Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Nu sänker vi företagens kostnader för sjuklön”

Foto: Alexander Mahmoud

Förslag från regeringen. Företagens högkostnadsskydd ska gälla redan från de första dagarna när medarbetarna är sjuka och ersättningen betalas ut automatiskt. Det gynnar småföretagen och gör att de vågar anställa fler. Att fler jobbar är avgörande för att välfärden ska kunna finansieras, skriver Annie Lööf (C).

Regeringen sänker nu företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som gäller redan för de första sjuk­dagarna. Det ska minska risken för små företag att nyanställa och gör det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Av alla företag med anställda kommer 80 procent att få de mest fördelaktiga villkoren för ersättning med det här systemet.

Att skapa fler jobb och minska arbetslösheten är de viktigaste utmaningarna som Sverige står inför. Att ha ett jobb att gå till är grundläggande för att människor ska känna trygghet och frihet. Att fler jobbar är dessutom avgörande för att vi ska kunna finansiera välfärden i framtiden.

Regeringen har gjort det mer lönsamt att arbeta och sänkt kostnader för företagen. Det har bidragit till att sysselsättningen ökat med över 200 000 personer under de senaste mandat­perioderna, trots en av de värsta kriserna i modern tid.

De små företagen har skapat fyra av fem jobb under de senaste decennierna. Därför har regeringen genomfört en rad reformer som gör det lättare för företag att starta, växa och anställa. De senaste åren har vi till exempel sänkt egenavgifterna, infört ett investerar­avdrag, ett avdrag för forskning och utveckling, sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, förenklat regler och halverat restaurangmomsen. Nyligen tillsatte vi också utredningar för att se över beskattningen av personaloptioner och beskattningen vid generationsskiften av företag.

Nu tar vi ytterligare ett steg. I dag är det arbetsgivarna som, bortsett från den första karensdagen, betalar sjuklön för sina anställda under de första två veckorna. Till skillnad från många andra utgifter är sjuklönekostnaderna extra problematiska eftersom de är svåra att på förhand beräkna.

Nu finns ett högkostnadsskydd för sjuklöne­kostnader som upplevs krångligt och som få använder. Men det stora problemet är att små företag missgynnas då ersättningen från staten beräknas utifrån den genomsnittliga sjuklönekostnaden för samtliga arbetsgivare. Eftersom sjukfrånvaron generellt är lägre i mindre företag är det få små företag som får del av dagens högkostnadsskydd.

Sjuklönens andel av lönekostnaderna är i dag inte ens hälften så stor för de allra minsta företagen jämfört med de största. Trots att de små företagen har lägre sjuklönekostnader i genomsnitt är det viktigt att ha ett högkostnadsskydd som gynnar dem eftersom de ofta har små marginaler. Det räcker med en sjuk medarbetare för att skapa en oförutsedd kostnad med stor påverkan.

Under våren remitteras därför ett förslag till ett nytt högkostnadsskydd som är bättre anpassat för små företag. Med vår utformning gynnas de mindre företagen eftersom ersättningen träder in tidigare för företag med färre anställda. Högkostnadsskyddet differentieras genom att arbetsgivare delas in i fem storleksklasser utifrån sina lönesummor.

I den minsta storleksklassen, som omfattar de flesta företagen med anställda, föreslår vi att högkostnadsskyddet träder in efter cirka två sjukdagar. Resterande sjukdagar får företagen full ersättning för.

En ytterligare förbättring särskilt för de mindre företagen, är att vi nu ser till att företagen slipper krångel med att ansöka om ersättningen.

Med det nuvarande högkostnadsskyddet går många miste om ersättning eftersom ansökningsförfarandet anses krångligt. Vi ser nu till att utbetalningarna automatiseras så att alla som har rätt till ersättning också får det.

Från årsskiftet skrotar vi därför det gamla högkostnadsskyddet och inför det nya. Det nya högkostnadsskyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år. Förslaget kommer nu att gå på remiss med sikte på att finnas med i regeringens budgetproposition till hösten.

Att sänka trösklarna för att anställa är nödvändigt för att skapa nya jobb i hela landet. När riskerna för höga sjuklönekostnader minskar blir det också lättare för människor som står längre från arbetsmarknaden att hitta jobb.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.