Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Nu blir det enklare för oss att bo och arbeta i Asien”

Gränslösa rättigheter. Att kunna ta med sig inbetalade pensionsrättigheter från ett land när man flyttar hem igen ökar möjligheterna för människor att arbeta över gränserna. I dag bekräftar Sverige formellt att vi inleder förhandlingar med Sydkorea om våra länders första bilaterala socialförsäkringsavtal. Det gör det enklare för svenskar att bo och arbeta i Sydkorea och för koreaner att verka i Sverige. Avtal med Indien och Japan är redan på gång och snart startar förhandlingar med Kina, skriver Ulf Kristersson.

I den internationella skuldkrisens spår står flera europeiska länder inför stora och smärtsamma nedskärningar av sina offentliga välfärdssystem. Att god ekonomi har stor betydelse för ett lands möjligheter att bedriva generös välfärdspolitik är sedan länge en självklar insikt. Allt fler tvingas nu också inse att hur man utformar socialpolitik och pensionsålder starkt påverkar landets ekonomiska utveckling.

Men att reformera välfärden är svårt. Varje land har sin egen välfärdspolitiska tradition, och i många länder uppfattas den egna modellen också som den enda och rätta modellen. Vår svenska tradition präglas sedan snart hundra år av generella välfärdssystem och generösa inkomstförsäkringar. Andra länder valde mer selektiva, mindre ambitiösa men ofta på kort sikt billigare lösningar. De bygger ofta mer på arbetsplatsens eller familjens ansvar än på individuella rättigheter.

Länge var bilden av Sverige landet med den stora staten och de höga skatterna. Det lite extrema landet – för vissa ouppnåeligt, för andra avskräckande. Numera är vi nog snarare kända för vår starka individualism och samhällsdynamik, för politisk förändringsförmåga och höga jämställdhetsambitioner: Att både män och kvinnor kan arbeta och försörja sig själva och att män och kvinnor har jämlik förmåga och jämlikt ansvar att ta hand om familjens barn.

Sveriges välfärdspolitik har klarat internationaliseringens utmaningar bättre än många trodde. Den ökade globala konkurrensen har inte lett till välfärdspolitisk likriktning eller tvingat Sverige att göra sociala förändringar som ingen egentligen vill ha. Kanske är vi däremot i dag mer öppna för att lära också av andras erfarenheter.

Inom det europeiska samarbetet gäller principen att varje land styr sin egen välfärdspolitik. Ingen stat kan tvinga på någon annan några lösningar som vore politiskt eller kulturellt omöjliga. Varje lands lagar gäller i det egna landet och vi respekterar att välfärdspolitiken är ett nationellt ansvar.

Samtidigt gäller inom EU den lika viktiga principen om fri rörlighet och förbud mot diskriminering av andra länders medborgare. Alla EU-medborgare ska ha samma rättigheter i Sverige som svenskar har. Och svenskar i Tyskland har samma rättigheter som tyskar i Tyskland. Alla måste därför tillåtas ”exportera” – ta med sig – inbetalade pensionsrättigheter från ett land, när man flyttar hem igen. Och lägga ihop sociala förmåner från olika länder. Detta har dramatiskt ökat möjligheterna för människor att bo och arbeta över de europeiska gränserna. I dag lever och jobbar miljoner européer i ett annat EU-land är sitt eget. EU:s öppna gränser kräver praktiska lösningar på välfärdsproblem.

Men omvärlden är så mycket större än Europa. Fler svenskar och svenska företag riktar sina blickar mot Asien. Och om europeisk välfärdspolitik ofta är annorlunda än svensk, så är ”Asiens välfärd” något helt annat än Sveriges.

Hittills har människor och företag som verkar i asiatiska länder ofta inte brytt sig om de lokala välfärdssystemen. De har varit för annorlunda, eller bara så rudimentära att man kunnat bortse från dem. Företagen har löst sina anställdas trygghetsbehov på annat sätt. Men nu händer det saker.

Flera av Asiens viktiga ekonomier har inte längre några obetydliga välfärdssystem. De är inte heller speciellt billiga, bara svåra att dra nytta av. Utlänningar kvalificerar inte in i regelverken, eller kan inte ta med sig upparbetade förmåner hem. I några länder är utvecklingstakten hög, och bland annat Skandinavien ses som en förebild. Välfärdssystemen börjar få betydelse för de svenskar som vill bo och jobba i Asien.

Den svenska välfärden bygger på arbete, var det än utförs. I den globala ekonomin måste vi både värna framgångsrika svenska välfärdsprogram och samtidigt vara öppna för överenskommelser med andra, som gör att fler svenskar kan dra nytta av möjligheterna i länder som inte alls liknar vårt eget. Internationella socialförsäkringsavtal blir då viktiga.

I dag överlämnar Sverige den formella bekräftelsen till Sydkorea om att inleda förhandlingar om våra båda länders första bilaterala socialförsäkringsavtal. Därmed startar ett intensivt arbete för att göra det enklare för svenskar att bo och arbeta i Sydkorea och för koreaner att verka här i Sverige.

De kommande förhandlingarna med Sydkorea är ingen slump eller någon isolerad händelse. Vi har sedan tidigare bilaterala sociala avtal med till exempel USA, Kanada och Chile. Våra nya avtal ska ses i ljuset av ett allt bredare svenskt intresse för Asien och de viktiga asiatiska ekonomierna. Men också en påtagligt stor asiatisk nyfikenhet på svenska välfärdspolitiska lösningar.

Förhandlingarna om ett socialförsäkringsavtal med Indien är precis avslutade och nu väntar undertecknanden och därefter parlamentsbeslut. Förhandlingarna med Japan pågår och tog stora steg framåt under den senaste sessionen här i Stockholm.

Sverige har dessutom precis fått beskedet från den kinesiska regeringen, att arbetet med ett svenskt-kinesiskt socialförsäkringsavtal kommer att påbörjas i april i år.

Just Kina är speciellt. Landet har hittills knappt haft någon nationell sociallagstiftning alls, men har nyligen fattat beslut om en stor välfärdspolitisk reform, som gäller även utländska medarbetare. Kinas mål är att 2020 ha ett heltäckande socialförsäkringsskydd som omfattar pension, sjukförsäkring, arbetsskador och havandeskap i ett land med 1,3 miljarder invånare. Ett viktigt svenskt intresse blir sannolikt de obligatoriska pensionsavgifterna, som utan ett bilateralt avtal bara blir en extra skattebörda för svenskar som arbetar i Kina.

Svenska socialförsäkringsavtal med Indien, Japan, Kina och nu Sydkorea är viktiga eftersom de gör det lättare för svenskar och svenska företag att verka i Asien. På kort sikt berörs de grovt räknat 13.000 svenskar och 700 svenska företag som verkar i dessa fyra länder. Och naturligtvis de rätt många tusen asiater som numera jobbar i Sverige. Men mycket talar dessutom för att många fler i framtiden kommer att vilja arbeta utomlands under några år.

På lång sikt handlar avtalen om något mer än handel, internationella företag och migration. De understryker att vi i Sverige både värnar den svenska välfärdsmodellen, och samtidigt öppnar upp för globaliseringens möjligheter till samarbete med länder som numera inte ligger så långt borta.

Ulf Kristersson (M), socialförsäkringsminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.