”Ny anställningsform ska hjälpa långtidsarbetslösa” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Ny anställningsform ska hjälpa långtidsarbetslösa”

Matchningsanställning. Långtidsarbetslösa ska kunna få hjälp av rekryteringsföretag och motsvarande som hjälper dem in på arbetsmarknaden med en kombination av handledning och kompetensutveckling. Förebilder finns i flera andra länder, skriver arbetsmarknads­minister Elisabeth Svantesson (M).

Jobben är Sveriges viktigaste utmaning. Alla människor som kan arbeta behöver en plats på arbetsmarknaden. Det kräver att jobben fortsätter att växa till och att de kommer fler till del. Därför presenterar vi i dag en ny väg in på svensk arbetsmarknad – matchningsanställningar.

Vi behöver göra mer för att möta de fortsatta utmaningar vi ser. Det handlar bland annat om att få fler arbetsgivare att öppna dörren och särskilt att finna nycklarna som öppnar dörrar för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Alliansens nya jobbmål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det betyder att jobben ska bli 350.000 fler. Det är grunden för de förslag som alliansen kommer att presentera inför den kommande mandat­perioden och fram till år 2020. Vägen dit handlar om att se och söka lösningar för människor som behöver en plats på arbetsmarknaden. Det handlar om att se alla och glömma ingen.

Sveriges arbetsmarknad ser annorlunda ut i dag än vad den gjorde för några decennier sedan. De som står nära arbetsmarknaden får jobb relativt snabbt, medan de som står längre ifrån möter en tuffare konkurrens om jobben och högre trösklar in. Det är en arbetsmarknad där många enkla jobb har försvunnit och där listan över krav på den som söker jobb blir allt längre. Den som möter arbetsgivare hör ofta hur de efterfrågar både långa utbildningar och bred erfarenhet. Men alla kan inte möta de kraven.

En allt större del av de arbetssökande har behov av ett mer omfattande stöd än tidigare. En av våra största samhällsutmaningar för att fortsätta bygga ett Sverige där alla behövs är att jobben ska komma alla till del. Som ett resultat av alliansens reformer finns nu en rad möjligheter för arbetsgivare att anställa den som står längre ifrån med olika stöd. Men trots att insatserna är breda är vi varken färdiga eller nöjda. Det är helt enkelt långt ifrån tillräckligt många arbetsgivare som öppnar den stängda dörren och vågar anställa.

Skillnaden i synen på arbetsmarknaden och ­jobben är tydlig. Vi har ett jobbmål som bara kan nås genom att fler människor arbetar, medan Socialdemokraternas arbetslöshetsmål kan nås utan ett enda nytt jobb. Människor är olika, har olika kunskaper, viljor och erfarenheter. Ingen enskild bransch eller arbetsgivare passar alla. Lösningen kan därför inte vara att begränsa verktyg och stöd till enbart de offentliga arbetsgivarna om man på allvar vill att jobben ska komma fler till del.

Vi i alliansen är beredda att tänka nytt med en politik för en modern arbetsmarknad. Den centrala frågan som måste ställas är: Varför anställer inte fler arbetsgivare trots alla de stöd som finns?

I de trepartssamtal som regeringen har med facken och arbetsgivarna har det framkommit att många upplever en stor osäkerhet över hur personer som varit borta från arbetslivet under en lång tid kommer att fungera på en arbetsplats. Det är också ett stort ansvar att ha anställda. Det kan exempelvis handla om en oro för att man inte har möjlighet att ge det stöd som personen behöver eller oro för ökade sjuklönekostnader. Vi behöver hitta nyckeln tillsammans med parterna på arbetsmarknaden som får arbetsgivare att öppna de stängda dörrarna och våga anställa även personer som står längre ifrån.

Vi vill nu införa en helt ny väg in genom att skapa så kallade matchningsanställningar för att personer som stått utan arbete en längre tid ska ges ökade möjligheter till jobb. Därför tillsätter vi i dag en utredning som ska ta fram tydliga förslag hur matchningsanställningar ska utformas på svensk arbetsmarknad. Utredaren ska även lämna förslag till omfattning och genomförande av verksamheten och beräkna kostnader. Jag har i dag utsett Anders Lago att vara utredare. Han ska presentera konkreta förslag i mars 2015.

Målet är att matchningsanställningar ska bli en nyckel som kan öppna dörren för dem som i dag har svårare att konkurrera om jobben.

Verksamheten ska bygga på upphandling av matchningsaktörer som aktivt arbetar med att rusta och matcha människor till jobb. Arbetsförmedlingen ska anvisa personer som tidigare befunnit sig i sysselsättningsfasen till en anställning hos matchningsaktören som jobbar med matchning genom en kombination av hand­ledning och kompetensutveckling. Syftet är att stärka personer som varit utan arbete en längre tid för framtida jobb. Matchningsaktören, till exempel ett rekryteringsföretag eller annan aktör med liknande verksamhet, kommer att fungera som ett aktivt stöd över tröskeln till andra arbetsgivare samtidigt som den anställda kan känna sig trygg med att både arbetsgivar­ansvaret och ansvar för utbildning ligger kvar hos matchningsaktören.

Genom matchningsanställningar minskar också arbetsgivares osäkerhet, eftersom den arbetssökande har en trygg anställning hos en annan arbetsgivare. Aktörernas åtagande ska vara långsiktigt liksom deras engagemang för åtgärden och de personer som anställs.

Lärdomar ska dras från likande verksamheter från andra länder som Australien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Men det finns även goda exempel på vår egen arbetsmarknad, så som Telge Tillväxt och Peritos, vars verksamheter syftar till att få arbetsgivare att öppna dörren för personer som länge stått utanför arbetsmarknaden. En viktig del i utredarens uppdrag är vidare att föra en dialog med arbetsmarknadens parter, kommuner, och forskare.

Tillsammans har vi i alliansen flera nya förslag för att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. Med matchningsanställningar tar vi ytterligare ett steg. Vi kommer fortsätta att lägga konkreta förslag fram till valet i september. För ett jobb handlar inte bara om att få en lön. Det är gemenskap med arbetskamrater. Det bygger kunskap och självkänsla. Jobb ger en chans att stå på egna ben och med trygghet och frihet kunna forma sin egen vardag.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.