Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Ny sajt ska ge lättillgänglig statistik om migrationen”

Debatten behöver fast grund. Forskning om migration och integration når många gånger inte fram till beslutsfattare, medier och allmänheten. Inför förestående reformer behöver vi också veta vilka politiska åtgärder som får avsedd effekt och vilka som blir verkningslösa, skriver Delegationen för migrationsstudier.

Migrationspolitisk debatt behöver en fast grund i statistik och forskning. Nyligen visade en DN/Ipsos-undersökning att svenska väljare ser invandring och integration som den näst viktigaste samhällsfrågan (DN 29/1 2015). I en tematisk uppföljning svarade drygt 60 procent att invandring i huvudsak är positivt för Sverige (DN 16/3). Unga, storstadsbor och de med högre utbildning var oftare positiva. Samtidigt svarade en majoritet av alla i studien att integrationen fungerar dåligt eller att de känner en oro för ökad främlingsfientlighet.

Enligt en annan undersökning som nyligen genomförts av Fores/Novus har många bristfälliga kunskaper om invandring och integration. Till exempel tror nästan varannan av de intervjuade att endast 40 procent av de utlandsfödda är sysselsatta när den korrekta siffran är 63 procent.

Det är därför viktigt att också studera de långsiktiga sambanden mellan attityder och kunskaper om invandring. Hur påverkas till exempel människors värderingar av deras mediekonsumtion? Sådana frågor söker Delmi svar på i två parallella surveyundersökning som löper under tre års tid.

Delmi ser ett starkt behov av att öka kunskapen om migrations- och integrationsfrågor även i skenet av att regeringen och oppositionspartierna gått ut med nya eller nygamla förslag på förändringar. Initiativen handlar bland annat om hur det stora antalet flyktingar ska tas emot, hur bostäder ska kunna ordnas och hur nyanlända snabbare ska komma ut i arbetslivet.

Debatt och politiska beslut på det ekonomiska området har goda förutsättningar att vila på omfattande forskning och statistik. Behoven att förstå komplicerade samband och att ha tillgång till statistik är minst lika stora på migrations- och integrationsområdet. Både vad gäller flyktingrelaterad och arbetsmarknadsrelaterad migration kan vi till exempel se vissa påfrestningar på samhällsinstitutioner som uppkommer direkt och på kort sikt, medan de positiva effekterna av migration många gånger är mer generella, svårkvantifierade och långsiktiga.

Resultaten från den forskning om migration och integration som bedrivs på universitet och högskolor i Sverige och utomlands når många gånger inte fram till beslutsfattarna, medierna och allmänheten. Detsamma gäller statistiken. Forskning och statistik behöver alltså göras mer tillgänglig. Därför lanserar vi i dag en plattform för migration i siffror på vår hemsida. Syftet är att tillhandahålla användarvänlig och interaktiv statistik från offentliga källor både i Sverige och internationellt. Statistiken byggs kontinuerligt ut.

Några axplock: I ett globalt perspektiv är antalet flyktingar i EU begränsat, jämfört med de miljoner som lever i länder som Pakistan, Iran och Turkiet som gränsar till konfliktområden. Antalet beräknade migrantdödsfall i Medelhavet har ökat med över 430 procent mellan 2012 och 2014. I jämförelse med andra EU-länder utgörs en relativt stor andel av Sveriges utrikes födda befolkning av flyktingar och andra skyddsbehövande. År 2014 beviljades i Sverige förstagångstillstånd till ca 35.600 personer för flyktingskäl, 42.200 för familjeanknytning, 15.900 för arbete och 9.300 för studier. Andelen utrikes födda i Sveriges befolkning uppgår till ca 16 procent, vilket är högre än i andra nordiska länder, men i paritet med till exempel Irland, Österrike och USA. Detta är dock lägre än i klassiska invandringsländer som Kanada (ca 21 procent) och Australien (ca 28 procent).

