Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Oberoende kommission ska se över hyresrätten”

Hyresgästföreningens hyreskommission. Från vänster: Martin Grander, doktorand Malmö Högskola, Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet, Stefan Attefall, fd bostadsminister (KD), ordförande i kommissionen, Nina Lundström, riksdags­ledamot (L), Sven Renström, vd Olov Lindgren, Adam Cocozza, vd Botrygg och sittandes på stolen Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.
Hyresgästföreningens hyreskommission. Från vänster: Martin Grander, doktorand Malmö Högskola, Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet, Stefan Attefall, fd bostadsminister (KD), ordförande i kommissionen, Nina Lundström, riksdags­ledamot (L), Sven Renström, vd Olov Lindgren, Adam Cocozza, vd Botrygg och sittandes på stolen Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen. Other: Rickard L Eriksson

Sverige måste ha en socialt hållbar bostadspolitik och det kräver en fungerande hyresmarknad. Men dagens modell har brister. Vi tillsätter därför en oberoende hyreskommission som ska se över hyressättningen och hyresrätten som boendeform, skriver Marie Linder och Erik Elmgren, Hyresgästföreningen.

I den bostadspolitiska debatten möter dagens hyresförhandlingssystem kritik. Dessvärre präglas för många inlägg av missförstånd och felaktiga förväntningar på vad ett förhandlingssystem kan och ska åstadkomma. Allt för ofta hörs argument som snarare leder till låsningar än bidrar till lösningar. Därför behöver alla seriösa aktörer, såväl branschföreträdare som politiker, rannsaka sig och bestämma sig för om man vill finna hållbara lösningar.

Hyresgästföreningen vill vara en konstruktiv kraft i debatten. Med närmare 540.000 medlemshushåll är vi inte bara en av Sveriges största folkrörelser, utan även en stor konsumentorganisation. Vårt uppdrag är att företräda människor i ett hyrt boende och arbeta för deras bästa. Men behovet av ett bra hem är inte begränsat till våra medlemmar. Rätten till bostad är lagstadgad och det allmänna, alltså staten och kommunerna, har en skyldighet att särskilt trygga denna rättighet

Hyresgästföreningen anser att det behövs fler bostäder av alla upplåtelseformer. Bara så kan den svenska valfrihetsmodellen på bostadsmarknaden utvecklas så att alla garanteras ett bra hem. Samtidigt går det inte att bortse från hyresrättens stora betydelse för kommunernas möjligheter att kunna uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar och hur hyresrätten garanterar ett boende för människor utan eget kapital. Men förutsättningen för detta är en fungerande bostadshyresmarknad. Och det är här många upplever att det brister. Allt oftare hörs ropen på ett nytt system eller behoven av förändring av det befintliga hyresförhandlingssystemet.

Hyresrätten är missgynnad med nuvarande skatte- och subventionsregler. I dag är det cirka 3. 000 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt småhus med äganderätt eller i en bostadsrätt.

Hyresgästföreningen tror på modellen med förhandlade hyror men inser samtidigt att systemet är i behov av utveckling. Därför tar vi nu initiativet till att se över hyressättningen och hyresrätten. Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall har fått i uppgift att leda en oberoende kommission. Uppdraget är att lägga fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden. Detta är en unik och historisk satsning från Hyresgästföreningen som görs för att skapa långsiktiga spelregler och lösningar på bostadsbristen.

Hyreskommissionens uppdrag ska bedrivas utifrån tre centrala perspektiv: Hyresgästens, hyresvärdens och samhällets. Andra initiativ och tidigare försök att se över den svenska bostadsmodellen har varit av mer allmän karaktär. Aldrig förr har dessa tre perspektiv fått styra uppdraget. Det är dock av central betydelse att alla intressenters behov balanseras och tillgodoses. Hyresgästföreningen är övertygad om att det kommer ske i Hyreskommissionen vars ledamöter har bred kompetens inom forskning, juridik, kommunal och privat fastighetsförvaltning, samt såväl kommunal som nationell politik.

Hyran är av stor ekonomisk och social betydelse för landets närmare tre miljoner hyresgäster. Varje år betalar Sveriges hyresgäster 115 miljarder kronor i hyra, vilket visar på hyressättningens relevans för stabilitet och tillväxt i samhället.

