Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Nu riktar vi om exportstöd till länder i Asien och Afrika”

För stort fokus på Europa. Svensk export behöver inriktas på de marknader som ger bäst förutsättningar för företagen att expandera. Därför riktar regeringen nu om de handelsfrämjande åtgärderna och prioriterar 20 länder i bland annat Asien och Afrika, skriver handelsminister Ewa Björling.

Den europeiska skuldkrisen har försvagat Europas position i världsekonomin. Men krisen har bara påskyndat en utveckling som vi länge noterat. Utrikesdepartementets prognoser tyder på att Sveriges exportutveckling till Asien och Oceanien fram till 2017 kommer att vara mer än dubbelt så stark som till EU. Utrikeshandeln utgör en hörnsten för Sveriges välstånd och därför måste det ske en anpassning av handelsfrämjandet till ett landskap där marknader i fjärran växer snabbare än mer traditionella marknader.

Handelsfrämjandet är i dag en viktig uppgift för alla Sveriges ambassader. Samtidigt är det slående att så mycket som 40 procent av medlen för ambassadernas handels- och Sverigefrämjande fortfarande går till att främja i Europa.

När jag i dag reser till Sydkorea och Japan markerar det startpunkten för en omställning av handelsfrämjandet mot marknader med särskild exportpotential för svenska företag och där offentliga främjandeinsatser gör störst nytta. Regeringen satsar nu tre miljoner kronor på att utöka och vässa våra ambassaders handelsfrämjande på 20 prioriterade marknader. Därmed får våra ambassader i utvalda länder extra resurser att hjälpa svenska företag.

Initiativet är också nödvändigt mot bakgrund av hur relationer mellan länder formas i den moderna ekonomin jämfört med hur det var förr. Varken politiken eller diplomatin har längre monopol på relationsskapande. Handel, investeringar och internationella affärer bygger nya och allt viktigare broar. Globaliseringen har således gjort ekonomiskt utbyte till den viktigaste länken mellan Sverige och merparten av världens länder. Detta i sin tur har förstärkt betydelsen av ambassadernas arbete med att främja svenska ekonomiska intressen.

De utmaningar som Sverige nu möter skapar ett brinnande behov av att effektivisera handelsfrämjandet. Regeringen har genomfört viktiga reformer för att säkra Sveriges möjligheter till ökad export och välfärd, inte minst genom specifika initiativ som att inrätta en ny och vassare organisation för export- och investeringsfrämjande, Business Sweden, men också genom stora satsningar på infrastruktur, forskning och ett förbättrat näringslivsklimat. Vi är dock inte nöjda. Jag är övertygad om att främjandet behöver förstärkas gentemot viktiga handelspartner, stora tillväxtmarknader och framväxande ekonomiska centra.

De 20 prioriterade marknader som ska leda skiftet av handelsfrämjandet är utvalda på basis av en ny och omfattande ekonomisk analys. Analysens metod bygger på ett antal makroekonomiska nyckelfaktorer som identifierar dels maximal exportpotential, dels var det finns särskilda behov av offentliga insatser för att överkomma exporttrösklar i form av bristande kunskap hos näringslivet, imperfekt konkurrens och höga handelshinder. Faktorerna är ekonomisk storlek, tillväxtutsikter, grad av ekonomisk frihet samt särskild exportpotential för svenska företag.

Exportpotential är en viktig variabel i sammanhanget. Det har ofta hävdats att Sverige förlorar globala marknadsandelar och att det skulle vara ett tecken på minskad styrka i vårt näringsliv. Denna syn är emellertid missvisande eftersom globaliseringen gjort att fler länder är med och konkurrerar än tidigare. Vad som är viktigare är hur svensk export presterar jämfört med liknande länder. Det är så vi kan identifiera om det finns marknader där Sverige kan prestera bättre.

Analysen mäter därför Sveriges exportgrad till specifika utlandsmarknader i förhållande till Finland, Danmark och Tyskland. Dessa länder har tillsammans en bransch- och industristruktur som i hög utsträckning liknar vår egen. Om dessa jämförelseländer har en betydligt högre export till en marknad än Sverige ska detta tas med i kalkylen.

Utifrån den unika analysen har 20 länder identifierats där handelsfrämjandet, särskilt vid våra ambassader, kan spela en mycket viktig roll. Länderna delas in i följande tre kategorier:

1 USA, Tyskland samt de två länder jag nu besöker, Sydkorea och Japan. Dessa länder är stora marknader med ytterligare exportpotential för svenska företag.

2 Brasilien, Indien, Kina och Ryssland. Det är tillväxtmarknader där graden av ekonomisk frihet är låg, vilket skapar särskilda behov av stöd i form av ”dörröppnare”.

3 Angola, Förenade arabemiraten, Indonesien, Irak, Israel, Kazakstan, Mexiko, Nigeria, Saudiarabien, Sydafrika, Turkiet och Ukraina. Dessa länder har både en stark exportpotential och lämnar många gånger mycket övrigt att önska vad gäller ekonomisk frihet, vilket försvårar för svenska företag.

Genom att tillföra tre miljoner extra till utvalda svenska ambassader tar Sverige ett viktigt steg i riktning mot större fokus på marknader med betydande potential och där näringslivet generellt har ett stort behov av stöd. Sydkorea och Japan är utmärkta exempel och under mitt besök kommer jag särskilt att uppmärksamma sektorer där Sverige är ledande, såsom miljöteknik, life science, IT samt de kreativa näringarna.

En viktig fråga är hur oppositionen vill möta de utmaningar som Sverige möter på exportfronten. Socialdemokraterna talar sig varma om exporten men som enda riksdagsparti var de emot initiativet att bilda ett nytt och vassare organ för export- och investeringsfrämjande genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Miljöpartiet vill göra det svårare för företag att verka och växa i den globala ekonomin genom att beskatta det mesta som rör sig, en oklok politik om man vill främja en verksamhet som per definition kräver transporter. Vänsterpartiet har högljutt klagat på mitt arbete med att öppna dörrar för svenska företag på svåra marknader i stället för till exempel Norge.

Charles Darwin ska ha sagt att det inte är den starkaste som överlever utan den som är bäst lämpad att hantera förändring. Om Sverige ska förbli ett föregångsland i en allt mer konkurrensutsatt världsekonomi behöver handelsfrämjandet fokusera på de marknader som ger bäst förutsättningar för våra företag att expandera.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.