Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Ny skatt på lastbilar ska dra in 4 miljarder varje år”

Förnybara satsningar. I vår budget föreslår vi – enligt utländsk förebild – en särskild skatt på tunga transporter. En sådan differentierad lastbilsskatt kan ge 4 miljarder årligen – pengar som möjliggör nödvändiga klimatinvesteringar. Totalt avsätter vi 6,1 miljarder på energieffektiviseringar och förnybar energi. Ett avtrappat jobbskatte­avdrag för inkomster över 40.000 kr ska finansiera sänkt pensionärsskatt och åtgärder mot barnfattigdomen, skriver Åsa Romson, Gustav Fridolin och Per Bolund.

Klimatförändringarna är på allvar. På Afrikas horn tvingar torkan miljoner människor på flykt. Även på Sveriges breddgrader blir stormarna och översvämningarna värre. Ekosystemens hållbarhet kräver att vi drastiskt minskar vår klimatpåverkan och vår miljöförstöring. Därför måste vi politiker ta ett ansvar som sträcker sig längre än till budgetårets slut.

Det är självbedrägeri att tro att vi endast har en internationell statsfinansiell kris att hantera. Den höga arbetslösheten har bitit sig fast och med ekonomisk oro i vår omvärld beräknas den växa ytterligare. Samtidigt förändras förutsättningarna som vi har byggt vår ekonomi på. Resursbristen och klimatförändringarna kräver att vi utvecklar klimatsmarta och miljövänliga samhällen. Vi måste hantera tre utmaningar samtidigt: arbetslösheten, den ekonomiska oron och de växande klimat- och miljöproblemen. Det kräver helhetssyn och långsiktighet.

Sverige har mycket goda förutsättningar att göra detta. Omställningen av energisystemet har påbörjats. Från 70-talet har produktionen av förnybar energi ökat med i snitt 25 procent per decennium. Men för perioden 2010–2020 kommer utbyggnadstakten att halveras enligt regeringen. Medan Sveriges omställning nu promenerar allt saktare så har resten av världen börjat springa. I dag är Sveriges utbyggnadstakt av förnybar energi näst långsammast i Europa, bara Lettland ligger efter oss. Mot denna utveckling sätter Miljöpartiet upp målet att Sverige 2030 ska drivas av 100 procent förnybar energi.

I Miljöpartiets budgetförslag satsar vi 6,1 miljarder de kommande åren på energieffektiviseringar och förnybar energi. Att ta ansvar för klimatet är samtidigt att stimulera nya jobb och företag. I Tyskland, som satsar på förnybar energi, arbetar i dag fler inom miljötekniksektorn än i hela bilbranschen. Bara inom den tyska solcellsbranschen arbetar 100.000 personer.

I augusti (DN Debatt 20/8) pekade vi ut tre områden där vi ser behov av långsiktiga politiska samtal bortom blockpolitiken. Det gällde framtidsinvesteringar i järnväg, klimatsmarta bostäder och satsningar på lärarlöner. Rege­ringen har inte visat intresse för sådana samtal och i deras budgetförslag är åtgärderna på dessa områden otillräckliga eller obefintliga. För Miljöpartiet ligger linjen fast – vi prioriterar gröna investeringar i jobb och framtidstro.

Man ska i Sverige kunna lita på att tågen går i tid. Den svenska industrin ska ges förutsättningar att bryta sitt oljeberoende och styra över godstransporter till tåg. Företrädare för Finanspolitiska rådet har pekat ut järnvägsinvesteringar som en av de mest jobbskapande åtgärderna. Alliansens budget innebär inte en enda meter ny järnväg de kommande åren. Som en tillfällig åtgärd avsätter de endast hälften av de resurser som Trafikverket begärt för att komma till rätta med bristerna i underhållet. Men de problem som växt ur decennier av nonchalans kan inte lösas genom tillfälliga satsningar. I Miljöpartiets budget gör vi den satsning på tre till fyra miljarder årligen under kommande årtionde som Trafikverkets kapacitetsutredning kräver. Utöver detta avsätter vi resurser för nya spår, de första höghastighetsbanorna och en bättre kollektivtrafik i städerna.

