Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-16 14:57 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/ny-lag-ska-skarpa-kraven-pa-sms-lanebranschen/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Ny lag ska skärpa kraven på sms-lånebranschen”

Förslag före sommaren. Regeringen vill att verksamhet med så kallade sms-lån blir tillståndspliktig. Detta för att skydda konsumenterna mot oseriösa aktörer i branschen. Med en sådan reform får Finansinspektionen tillgång till sanktioner och kan också ­besluta om att helt återkalla tillstånd, skriver tre ministrar i regeringen.

Siffror från Kronofogden visar en drastisk ökning av antalet obetalda snabblån, eller så kallade sms-lån. Samtidigt finns det mycket som tyder på att snabblåneföretagen brister i sina kreditprövningar. Av tio snabbföretag som granskats av Konsumentverket har samtliga varnats.

Vi avser nu att vidta kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problem med oseriösa aktörer som under aggressiva former och höga räntor vänder sig till personer med svag kreditvärdighet.

Enligt statistik från Kronofogden har betalningsförelägganden härstammande från snabblån ökat med 62 procent år 2012 i jämförelse med föregående år. Det är en oroande utveckling, inte minst för att ökningen av de obetalda krediterna är särskilt stor bland ungdomar. Konsekvensen av obetalda snabblån är inte sällan på det personliga planet betalningsanmärkningar och ett sluttande plan mot överskuldsättning. För samhället medför det sociala problem och ett växande utanförskap.

I samband med att alliansregeringen stärkte konsumentskyddet vid kreditgivning 2011, ålades kreditgivare skärpta krav på kreditprövning innan ett snabblån beviljas. Lagändringarna innebar också krav på tydlig information om räntekostnader i samband med marknadsföring av snabblån och att konsumenten innan lånetillfället skulle ges förklaringar för att kunna avgöra om lånet passar hans eller hennes behov och ekonomiska situation.

I samband med den nya konsumentkreditlagens ikraftträdande kunde vi notera en tydlig nedgång av antalet obetalda snabblån. Nu tyder mycket på att aktörer bakom snabblåneverksamheten brister i efterlevnaden av lagstiftningen.

Den granskning som har skett av snabblåneföretagen visar på betydande problem med bristande kreditprövning, dålig kapitaltäckning samt dålig styrning och dokumentation i verksamheterna.

Dessutom tillämpas klart höga räntesatser för krediterna. Vi vill därför öka kraven på den som bedriver snabblåneverksamhet och öka sanktionsmöjligheterna mot de företag som inte håller en godtagbar nivå.

För att skydda konsumenter mot oseriösa aktörer kommer alliansregeringen föreslå att snabblåneverksamhet blir tillståndspliktig. Genom en sådan reform ges Finansinspektionen tillgång till sanktioner och kan utöva löpande tillsyn och kontinuerlig prövning av ägare och ledning. Finansinspektionen kommer till exempel att kunna ålägga verksamheterna sanktionsavgifter och besluta om att helt återkalla tillstånd.

Även den tillsyn som Konsumentverket redan i dag utövar över snabblåneföretag måste förenas med mer effektiva möjligheter att ingripa då brister vid kreditprövningar uppmärksammas. Konsumentverket har i dag möjlighet att vid vite förbjuda en kreditgivare att fortsätta med sin verksamhet. Oftast resulterar dock upptäckta brister endast i varningar.

Vi kommer därför inom kort föreslå att det befintliga sanktionssystemet utökas med bestämmelser som ger Konsumentverket befogenhet att ta ut straffavgifter av kreditgivare som brister i sina kreditprövningar.

Vår ambition är att lämna förslag till riksdagen på dessa områden före sommaren. Att agera mot oseriösa kreditgivare räcker dock inte. Överskuldsättning måste också förebyggas med åtgärder riktade till både dem som är i riskzonen för att skuldsätta sig och dem som redan har skulder till Kronofogden.

Regeringen utreder därför också hur det förebyggande arbetet kan stärkas särskilt gentemot barn och unga vuxna och hur vägen tillbaka från överskuldsättning kan underlättas.

Överskuldsättning är ett stort samhällsproblem, där snabblåneskulderna bara utgör toppen av ett isberg.

 

Beatrice Ask (M) Justitieminister

Peter Norman (M) Finansmarknadsminister

Birgitta Ohlsson (FP) Konsumentminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.