Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Nu bygger vi 6 000 nya studentbostäder till 2017”

Om fyra år ska Stockholm ha 6 000 nya studentbostäder. Det är en ökning med 50 procent och innebär att kötiden minskar från två år till mindre än en termin. Målet är att bristen på studentbostäder ska vara bortbyggd år 2017, skriver företrädare för kommuner, studenter och utbildningsväsende.

Stockholm är en expansiv region med kraftig inflyttning och stark akademisk ställning. Regionens universitet och högskolor är högt rankade i Europa och i världen. Men den akuta bristen på bostäder riskerar att avskräcka studenter och forskare från att söka sig till Stockholm.

Nu inleds ett unikt samarbete mellan kommuner, länsstyrelsen, landstinget, lärosäten, studenter, näringsliv och fastighetsägare. Målet är att till och med år 2017 ha byggt bort Stockholms studentbostadsbrist.

Regeringen lägger inom kort en proposition som skärper kommunernas ansvar för bostadsbyggandet och särskilt pekar ut behovet av studentbostäder. Vi som nu samlas kring Stockholmsinitiativet Studentbostadsmässan 2017 tar denna fråga på allvar.

I Stockholm finns över 80.000 studenter, men bara 12.500 studentbostäder. Kötiden för en studentbostad är minst två år. Det slår hårt mot Stockholms konkurrenskraft som studie- och forskningsort. För den region som vill attrahera de bästa studenterna räcker det inte med bra universitet och utbildningar – det har Stockholm – man måste också kunna erbjuda bra bostäder.

Därför kommer vi i detta initiativ att samverka kring byggandet av minst 6.000 nya studentbo­städer till och med år 2017 – vilket kortar kötiden till mindre än en termin.
Bristen på bostäder för studenter och varför det inte byggs nytt har debatterats länge. Detta till trots kan vi självkritiskt konstatera att det inte har byggts tillräckligt i Stockholm. Det är uppenbart att vi måste ta ett helhetsgrepp på studentbostadssituationen och tänka nytt kring frågan. Det gör vi nu med detta initiativ och satsningen fram till och med Studentbostadsmässan 2017.

När Studentbostadsmässan arrangeras om fyra år har Stockholmsregionen 6.000 nya studentbostäder, en ökning med nära 50 procent. Att radikalt öka utbudet är dock bara en del i det helhetsgrepp vi nu tar på studentbostadsfrågan. Vi kommer även att förbättra studentbostadsförmedlingen och utveckla nya former för hyresupplåtelser. Bland annat ser vi över kösystemet. I dag finns sju olika studentbostadsköer i Stockholm. För studenter och forskare som söker sig till vår region är detta i sig ett hinder.

En viktig del i initiativet är att våga tänka nytt. Det handlar om att ta utgångspunkt i hur studenter faktiskt bor i dag och hur vi på ett mer kostnadseffektivt sätt kan möta deras behov med framtidens studentboende.

Studentboendet ska medverka till att skapa attraktiva stadsmiljöer och ett stort antal av de planerade bostäderna kommer att byggas inom befintliga universitetsområden. Tillsammans ska vi visa Sverige och världen att det går att bygga funktionella och attraktiva studentbostäder till en rimlig kostnad.

Utöver den kommande propositionen från regeringen har bostadsminister Stefan Attefall gett Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av bland annat studentbostäder. Syftet är att identifiera regler som kan ändras för att göra det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Två viktiga områden är kraven på tillgänglighet och buller.

Vi välkomnar initiativet, ser fram emot att omsätta utredningen i konkreta åtgärder och förväntar oss en snabb politisk handläggning.

Det gemensamma initiativet visar hur högt kommunerna prioriterar studentbostäder. Vi går före kraven i regeringens proposition och utmanar redan nu resten av länets kommuner, fastighetsägare och andra aktörer, att satsa på framtidens studenter och bygga fler studentbo­städer. Ju fler som ansluter sig desto starkare blir vi i arbetet med att säkra Stockholm som en av världens ledande kunskapsregioner.

Bristen på studentbostäder är inte bara ett problem i vår region, utan många universitets- och högskoleorter runt om i landet brottas med frågan. På samma sätt som andra bomässor varit föregångare med nya kreativa lösningar och spännande arkitektur ser vi vår satsning som ett pilotprojekt.

I Stockholms län är bristen på bostäder stor. Kan vi lösa problemet med studentbostadsbrist, så kan även andra regioner det. Gemensamt stärker vi då hela Sverige som kunskapsnation!

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.