Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Nu är tiden mogen för närodlad kommunpolis”

Kommunpolisens fokus ska ligga på att vara närvarande i människors vardag, att förebygga brottslighet och att bötfälla och utreda mindre grova brott så som cykelstölder, nedskräpning och trafikförseelser, skriver artikelförfattarna.
Kommunpolisens fokus ska ligga på att vara närvarande i människors vardag, att förebygga brottslighet och att bötfälla och utreda mindre grova brott så som cykelstölder, nedskräpning och trafikförseelser, skriver artikelförfattarna. Other: Jan Düsing TT

När polisen gör nationella kraftsamlingar och fokuserar på utredning av grova brott minskar resurserna för det lokala polisarbetet. Vi vill därför ha en ny kommunpolis som är närvarande i människors vardag och förebygger brottslighet. Och som kan avlasta den -nationella polismyndigheten, skriver Center-företrädare i Stockholm.

Som ledande företrädare för Centerpartiet i Stockholmsregionen eftersträvar vi en närodlad politik för säkerhet och trygghet. Därför vill vi att Centerpartiet i Stockholms stad och län ska föreslå en särskild kommunal polis, kommunpolis.

Tillsammans med en rad andra förslag ser vi fram emot att Centerpartiet nu som första parti i Stockholmsregionen ställer sig bakom förslaget om kommunpolis vid vår distriktsstämma kommande helg. Utifrån det kommer vi att arbeta vidare för att Centerpartiets rikstäckande partistämma i september tar samma beslut.

Debatten om polisen går stundtals hög och många verkar anse att polisens grundläggande problem har uppstått just nu. Till stor del är det inte så, och särskilt inte utifrån de lokala frågorna som vi i Centerpartiet värnar om. Centerpartiets närodlade politik handlar om att se verkligheten som den är i landets olika delar, och när det gäller att anpassa polisorganisationen efter de lokala förutsättningarna har problem funnits tidigare.

Många minns närpolisreformen på 1990-talet, som liksom dagens omorganisation omgärdades av goda ambitioner för en mer lokalt förankrad polis. Resultaten uteblev dock, och i dag står vi inför högt ställda förväntningar och tämligen magra resultat. Så sent som förra året redovisades, i en rapport från rikspolischefens kansli, att en majoritet av landets lokalpolischefer gjorde bedömningen att den tillgängliga operativa resursen minskat. Rapporten ger som förklaring att ”resurser går till bland annat nationella kraftsamlingar, särskilda händelser och utredning av grova brott” det vill säga annat än det lokala brottsförebyggande arbetet. Även Statskontorets rapport i oktober 2016 är tydlig med att enhetlighet och nationell samordning prioriteras inom polisen framför lokal anpassning och att stärka lokalpolisområdena.

I dag löser många kommuner ordnings- och trygghetsproblem med att anställa ordningsvakter. Vi vill med vårt förslag se till att utbildade poliser sköter dessa uppgifter, och man kan också tänka sig en inriktning under polisutbildningen mot just kommunpolis.

Polislagens andra paragraf anger de grundläggande uppgifterna för polisen, varav den tredje uppgiften, utreda och beivra brott, är den som brukar ägnas mest uppmärksamhet. Att polisutredningarna är framgångsrika är självklart mycket viktigt, men lika mycket energi borde enligt vår mening läggas på de andra, brottsförebyggande uppgifterna som polisen redan har. En ny kommunpolis bör därför ha som uppgift att jobba lokalt brottsförebyggande och för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Utgångspunkten bör vara att kommunpolisen inte ansvarar för större polisutredningar utan att istället fokusera på det som många invånare i dag saknar: en lokalt förankrad polis. I grunden bör de ha samma befogenheter på gator och torg som dagens poliser har. Kommunpolisens fokus ska ligga på att vara närvarande i människors vardag, att förebygga brottslighet och att bötfälla och utreda mindre grova brott så som cykelstölder, nedskräpning och trafikförseelser. En kommunpolis skulle därmed underlätta för den nationella Polismyndigheten att verkligen lyckas med uppgifterna att lagföra kriminella personer och nätverk.