Hyreskommissionen första uppdrag är därför att analysera hur modellen med förhandlade hyror fungerar i praktiken. Utifrån analysen ska kommissionen lägga fram förslag på hur modellen med förhandlade hyror kan utvecklas. Förslagen kan omfatta såväl de årliga hyresförhandlingarna, tvistlösning, de lokala hyressättningsmodellerna och hyressättning i samband med exempelvis nyproduktion och ombyggnad samt prissättning av tillval eller frånval.

Här kommer Hyreskommissionen kunna förstärka det arbete som Hyresgästföreningen gör för att effektivisera hyresförhandlingarna. Sedan 2016 pågår ett omfattande utvecklingsarbete i enlighet med regeringsuppdraget för att få till snabbare förhandlingar, få fram fler lokala hyressättningsmodeller ta fram en digitalisering av förhandlingarna och tvistlösningsmekanismer.

Hyreskommissionens andra uppdrag består i att formulera konkreta idéer om hur man kan utveckla hyresrätten som boendeform. Hyresrätten fyller en oerhört viktig funktion på den svenska bostadsmarknaden. Den bidrar till balans på bostadsmarknaden och påverkas inte av svängningar på marknaden i lika hög grad som ägda bostäder. Det är en flexibel boendeform med låga transaktionskostnader. Hyresrätten är nödvändig för såväl tillväxt som för att skapa en dynamisk arbetsmarknad. Den är öppen för alla, fri från depositioner, håller hög kvalitet och det är smidigt att byta bostad. Samtidigt är hyresrätten missgynnad med nuvarande skatte- och subventionsregler. I dag är det cirka 3.000 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt småhus med äganderätt eller i en bostadsrätt.

Därför är det viktigt att hyresboendet som tjänst utvecklas och anpassas till olika gruppers behov och önskemål, digitalisering och delningsekonomi. Den ska vara ett boende för alla och för hela livet.

Behovet av hyresrätter är stort och inte begränsat till en åldersgrupp. Sju av tio svenska pensionärer svarar att de inte har möjlighet att hyra ett liknande boende som de äger i dag. Bland unga vuxna i åldrarna 20–27 år finns det 213.000 personer som ofrivilligt tvingas att bo kvar hemma. Sveriges förenade studentkårer har med sin kartläggning visat att nya studenter riskerar att stå utan bostad i över ett halvår i 13 svenska städer. Den här terminen som snart är slut inleddes för en del studenter att de erbjöds boende i gymnastiksalar för att inget boende finns. Det är lösningar som användes på 1920-talet när Sverige var ett betydligt fattigare land än det är i dag. Nu nästan hundra år senare borde ingen behöva finna sig i sådana nödlösningar för att få tak över huvudet.

Hyreskommissionen är en av två stora satsningar på oberoende forsknings- och kunskapsprojekt som Hyresgästföreningen gör för att bidra till såväl en mer konstruktiv debatt som politikutveckling.

Det tidigare statsrådet Anders Sundström fick i höstas uppdraget att leda Delegationen 2030 som arbetar för att återföra ansvaret för bostadsbristen till politiken och finna politiska lösningar på bostadsbristen. Målet är att få en kunskapsbaserad bostadspolitik och att lyfta bostadsfrågan i det politiska samtalet.

Hyresgästföreningen vill med dessa två initiativ lägga grunden för en socialt hållbar bostadspolitik. Behoven finns och vi söker svaren eftersom alla har rätt till ett bra hem.

Bakgrund.Hyreskommissionen

Ska analysera hur modellen med förhandlade hyror fungerar i praktiken. Utifrån analysen ska kommissionen lägga fram förslag på hur modellen med förhandlade hyror kan utvecklas.

Ska formulera konkreta idéer om hur man kan utveckla hyresrätten som boendeform.

Den 30 juni 2018 ska Hyreskommissionen redovisa sitt arbete.

I kommissionen ingår:

Stefan Attefall, fd bostadsminister (KD), ordförande i kommissionen

Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet

Adam Cocozza, vd Botrygg

Martin Grander, doktorand Malmö Högskola

Nina Lundström, riksdags­ledamot (L)

Sven Renström, vd Olov Lindgren

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

DN Debatt.14 december 2017

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.