Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Nu tar vi nästa steg för att förbättra sjukförsäkringen”

Alliansen om budgeten: Vi höjer ersättningen för de så kallade nollklassade i sjukförsäkringen. För 2013 får Försäkringskassan pengar för att kunna behålla servicekontoren. Människor har fallit mellan stolarna i sjukförsäkringen och hamnat i situationer som upplevts som orimliga. I våras aviserade vi därför förändringar av sjukförsäkringen. I budgetpropositionen i nästa vecka tar vi nu nästa steg. Det handlar bland annat om högre ersättning till de så kallade nollklassade. Vi utökar också möjligheten att göra individuella bedömningar vid sjukförsäkringens 2,5-årsgräns. Dessutom utökas statens medel till rehabiliteringsinsatser kraftigt. För 2013 tillförs Försäkringskassan pengar för att kunna behålla servicekontor och serviceplatser, skriver socialförsäkringsministern och alliansens ledamöter i socialförsäkringsutskottet.

Ambitiösa välfärdssystem måste vårdas. Sjukförsäkringen rör många människor och berör ännu fler. Det breda engagemanget för sjuka människors ofta svåra väg tillbaka till arbetet är en styrka för svensk välfärdspolitik. Sverige vore ett kallare samhälle utan detta engagemang.

Många sjukskrivna möter nu mer aktivitet, tidigare insatser och tydligare spelregler på vägen tillbaka till arbetet, vilket har lett till att färre nu är sjukskrivna under lång tid. Men det har också funnits problem med en del av reglerna i sjukförsäkringen. Människor har fallit mellan stolarna och ibland hamnat i situationer som upplevts som orimliga. Det förringar inte de senaste årens viktiga framsteg. Men det visar att det är svårt att genomföra stora sociala reformer.

I våras presenterade Socialdepartementet en översyn med flera förslag till förbättringar av sjukförsäkringen. Bland annat föreslogs ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen där sjukskrivna kan stanna i sjukförsäkringen trots tidsgränserna. Dessutom presenterades nya ersättningsformer för de som haft tidsbegränsad förtidspension men som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI), så kallade ”nollklassade”.

Socialdepartementet föreslog också en satsning på tidigare rehabiliteringsinsatser och samarbete med Arbetsförmedlingen, medan sjukpenning fortfarande betalas ut. Allt för att minska risken för att olika myndigheter gör olika bedömningar av den sjukskrivnes arbetsförmåga, för att denna förmåga ska kunna tas tillvara tidigare och för att minska den oro många upplevt.

Regeringen tar i höstens budget nästa steg och vill från och med 2012 genomföra de förbättringar som tidigare har aviserats. Förslagen från i våras har remissbehandlats och över 60 – ofta detaljerade – remissvar har givit ytterligare nyanser till reformerna. I regeringens budgetproposition har vi därför på några punkter förbättrat förslagen ytterligare:

• Högre ersättning till de så kallade nollklassade. Det rör dem som tidigare haft tidsbegränsad förtidspension och som saknar försäkrad inkomst, men som behöver återvända till sjukförsäkringen till följd av nedsatt arbetsförmåga. Med det nya förslaget ligger ersättningen till dessa personer ungefär i nivå med vad de hade tidigare, vilket också betyder att färre kommer att behöva söka socialbidrag.

• Möjligheten till individuella bedömningar vid sjukförsäkringens 2,5-årsgräns utökas något. Regeringen gör nu en något vidare bedömning än förslagen i våras av i vilka situationer det kan bli aktuellt att tillämpa oskälighetskriteriet. Därmed skapas fler möjligheter för alltför sjuka personer att beviljas fortsatt sjukpenning, utöver de undantag som redan finns. Det innebär inte att den bortre tidsgränsen försvinner, utan att den för vissa infaller senare. Tidsgränser är nödvändiga och bidrar till att alla inblandade vet att det är bråttom, och det är viktigt att allas arbetsförmåga och behov av rehabilitering prövas.

• Statens medel till rehabiliteringsinsatser utökas kraftigt i syfte att erbjuda fler människor ett förbättrat stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Dessa insatser ska finansieras via ett nytt anslag på statsbudgeten vilket skapar stabila förutsättningar för myndigheterna att tidigt ge rätt insatser till rätt person.

Det har ibland rått oklarhet om vilken arbetsmarknad den som är sjukskriven ska prövas mot efter gränsen på 180 dagar. Försäkringskassan arbetar redan med att utveckla arbetsmetoder och bedömningsinstrument som strävar efter att den enskildes individuella förmågor fullt ut ska tas tillvara och matchas mot rimliga arbeten. Nu tar vi ett steg till: Försäkringskassan får i uppdrag att snabbt undersöka vilket arbetsmarknadsbegrepp – det nuvarande, det gamla eller något annat – som bör användas för att öka rättssäkerheten och legitimiteten av arbetsförmågebedömningen vid 180 dagar.

Regeringen har under våren givit Statskontoret i uppdrag att undersöka medborgarnas och företagens servicebehov från olika myndigheter. I budgeten aviseras att Försäkringskassan kommer att tillföras pengar för 2013 för att behålla servicekontor och serviceplatser. Dessutom tillförs Försäkringskassan ytterligare resurser från 1 januari 2012 för att genomföra de nya förslagen om ändringar i sjukförsäkringen.

Regeringens arbete med sjukförsäkringen går nu in i en ny fas. Sjukfrånvaron utvecklas mot rimligt låga och framför allt stabila nivåer. Vi blir inte länge mer sjukskrivna i högkonjunktur, och fler kommer snabbare tillbaka till arbete. Med de förslag som läggs i budgetpropositionen rättar vi till ett antal brister, men de närmaste åren har vi ändå stora utmaningar. Vi måste mer än i dag fokusera på insatser som hjälper unga människor med funktionsnedsättningar in på arbetsmarknaden. Vi måste också fortsätta arbetet med att stärka sjukförsäkringens legitimitet, så att den vinner det breda förtroende som den behöver.

Vi uppskattar att det politiska samtalsklimatet i dessa svåra frågor har förbättrats. De politiska åsikterna går fortfarande isär – det är naturligt på ett så stort område – men debatten är mer nyanserad och tonläget mer respektfullt.

Målet måste vara att ingen som skulle kunna komma tillbaka till arbete förtidspensioneras, utan snabbt får hjälp att komma tillbaka. Det kräver en inkluderande arbetsmarknad. Och att alla jobb räknas.

Ulf Kristersson (M)
socialförsökringsminister
Gunnar Axén (M)
Ulf Nilsson (FP)
Solveig Zander (C)
Emma Henriksson (KD)

ledamöter i socialförsökringsutskottet

Läs mer på DN. se/debatt

2/12 2009: "Svårt cancersjuka kvinnor tvingas söka heltidsarbete"
Sju specialistläkare.

9/2 2010: "Svårt för handläggarna tolka riksdagens nya lag"
Försäkringskassan dåvarande generaldirektör Adriana Lender.

11/4 2011: "Så här vill vi i alliansen förbättra sjukförsäkringen"
Regeringen.

13/4 2011: "Förändra sjuksystemet innan de drabbade ger upp"
Hannah Fredriksson, som tvingas jobba nattpass på helgerna för att hjälpa sin utförsäkrade mamma.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.