Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Obligatorisk utbildning för statstjänstemän behövs”

Genom den svenska öppenheten har medierna under senare tid granskat och funnit att flera myndigheter bryter mot den statliga värdegrunden, bland dessa finns Fastighetsverket där chefer misstänks för korruption och grundlagsbrott, skriver Brita Lejon.
Genom den svenska öppenheten har medierna under senare tid granskat och funnit att flera myndigheter bryter mot den statliga värdegrunden, bland dessa finns Fastighetsverket där chefer misstänks för korruption och grundlagsbrott, skriver Brita Lejon. Other: Foto TT

Allmänhetens förtroende sjunker nu för flera viktiga myndigheter. Vi behöver därför kraftsamla för att öka tilliten i samhället. Det är helt centralt med demokratiska, icke-korrupta och effektiva statliga verksamheter. Vi föreslår därför att alla statligt anställda ska få en utbildning i statstjänstemannarollen, skriver Britta Lejon.

Vi lever i en tid när misstroendet mot våra gemensamma institutioner växer. Nyligen kom Medieakademins förtroendebarometer 2017 som visar att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. Vi behöver kraftsamla för att öka tilliten i samhället. En viktig förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl. Det är helt centralt med demokratiska, icke-korrupta och effektiva statliga verksamheter så som Polisen, domstolar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vårt samhälle bygger på medborgarnas tillit till våra myndigheter.

Civilminister Ardalan Shekarabi gjorde för kort tid sedan ett utspel om att minska korruptionen i staten i syfte att öka tilliten bland medborgare. Han lyfte bland annat fram riktlinjer för hur myndigheterna kan hantera misstankar om oegentligheter och hur det ska kunna underlättas att slå larm för anställda och andra berörda. I stort var det ett bra förslag förutom tanken om att anställda ska kunna stängas av utan lön under utredningstiden. Tyvärr skrapar Shekarabi bara på ytan vid problemet. Jag menar att det behövs mer av förvaltningspolitik och det krävs också förebyggande insatser.

En av grundstenarna i vår demokrati i Sverige är öppenheten. Det ger rätten att granska beslut som har fattats av myndigheter vilket förhindrar maktmissbruk och korruption. Öppenheten bidrar till rättssäkerhet och likabehandling av medborgare.

Genom denna öppenhet har medierna under senare tid granskat och funnit att flera myndigheter bryter mot den statliga värdegrunden. Exempelvis inom Riksrevisionen och Skatteverket. I några fall har övertrampen också handlat om lagbrott. Exempelvis inom Fastighetsverket som misstänks för korruption och grundlagsbrott och inom Polisen när en polischef hotade en ur personalen för att denne hade talat med medier. Det är välkommet att medierna rapporterar om dessa händelser för det visar att medierna fungerar i sin granskande roll.

Civilminister Ardalan Shekarabi gjorde för kort tid sedan ett utspel om att minska korruptionen i staten i syfte att öka tilliten bland medborgare. Tyvärr skrapar Shekarabi bara på ytan vid problemet. Jag menar att det behövs mer av förvaltningspolitik och det krävs också förebyggande insatser.

Jag menar att det har varit fler fall av överträdelser på statliga myndigheter än tidigare och det gör mig bekymrad. Framför allt är det problematiskt med den okunskap kring det särskilda uppdraget i statsförvaltningen som vissa ledare uppvisar. En del kan säkert härledas till att chefer är pressade av krav på effektivitet och produktivitet och problem med begränsade budgetar. Men det leder till att statliga verksamheter inte förmår att leva upp till grundläggande värden som rättssäkerhet och likabehandling. Det behöver därför satsas mer på en god förvaltningskultur och på bättre kunskap bland statstjänstemän om vad det innebär att jobba på demokratins uppdrag.

Vi i ST vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Nyanställda som jobbar på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet. Det ska gälla så väl chefer som medarbetare. Det ska också kontinuerligt ske vidareutbildning i statstjänstemannarollen för de som har arbetat ett tag. Vi ser det som lämpligt att den gemensamma grundläggande statstjänstemannautbildningen tillhandahålls av universitet eller högskolor och det bör finnas en fast struktur för utbildningen.

