Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Nu måste vi sätta stopp för regeringens kvartalspolitik”

Striden står om framtiden. Vi ser i dag en kortsiktig och framtidsblind politik med havererande infrastruktur, lågt ställda klimatmål, återkommande vårdskandaler, bostadsbrist och felaktiga prioriteringar. Den här kvartalspolitiken ska vi socialdemokrater avsluta. Vi föreslår därför i dag – inför vårt förtroenderåd – två nya, fasta mål för vår ekonomiska politik. Dels nya sysselsättningsmål, dels ett mål för offentliga investeringar i vårt lands infrastruktur. Det är bland annat om detta valet 2014 kommer att stå, skriver Håkan Juholt.

Som partiledare för det Social­demokratiska arbetarepartiet tänker jag tillsammans med resten av partiledningen och alla engagerade partimedlemmar visa vägen framåt för Sverige. Vi ser i dag ett världsledande land som behöver rustas för morgondagens generationer. Framtiden kommer att tillhöra de vetgiriga, de visionära, de som förmår att förverkliga sina egna livsdrömmar och samtidigt bygga en starkare gemenskap med andra. Detta kräver ett samhälle där välfärd och möjligheter kommer alla till del.

För att uppnå detta måste socialdemokratin utvecklas. Vi kan bara gå vidare genom att identifiera de brister, möjligheter och utmaningar vi ser i dagens samhälle och visa på hållbara lösningar för framtiden.

Vi måste arbeta på ett sätt som håller både för en 24 timmars nyhetscykel, en 1.000 dagars valrörelse och ett 100.000 åsikters parti. Som Sveriges största parti, som bärare av den värdegrund som byggt dagens samhälle och den visionskraft som ska bygga morgondagens, behöver nödvändiga steg tas:

• Vår politik ska uppfattas som en helhet. I vår vilja att presentera en politik för samhällets alla möjliga utmaningar kan vi inte fortsätta att spreta och framställa alla enskildheter som storheter. Vår färdriktning för Sverige ska bli än tydligare.

Vi kommer att visa hur varje reform och förslag bidrar till att bygga en kunskapsbaserad ekonomi. Detta för att möta den globala konkurrensens utmaningar med kompetens och kunnande. Sverige ska bli en kunskapsnation av allra högsta klass. Det görs genom ett brett fokus på utbildning, inte genom försämrade arbetsvillkor och sänkta löner.

Vi ska göra det möjligt för den kunskapsbaserade ekonomin att utvecklas genom en värdeburen tillväxt, byggd på hållbarhet och solidaritet. Vårt samhälle ska ge alla människor möjlighet att växa i stället för att förminskas till konkurrerande kunder på en marknad. Valet måste göras: Tillsammans, eller var och en utlämnad till sig själv?

• Socialdemokratin gynnar alla, inte vissa. Under de senaste åren har vi i inte tillräckligt stått upp för tanken om att ett generellt välfärdssamhälle gynnar alla, inte bara somliga. Hela ekonomin lyfts av trygga och fria människor. Det var genom att visa hur välfärdsstaten ledde till alla medborgares bättre liv som socialdemokratin fann sin rot i det svenska samhället. Alla människor, från alla klasser, gynnas av ett land i solidaritet med en hög sysselsättning, hög utbildningsnivå och hög välfärdskvalitet. Då måste vi i vår kommunikation och i våra förslag också visa att vi vänder oss till alla medborgare.

• Kvartalspolitiken ska avslutas. Vi ser i dag en kortsiktig och framtidsblind politik med havererande infrastruktur, lågt ställda klimatmål, återkommande vårdsskandaler, bostadsbrist och kanske främst: prioriteringar som sänkt krogmoms framför utbildningssatsningar. Vi Socialdemokrater har dragits med i ett debattklimat som oftast inte blickar längre än nästa budgetförslag eller nästa presskonferens.

Därför föreslår vi för vårt förtroenderåd – som inleds i dag – två nya, fasta mål i vår nya ekonomiska politik. Dels ett sysselsättningspolitiskt ramverk som sätter upp mål för bland annat sysselsättningsgrad och antal arbetade timmar, och därtill ett mål för offentliga investeringar i reala tillgångar, främst vårt lands infrastruktur. De ska förtydliga vikten av att ta ansvar för det långsiktiga över det kortsiktiga – men det framåtblickande ska även genomsyra hela vårt arbete, från partiprogram till debattartiklar och presentation av politiska förslag.

• Reflektion ska sättas framför reaktion. I vår vilja att ge sökljus åt missförhållanden så har vi, och inte minst jag som partiledare, ofta reagerat med snabbhet. Det är ett resultat av en allt kortare nyhetscykel, där samhällsproblem och lösning ska presenteras helst på samma dag. Ryggmärgsreflexen mot uppenbara brister i samhället delas av alla socialdemokrater och är alltid i grunden god. Men presentationen av lösningen måste vara både genomtänkt, genomarbetad och gedigen, och kunna presenteras som en tydlig reform.

I ett komplext samhälle uppstår komplexa problem och seriösa lösningar tar, och måste få ta, tid att utveckla. Bara så byggs trovärdighet för reformen när den väl presenteras. Uppgiften är att forma ett samhälle, bygga ett land – inte tända ett tomtebloss som slocknar redan i handen.

• Socialdemokratin ska spegla samhället av i dag. Målet att en fjärdedel av personerna på valbar plats ska vara under 35 år ska uppnås. Dessutom måste socialdemokratiska partiet växa genom insikten om att politisk mångfald endast kan skapas i en gemenskap definierad av mångfald. Detta gäller både centralt och lokalt, och arbetet måste utökas och intensifieras. En tydlig föryngring och ökad mångfald är en överlevnadsfråga för vårt parti.

Socialdemokratin växte sig stark genom en allians mellan akademi och löntagare som samlades kring en idé om ett bättre samhälle. Den alliansen måste återskapas. Vårt parti behöver utveckla vår politik i nära samverkan med progressiva forskare och tänkare.

Vi bygger vårt parti på en stark grund. Passionerade partimedlemmar över hela landet fortsätter outtröttligt att ge näring åt nya skott som blomstrar. Under denna vårt partis höststorm har samtidigt 1 200 personer önskat att bli medlemmar för att vara med och forma en starkare socialdemokrati. Det är ett för många oväntat styrkebesked. Våra medlemmars engagemang är och förblir vår största framgångsfaktor inför framtiden.

Och det är om framtidsidéerna, visionerna och långsiktigheten som konflikten mellan socialdemokraterna och den borgerliga regeringen är som störst. Det är om framtiden valet 2014 kommer att stå – ökade livsmöjligheter och förbättrade kunskaper för alla med full sysselsättning är vår väg. Detta gör att våra prioriteringar inför nästa år blir tydliga – utbildning, arbete, medborgarvärde framför marknadsvärde i välfärden och framtidsinvesteringar i järnvägar, tunnelbana och bostäder.

I kärva tider är det extra viktigt att prioritera rätt. Det är då vi måste förmå att göra breda investeringar i varandra som ligger till grund för allas frihet, utveckling och möjlighet till att förverkliga sina bästa stämningars längtan. Det är en gammal idé, men det är också framtidens idé. Det är social demokrati.

Håkan Juholt, partiordförande Socialdemokraterna

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.