Låt oss kort bemöta några möjliga invändningar mot förslaget:

  • För det första kan anföras att statens våldsmonopol inte ska spridas ut på andra aktörer. Här är det viktigt att understryka att kommunpolisen kommer att lyda under nationell lag och dessutom inte vara privat utan i offentlig regi. Vi vill också påminna om att kommunerna faktiskt hade ansvaret för polisverksamheten innan förstatligandet 1965. I dag löser många kommuner ordnings- och trygghetsproblem med att anställa ordningsvakter. Ofta framförs också förslag på att ordningsvakter bör få ytterligare befogenheter. Vi vill med vårt förslag se till att utbildade poliser sköter dessa uppgifter, och man kan också tänka sig en inriktning under polisutbildningen mot just kommunpolis.
  • För det andra hävdar somliga att det blir ojämlikt om den lokala kommunala budgeten ska sätta gränserna. Här menar vi dels att detta inte skiljer sig från många andra viktiga uppgifter som kommunerna har, dels att man bör överväga finansiering med statsbidrag. Snarare ser vi det som positivt att de lokala politiska ledningar som vill satsa på trygghet också kan göra det. För det tredje hävdas ibland att kommunpolis blir ett så kallat B-lag i förhållande till ”den riktiga polisen” som då är A-laget. Invändningen visar i själva verket att man inte prioriterar det lokala brottsförebyggande arbetet. Denna invändning utgår från att alla poliser är stöpta i samma form och vill göra samma sak, medan en kommunpolisreform i själva verket skulle öppna upp ett nytt alternativ. Med andra arbetsuppgifter och en annan arbetsgivare kommer troligen också andra personer att lockas till kommunpolisen.

Det finns en rad argument för att inrätta en särskild kommunpolis:

  1. Bra lokalkännedom borgar för bättre uppklarning av brott. Om polisen har en högre lokal närvaro så kommer också lokalkännedomen att öka. Detta kommer i sin tur att förbättra utredningsläget för brott där kommunpolisen kan förse utredare med bra information. Effekten av god personkännedom i alla led kommer därför att vara ökad trygghet och minskad brottslighet.
  2. En självständig kommunpolis klarar att prioritera det brottsförebyggande arbetet. På flera håll i landet är ett av grundproblemen att Polismyndigheten inte förmår att prioritera det lokala brottsförebyggande arbetet i praktiken, även om man har sådana ambitioner. Större plötsliga händelser, idrottsevenemang och prioriteringar högre upp i organisationen är exempel på omprioriteringar som hela tiden går ut över det lokala polisarbetet.
  3. Med kommunpolis kan invånarna utkräva ansvar för verksamheten. I den nya Polismyndigheten har invånarnas insyn via sina folkvalda minskat, exempelvis genom att polisnämnderna har avvecklats. I varje kommun väljer man sina lokala politiker, men dessa har ingen formell makt idag över hur lokalpolisen arbetar.
  4. Staten är inte alltid lösningen. Centerpartiet ska inte vara det parti som alltid ser staten som svaret på de stora samhällsutmaningarna. Precis som i alla andra länder som har en kommunpolis så finns det här ett behov av en lokalt förankrad polis – på riktigt.

Tillsammans med en rad andra förslag ser vi fram emot att våra båda distriktsstämmorna för Centerpartiet i Stockholms stad och län nu anger tonen för en ny polispolitik förankrad i de lokala förutsättningarna i varje kommun.

DN Debatt.21 mars 2017

Debattartikel

Michaela Haga (C), distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms län och Christian Ottosson (C), ledamot regionpolisrådet Stockholm-Gotland, kommunalråd i Huddinge:
”Nu är tiden mogen för närodlad kommunpolis”

Repliker

Lena Nitz, ordförande Polisförbundet:
”Kommunal polis skulle försvåra vårt arbete”

Slutreplik från Michaela Haga (C) och Christian Ottosson (C):
”Polisförbundet negligerar det lokala arbetet” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.