Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Nya lagar och regler krävs för att stärka den personliga integriteten”

De flesta av oss skulle behöva veta mer om hur våra personuppgifter används. Först då kan vi ta riktig ställning till de erbjudanden som ges och få ett rimligt inflytande, skriver artikelförfattarna.
De flesta av oss skulle behöva veta mer om hur våra personuppgifter används. Först då kan vi ta riktig ställning till de erbjudanden som ges och få ett rimligt inflytande, skriver artikelförfattarna. Other: Fredrik Sandberg TT

Den enorma insamlingen av uppgifter om oss kan bli mycket närgången och den fredade zon vi alla har rätt till minskar hela tiden. Nu krävs ett arbete som vänder utvecklingen. Vi presenterar i dag ett trettiotal förslag för att stärka den enskildes ställning mot offentlig förvaltning och privata företag, skriver Göran Gräslund, Integritetskommittén.

Vi lever våra liv såväl på nätet, som i den fysiska världen. När vi agerar på nätet lämnar vi spår efter oss. Spår, som går att använda för att underlätta vår vardag, men också för att tjäna pengar på oss och för olika former av kartläggning och övervakning. Personuppgifter har i allt högre grad blivit en handelsvara. Den här enorma insamlingen av uppgifter om oss kan bli mycket närgången. Den görs av företag i Sverige och globalt och av myndigheter och den har blivit ett oundvikligt inslag i våra liv. Det har därför blivit allt svårare för oss att ha kontroll på hur uppgifter om oss samlas in och vidareanvänds.

Allt detta konstaterade Integritetskommittén förra året i en unik kartläggning och analys av de faktiska och potentiella integritetsrisker som en vanlig medborgare utsätts för i dagens samhälle. Kartläggningen visar att den fredade zon vi alla har rätt till hela tiden minskar, samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av våra personuppgifter ökar.

Vi i Integritetskommittén vill nu att det på bred front inleds ett arbete som vänder utvecklingen och lägger därför drygt 30 förslag som berör stora delar av samhället. Syftet är att stärka den enskildes ställning gentemot dem som samlar in och använder personuppgifter. Det gäller både den offentliga förvaltningen och den privata sektorn.

De lagar och regler som ska säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället fungerar inte tillräckligt bra i dag. Det handlar inte bara om okunskap och ovilja att följa regelverket utan också om att bestämmelserna i många avseenden är medvetet oprecisa och allmänt formulerade och därmed svåra att tillämpa.

Det finns starka indikationer på väsentliga brister i informationssäkerheten över hela den offentliga sektorn.

Våra förslag berör följande områden:

Foto: DN Inför uppförandekoder. Nästa år börjar ett nytt regelverk för dataskydd att tillämpas i Sverige och övriga Europa. Denna dataskyddsförordning ersätter personuppgiftslagen och ger nya möjligheter att stärka skyddet av den personliga integriteten. En av dessa möjligheter är uppförandekoder, en form av branschvis självreglering i syfte att konkretisera regelverket. Därför vill vi nu se att E-hälsomyndigheten får i uppdrag att uppmuntra utarbetandet av uppförandekoder inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att Arbetsmiljöverket får motsvarande uppdrag beträffande uppförandekoder inom arbetslivet och att Konsumentverket verkar för att branscher, där personuppgifter hanteras för kommersiella ändamål, tar fram motsvarande uppförandekoder. Även Skolverket bör ges uppdrag att uppmuntra utarbetandet av en uppförandekod för hur skolor hanterar personuppgifter om elever.

Foto:  Låt en kommande digitaliseringsmyndighet värna den personliga integriteten. En statlig utredning har nyligen föreslagit modeller för hur ansvaret att främja digitaliseringen av offentlig sektor kan samlas hos en statlig myndighet. Vi anser att den myndigheten även ska ges i uppdrag att värna den personliga integriteten, med fokus på integritetsvänliga arbetssätt och tekniker. Samma myndighet ska också uppmuntra utarbetande av uppförandekoder.

Foto:  Utred ny lagstiftning om profilering av medborgare. Vi anser dessutom att det behövs ny eller ändrad lagstiftning för socialtjänst, hälso- och sjukvård, myndigheters profilering av medborgare och polisens spaningsmetoder och vill att detta utreds.

Foto:  Stärk informationssäkerheten i samhället. Som enskilda personer har vi ofta små möjligheter att påverka hur uppgifter om oss hanteras och hur uppgifterna skyddas från exempelvis stöld och missbruk. Därför är det nödvändigt att de som hanterar uppgifterna tar sitt ansvar för säkerheten. Kommittén har bland annat konstaterat att det finns starka indikationer på väsentliga brister i informationssäkerheten över hela den offentliga sektorn. I vårt slutbetänkande lämnar vi förslag på åtgärder som bör genomföras för att stärka informationssäkerheten.

Foto:  Satsa på forskning om digitalisering och personlig integritet. Det är ett viktigt men eftersatt område. Vi föreslår att särskilda medel avsätts för sådan forskning för att höja kunskapsnivån, och att staten bidrar till att finna lösningar på tekniska och legala utmaningar.

Foto:  Satsa på folkbildning om integritetsskydd. Allt fler företag, myndigheter och andra organisationer samlar in allt fler personuppgifter som dessutom används på allt fler sätt, något som urholkar skyddet av den personliga integriteten och allas vår rätt till en fredad sfär. De flesta av oss skulle behöva veta mer om hur våra personuppgifter används. Först då kan vi ta riktig ställning till de erbjudanden som ges och få ett rimligt inflytande. Med mer kunskap följer också en ökad förmåga att ställa krav på dem som tillhandahåller digitala tjänster, vilket i sin tur bör leda till att dessa av konkurrensskäl vill erbjuda bättre integritetsskydd. Kommittén anser därför att särskilda folkbildningsinsatser för att höja den allmänna kunskapsnivån bör genomföras.

Foto:  Sätt målet att Sverige ska bli världsledande när det gäller att skydda den personliga integriteten. För att understyrka behovet av den här breda kraftsamlingen anser vi att regeringens digitala strategi ska kompletteras med den uttryckliga ambitionen att Sverige ska bli världsledande både när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter och när det gäller att skydda den personliga integriteten.

Skyddet av den personliga integriteten måste stärkas så att denna grundläggande rättighet kommer i balans med andra grundläggande rättigheter och samhällsintressen.

Bakgrund.Integritetskommittén

  • Består av företrädare för de 8 riksdagspartierna.
  • Överlämnar i dag onsdag sitt enhälliga slutbetänkande till regeringen.
  • Betänkandet innehåller en rad förslag som syftar till att vända den pågående utvecklingen och i stället öka den enskildes skydd och kontroll över sina personuppgifter.

DN Debatt.7 juni 2017

Debattartikel

Göran Gräslund, Integritetskommittén:
”Nya lagar och regler krävs för att stärka den personliga integriteten”

Repliker

Göran Arrius, ordförande Saco:
”Förslagen otillräckliga för skydda anställdas integritet”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.