Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Nytt institut för global hälsa får stöd från Gates stiftelse”

En indisk medicinvolontär ger ett barn poliovaccin i ett slumområde i Jammu, Indien.
En indisk medicinvolontär ger ett barn poliovaccin i ett slumområde i Jammu, Indien. Foto: Channi Anand TT

Sveriges arbete för globalt hållbart hälsoarbete bör stärkas. Vi har därför tagit initiativ till ett nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien: Swedish Institute for Global Health Transformation, Sight. Bill & Melinda Gates Foundation finansierar institutets start med ett stort anslag, skriver Peter Friberg, Göran K Hansson och Göran Tomson.

Sveriges arbete för globalt hållbart hälsoarbete bör stärkas. Vi som undertecknat denna artikel har därför tagit initiativ till ett nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien: Swedish Institute for Global Health Transformation, Sight.

Världens största välgörenhetsorganisation, Bill & Melinda Gates Foundation, finansierar institutets start med ett stort anslag så att Sverige ska fortsätta skapa värden för världens globala hälsa.

I en global värld påverkas vi alla av hur människor i resten av världen mår. Hur jorden mår. Oavsett inåtblickande nationalism och protektionism, som på ett illavarslande sätt tilltar i världen, fortsätter globaliseringens effekter att påverka oss alla. Hur människor långt ifrån oss drabbas av kriser, fattigdom och dålig hälsa blir förr eller senare en del av vår verklighet. Epidemier och livsstil som gör oss sjuka tar inga hänsyn till nationsgränser.

Jämlik och god hälsa och utbildning är grundförutsättningar för att minska fattigdom i världen och för att skapa ekonomisk tillväxt, stärka demokrati, rättigheter och jämlikhet. Detta i en tid av ökad globalisering där världens länder knyts ihop och vi påverkas av varandras livsstil, beslut och värderingar.

Sverige har länge varit ledande i arbetet kring global hälsa. Sverige var med och bidrog till att forma de globala hälsomål som ingår i FN:s Agenda 2030. Stiftelsen Gapminder och Hans Rosling har upplyst om läget i världen.

Global hälsa definieras av tidningen The Lancet som ett område för studier, forskning och praktik som har som prioritet att förbättra hälsa och uppnå jämlikhet i hälsa för alla människor globalt. Det betonar gränsöverskridande hälsofrågor, det involverar många discipliner inom och utanför hälsovetenskap och främjar tvärvetenskapligt samarbete; och är en syntes av populationsbaserad prevention och vård på individnivå.

Global hälsa borde därför vara en självklar och integrerad del av allt internationellt och utrikespolitiskt arbete. Sverige har länge varit ledande i arbetet kring global hälsa. I samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) och Unicef var Sverige med och bidrog till att forma de globala hälsomål som ingår i FN:s Agenda 2030. Stiftelsen Gapminder och Hans Rosling har upplyst om läget i världen. Svenska forskargrupper har bidragit till avgörande insatser för exempelvis reproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor och barn, malaria och koleravaccinforskning. Sverige har med ReAct – ett av de första internationella expertnätverken kring antibiotikaresistens – gjort stora avtryck internationellt med att sprida kunskap om antibiotikaresistens.

Att med forskning och utbildning som grund stärka kapaciteten att hantera de stora hälsoutmaningarna i låg- och medelinkomstländer har varit, och är, en hjärtefråga för Sverige.

Forskning och kunskapsspridning kring global hälsa är i dag tyvärr fragmentarisk i Sverige. En gemensam plattform för global hälsa skulle ge tydligare resultat och idékraft. Vi måste även stärka kompetensen – speciellt hos unga forskare i Sverige. De behöver få möjligheter att forska, träffas, utbyta idéer och driva gemensamma forskningsprojekt och ta ansvar för att återföra kunskap till samhället. Vår erfarenhet är att det finns ett brinnande intresse hos unga att tillvarata.

Genom att Sight verkar inom ramen för Kungl. Vetenskapsakademien har institutet direkt tillgång till experter från ett flertal olika discipliner. Sights mål är att skapa synergier och möten mellan forsknings- och utbildningsinstitutioner, myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt.

Vi som initiativtagare till Sight vill därför bidra med att:

  1. Stärka forsknings- och utbildningssamarbetet mellan de svenska universiteten och dessutom internationellt så att Sverige kan göra mer kraftfulla bidrag till evidensbaserad och tvärvetenskaplig kunskap på högsta nivå.
  2. Skapa möjlighet till ledarskapsutbildning i global hälsa för unga svenska forskare genom att forskare från olika discipliner, till exempel fredsforskning, rättsvetenskap, humaniora, statsvetenskap, ekonomi, naturvetenskap, medicin och folkhälsa kommer att kunna bli Sight Fellows.
  3. Stödja en utveckling av en svensk strategi för global hälsa genom att tillföra evidensbaserad kunskap på högsta nivå.

Den politiska agendan är satt i och med Sveriges initiativ för att stärka ansatserna att genomföra målen i Agenda 2030, tillsättandet av en kommission för jämlik hälsa, vår roll i WHO, OECD och inte minst vår roll i FNs säkerhetsråd. Vi känner ett ansvar att påskynda processen att nå FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.

Om vi lyckas stärka den tvärvetenskapliga kunskapsnivån kring global hälsa i Sverige kan vi spela en större roll globalt och fortsätta arbetet med att stärka kvinnors och barns hälsa i utsatta delar av världen. Det finns ett stort behov av globalt lärande och faktabaserat kunskapsutbyte oavsett om det handlar om klimathotens hälsopåverkan, migrationens konsekvenser för hälsan, hur man stärker hälsosystem, hiv, hotet om antibiotikaresistens eller den stora ökningen av icke smittsamma livsstilssjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

De allra fattigaste drabbas hårdast av ojämlik hälsa och är också de som ofta står sist i tur att gynnas av innovationer, tekniska som sociala. Sight vill bidra till en ändring av detta!

Bakgrund. Sight

Institutets syfte är att utifrån ett transformativt tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa.

Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Bill & Melinda Gates Foundation är världens största välgörenhetsorganisation räknat i kapitaltillgångar.

DN Debatt. 12 februari 2017
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.