBTQ-personer behöver stärkas. ”Synnerligen ömmande omständigheter” bör ändras till ”särskilt ömmande” även för vuxna. Människor som tvingas leva i en limbosituation eftersom de inte får uppehållstillstånd men inte heller kan avvisas bör ges möjlighet att få stanna i Sverige.

Sverige ska fortsätta välja medmänsklighetens väg, det är särskilt viktigt när kalla vindar blåser i Europa. Vi gröna kommer göra allt vi kan för att bidra till en sådan utveckling.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.