Var och en ska enkelt kunna gå in och söka upp liknande siffror, till exempel situationen i den egna kommunen vad gäller nettoflyttningar och nettoinvandring. Delmis statistikfunktion är interaktiv vilket innebär att det går att snabbt få fram just de siffror man är intresserad av.

Men allt syns inte i statistiken. Siffrorna ger bredden, men inte djupet. Som underlag för debatt och beslut behövs en fördjupad analys.

En begränsning i den officiella statistiken är att en person som en gång lämnat sitt födelseland alltid definieras som en internationell migrant. Statistiken tar med andra ord varken hänsyn till den enskildes subjektiva känsla av tillhörighet eller till objektiva uttryck för integration i det nya hemlandet. Delmi kommer under våren att publicera en kunskapsöversikt som behandlar hur kategoriseringar utifrån nationellt ursprung formas och ges olika mening i bland annat media.

Vissa nyare policybegrepp såsom ”cirkulär migration” (när man flyttar fram och tillbaka mellan in- och utvandringsland) är svåra att följa upp, eftersom de ännu inte fångas i statistiken. De personer som inte flyttar från sin födelseplats utan stannar kvar under hela livet är en annan intressant grupp, men det förs ingen specifik statistik om dem. Delmi studerar nu sambanden mellan migrationserfarenheter, värderingar och verklighetsuppfattningar.

Andra pågående Delmistudier belyser de åtgärder som har vidtagits för att förbättra integrationen på den svenska arbetsmarknaden; invandringens effekter på bl.a. sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, företagens internationalisering och Sveriges demografiska utveckling. Delmi analyserar även integrationspolitiken utifrån vilka som blir nya medborgare, förändringar i valdeltagande och partisympatier. Delmi ger snart ut två studier om effekterna av penningöverföringar och politiska normöverföringar i migranternas hemländer – migration kan leda till både demokratisering och radikalisering.

Inför förestående reformer av politiken för migration och integration behövs mer kunskap och lättillgänglig statistik. Vi behöver också veta vilka politiska åtgärder som får avsedd effekt och vilka som blir verkningslösa. Forskningen kan inte ge alla svar, men den ger bättre underlag för debatt och beslut än våra värsta farhågor och våra frommaste förhoppningar. Delmi ska fungera som en bro mellan forskning och politik, och därmed skapa förutsättningar för en upplyst debatt, och för våra beslutsfattare att landa i välavvägda beslut.

Bakgrund. Delmi

• Delegationen för migrationsstudier, Delmi, inrättades 2013 och uppdrar åt forskare att genomföra studier, analyser och utvärderingar. Syftet är att bidra med kunskapsunderlag till utvecklingen av den framtida politiken och till den allmänna debatten på migrationsområdet. Ett tiotal kunskapsöversikter och rapporter ska publiceras under 2015.

• Delmi lanserar i dag ”Plattform för migration i siffror” på hemsidan www.delmi.se

Läs mer. Fler debattartiklar på DN Debatt

• 26 april. ”Domstolarna accepterar mer våld från de vuxna i skolan”. Låt oss inte falla tillbaka till att ordningen i skolan upprätthålls med våld eller kränkningar, skrev Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud vid Skolinspektionen. Läs debattartikeln

• 25 april. ”Jag skulle hellre gå i skolan än tigga på gatan i Skellefteå”. Lördagens debattartikel är skriven av Ilias Ciurar, 15 år, som tigger utanför butiker i Skellefteå. Han har reagerat på att många i hans situation inte går i skolan. Läs debattartikeln

• 24 april. ”SD:s partiledning måste respektera demokratin”. Uteslutningen av Gustav Kasselstrand och William Hahne är en respektlös maktdemonstration av partiledningen, skrev medlemmar i styrelserna för SDU och SD Stockholms stad. Läs debattartikeln

• Fler debattinlägg på DN:s debattsida

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.