Det behöver byggas fler bostäder samtidigt som befintliga måste rustas upp och klimatsäkras. Sedan rot-avdraget infördes har det blivit mycket populärt, för dem som får använda det. Miljöpartiet föreslår att rot-avdraget utvidgas så att det även kommer alla som bor i flerfamiljshus till del. Dessutom riktar vi in rot-avdraget på åtgärder som leder till energieffektivisering. Det ger möjlighet till en energismart upprustning av miljonprogrammens bostäder och av många småhus. Samtidigt skapas arbetstillfällen i områden där arbetslösheten i dag är hög. Totalt ökar vi satsningarna på rot till cirka 12 miljarder årligen. Utöver detta inför vi en skol-rot på en miljard de kommande åren för bättre arbetsmiljö och klimatsmartare skolor. Alliansen gör i sin budget inga investeringar på bostadsområdet.

Sverige har inte råd att spara på skolan. Förhoppningarna var stora att alliansen skulle enas om verkliga satsningar. I stället blev det nedskärningar på gymnasiet och en mindre reform för några få lärare. Ska alla barn få möjlighet att växa och utvecklas måste alla lärare ges möjlighet att utvecklas i sitt yrke. Lärargärningen måste värderas som ett av våra viktigaste framtidsyrken. Miljöpartiet satsar fem miljarder på detta de kommande åren. De huvudmän som vill ha del av medlen kommer att avkrävas lokala avtal med facket om att kompetensutveckling medför en högre lön.

Det här är investeringar som ger utrymme för nya idéer att växa fram och svenska innovationer att industrialiseras. Det kräver en företagarpolitik där alla som bär på idéer till företag också får möjlighet att förverkliga dem, och där små företag får växa. I Miljöpartiets budget sänker vi därför arbetsgivaravgifterna och andra kostnader för alla småföretag. Det minskar regelbördan och oron för att nyanställa.

En politik för jobb och framtidstro handlar om att ge alla möjlighet att växa till att bli de bästa de kan vara. Ett avtrappat jobbskatteavdrag för inkomster på över 40.000 kronor i månaden kan finansiera en sänkt skatt för pensionärer och åtgärder mot barnfattigdom. Inget barn ska behöva växa upp i otrygghet i Sverige. Det är i partiernas olika budgetförslag som vi ser om viljan att bekämpa barnfattigdomen också övergår till handling. Miljöpartiet höjer de lägsta ersättningarna för föräldralediga samtidigt som vi gör det lättare för ensamstående och studenter med barn. Varje gång en sjuk förälder utförsäkras växer fler barn upp i fattigdom. Därför föreslår vi stopp för utförsäkringarna och ett golv i sjukförsäkringen.

Vi klarar att göra dessa investeringar inom samma statsfinansiella ramverk som regeringen utgått ifrån. Det finns ingen motsatsställning mellan en försiktig ekonomisk politik i ett oroligt läge, samt ansvarsfulla, långsiktiga investeringar för jobb och framtidstro. Det handlar om prioriteringar och politiskt mod. I takt med att lastbilstransporterna ökar inför fler och fler länder en särskild skatt på tunga transporter. Vi föreslår att även Sverige gör detta genom att införa en differentierad lastbilsskatt för transport på svenska vägar. Denna skatt beräknas bli totalt 4 miljarder årligen. Smarta miljöskatter uppmuntrar till miljösmarta lösningar och möjliggör nödvändiga klimatinvesteringar.

Miljöpartiet tar ansvar för ett Sverige som står starkt inte bara under den här budgetperioden, utan även i framtiden. Vi föreslår viktiga framtidsinvesteringar som stimulerar företagande och nya jobb. Vi vill att Sverige åter ska bli ett globalt föredöme i miljöpolitiken, ett land där tågen går i tid, där bostäderna är moderna och där vi alla kan vara stolta över skolan. Ett land med framtidstro.

Åsa Romson, språkrör
Gustav Fridolin, språkrör
Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet de gröna

Läs mer på DN.se/debatt

18/6 2011: "Höjda lärarlöner viktigast för att få en bra svensk skola"
Gustav Fridolin

3/7 2011: "Många unga får aldrig en chans att hitta ett jobb"
Åsa Romson, Gustav Fridolin.

20/8 2011: "Detta är vi beredda att samtala med regeringen om"
Åsa Romson, Gustav Fridolin.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.