Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Ny anställningsform gör det lättare att få första jobbet”

Vi är beredda att ta de nya steg mot mer flexibilitet och förändringar i arbetsrätten som förstajobbet-anställning innebär, skriver Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé.
Vi är beredda att ta de nya steg mot mer flexibilitet och förändringar i arbetsrätten som förstajobbet-anställning innebär, skriver Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé. Foto: TT

Nytt M-förslag. Vår största samhällsutmaning är att bryta det nya utanförskap som växer fram, där ofta utrikes födda och unga med svag utbildning drabbas. Vi vill göra det lättare att nå in på arbetsmarknaden med en ny tidsbegränsad anställningsform, förstajobbet-anställning, skriver Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé.

Ett nytt utanförskap växer fram i Sverige. Det skapar otrygghet och gör att potentialen hos människor inte tas till vara. Det begränsar människors frihet och möjlighet till känslan av att göra rätt för sig. Det bidrar till att parallella samhällen tillåts växa fram där oron hos människor ökar och förtroendet för samhället minskar. Det begränsar Sverige.

I början av 2000-talet kom utanförskapet från att många människor hamnade utanför arbetsmarknaden på grund av att det lönade sig för dåligt att arbeta och att människor sjukskrevs och förtidspensionerades utan möjlighet att komma tillbaka till jobb. I dag handlar det i stället om att många människor inte ens får en chans på arbetsmarknaden. Ofta drabbas utrikes födda och unga med svag utbildning hårdast.

I Sverige kan vi inte acceptera att människor hamnar utanför. Vår största samhällsutmaning är därför att bryta det nya utanförskap som växer fram.

För att svara upp mot de samhällsproblem och utmaningar som Sverige står inför behöver Moderaterna utveckla sin politik. I början av året inledde vi därför ett brett utvecklings- och reformarbete för att skapa bättre förutsättningar för ett Sverige som kan mer och där ingen lämnas utanför.

1. Första jobbet. Det viktigaste för att bryta det nya utanförskapet är att fler ska kunna få sitt första jobb. Moderaterna föreslår därför en samlad satsning med reformer om tio miljarder kronor för att ge fler möjlighet till jobb och egen försörjning.

• Då Sverige fortsatt har höga skatter på små inkomster lönar det sig inte tillräckligt att ta det första jobbet. För att det ska bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, och mer lönsamt att arbeta för dem med små inkomster föreslår vi ett förstajobbet-avdrag. Det skulle till exempel ge ett vårdbiträde närmare 2.000 kronor mer per år.

Sammantaget beräknas förstajobbet-avdraget leda till 10. 000 nya jobb.

• För att ytterligare bryta bidragsberoende föreslår vi också en utökad jobbstimulans i försörjningsstödet. Det innebär att en större del av försörjningsstödet kan behållas när man får inkomst från arbete. För en ensamstående tvåbarnsförälder som får ett halvtidsjobb som vårdbiträde skulle detta kunna innebära ytterligare 1. 000 kronor mer i inkomst varje månad.

• Till det föreslår vi utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola och en utökad jobbstimulans även inom etableringsersättningen för att fler ska anstränga sig för det första jobbet.

• Många har inte kunskaper som räcker till för att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi ge fler möjlighet att delta i kommunal vuxenutbildning, förstärka yrkesutbildningen och bygga ut lärlingsjobben, vilket skapar förutsättningar för att bättre rusta dem som i dag står utan jobb.

Detta är några steg för att fler ska kunna få det första jobbet, men mer behöver göras för att fler unga och nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden och för att fler företag, särskilt de små företagen, ges ökade drivkrafter att anställa.

2. Förstajobbet-anställning. Att ge fler människor möjlighet på arbetsmarknaden handlar inte om försämrade villkor. Grunden är tryggheten som finns i den svenska modellen. Samtidigt är det tydligt att det behövs nya vägar till jobb så att fler ges möjlighet att visa vad man går för. Detta då hindren in på arbetsmarknaden är för stora i dag, vilket stänger ute unga och utrikes födda. För att ta sig an det nya utanförskapet behövs ökad flexibilitet och enklare vägar in på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför att en ny anställningsform för unga och nyanlända bör införas i Lagen om anställningsskydd, LAS: förstajobbet-anställning.

• Förstajobbet-anställningen ska vara tidsbegränsad, upp till 18 månader, och vara till för att komma in på arbetsmarknaden. Den ska innehålla vissa utbildningsinslag där arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om utbildningsinnehållet för att kunna anpassas efter såväl arbetstagarens förutsättningar som arbetsgivarens behov. Arbetsförmedling och den kommunala vuxenutbildningen får i uppdrag att ansvara för att stödja utbildningsdelen.

Att införa en ny anställningsform där arbetet har utbildningsinslag ger möjlighet att matcha fler arbetssökande och arbetsgivare samt ger fler chans att få in en fot på arbetsmarknaden och samtidigt lära sig jobbet på jobbet.

• Förstajobbet-anställningen ska vara öppen för hela arbetsmarknaden, oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.

Vi vill dessutom fortsätta med en konstruktiv dialog med arbetsmarknadens parter om hur arbetsmarknaden kan öppnas mer för unga och utrikes födda. Yrkesintroduktionen, som alliansen införde och som möjliggörs i samarbete mellan parterna, är ett viktigt steg. Det arbetet behöver fortsätta, breddas och utvecklas.

Moderaterna tänker bryta det nya utanförskapet. Därför är vi beredda att ta de nya steg mot mer flexibilitet och förändringar i arbetsrätten som förstajobbet-anställning innebär.

Sverige behöver en politik som ger fler människor ett första jobb. Moderaterna utvecklar vår politik för att Sverige ska bli bättre och fortsätta att vara ett av världens bästa länder att leva i. Vid vår partistämma i Karlstad i oktober tar vi nästa steg när vi diskuterar och beslutar om förslag, från våra arbetsgrupper och enskilda medlemmar runt om i landet för att ge nya svar på de samhällsproblem människor möter. Det lägger grunden för att tillsammans med alliansen ta tag i de framtidsutmaningar vi står inför och bygga Sverige starkare.

Läs mer. Fler debattartiklar på DN Debatt

• ”Okunskap bland lärare gör att mobbningen inte minskar” Skolvärlden behöver kompetensutvecklas i normkritik och annat förebyggande arbete mot mobbning. Stöd skolan med ett trygghetslyft, skrev Lars Arrhenius, Friends, och Ditte Karlsson, Lärarförbundet student, den 12 augusti.

• ”Ytterligare fem svåra år är att vänta för Europa” All energi som läggs på Greklands skuldproblem gör EU till världsekonomins sjuke man med dalande globalt inflytande i stället för att unionen tar sig an brännande frågor som Ukrainakriget och flyktingarna, skrev Leif Pagrotsky den 11 augusti.

• ”Utred misstankarna om massomhändertagande”  Socialtjänsten förefaller ha mycket bristfälliga kunskaper om romsk identitet och kultur. Socialstyrelsen måste utreda misstankarna, skrev Henrik Sundström, advokat och M-ordförande i Bohuslän, den 10 augusti.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.