En del myndigheter genomför redan idag utbildningar för sin personal i vad som krävs för att fylla rollen som statstjänsteman. Det är bra. Men det kan inte längre vara upp till myndighetsledningar om de anser att det är prioriterat med utbildning i grundläggande rättsprinciper för staten. Att våra myndigheter, affärsverk och övrig statlig verksamhet fungerar är ett ansvar för regeringen och därför måste regeringen driva på för ett deltagande i statstjänstemannautbildning.

Det är också centralt att det avsätts tid på arbetsplatsen för utbildning så att det blir möjligt för alla medarbetare att delta. Dessutom anser vi i Fackförbundet ST att Statskontoret måste få mer resurser för att utveckla uppdraget kring god förvaltningskultur i staten.

Öppenheten och insynen i våra myndigheter ska värnas. Av vår undersökning ”Öppenhet på villovägar” framgår att fyra av tio medlemmar tycker att det har blivit lägre i tak under de senaste tre åren. Några exempel på upplevelser från medarbetare är chefer som efterforskar vem i personalen som har talat med medier, att det undanhålls information och det finns en rädsla för att bli utfryst bland kollegor. Därmed hotas också vår demokrati när statliga tjänstemän upplever att de inte kan slå larm om det sker oegentligheter och skyddet mot korruption i offentlig sektor är på väg att urholkas.

När regeringen vill göra insatser mot korruption i staten vore det första naturliga steget att införa meddelarskydd i statliga bolag. Något som i dag saknas. Lagstiftningen skulle kunna se ut på ungefär samma sätt som i kommunala bolag. Vi i ST menar att verksamheter som är offentligt finansierade ska det finnas insyn i, både för att våra medlemmar ska kunna slå larm om oegentligheter och för att medieroch medborgare ska kunna granska. Om det inte är möjligt att ändra lagen för insyn så bör inte statlig verksamhet bedrivas i bolagsform.

Trygghet är viktig för anställda både för att våga säga vad man tycker och för kvaliteten på arbetsplatsen. Nästan var fjärde som arbetar inom staten har inte en fast anställning. Det skapar tysta arbetsplatser där anställda inte vågar säga sin mening. Vi kräver att fasta anställningar blir norm för arbetsuppgifter som är varaktiga inom statliga verksamheter. Vi vill också att staten upphör med att använda bemanningsföretag för kärnuppgifter eftersom offentlighetsprincipen och meddelarskyddet då inte går att tillämpa.

En statstjänsteman ska förutom att utföra sitt arbete med kompetens och snabbhet också göra arbetet utifrån principer om rättssäkerhet, opartiskhet och saklighet. Dessa principer får aldrig försakas. Det är därför ett kvalificerat arbete att vara statlig tjänsteman och det behövs bra arbetsvillkor. En viktig regel för en statlig tjänsteman är att det ytterst är det allmänna, medborgarna, som är uppdragsgivare och anställda måste alltid kunna svara inför dem snarare än sina chefer.

Medborgarnas tilltro till att våra myndigheter fungerar är ovärderlig. Det är en central del för hur vårt samhälle är uppbyggt och håller ihop. Den senaste tidens överträdelser på myndigheter ska inte behöva följas av fler. Därför krävs det nu insatser för att bibehålla och höja förtroendet för de statliga verksamheterna. Att ge alla statligt anställda en utbildning i statstjänstemannarollen är ett bra sätt att börja stärka förtroendet.

DN Debatt.15 april 2017

Debattartikel

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST:
”Obligatorisk utbildning för statstjänstemän behövs”

Repliker

Barbro Dahlbom-Hall, Birgith Koark och Monica Wåglund, tidigare ansvariga för utveckling och genomförande av chefs-, handläggar- och kanslistutbildningarna på PUN:
”Utbildning för statstjänstemän slängdes ut”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.