Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Ofattbart att regeringen straffskattar bort etanolen”

Domsjöfabriken i Örnsköldsvik, en av Sveriges största etanolproducenter. ”Vi ska inte slå ut ett bränsle som kan ge 90-procentig reduktion av växthusgasutsläpp”, skriver debattörerna.
Domsjöfabriken i Örnsköldsvik, en av Sveriges största etanolproducenter. ”Vi ska inte slå ut ett bränsle som kan ge 90-procentig reduktion av växthusgasutsläpp”, skriver debattörerna. Foto: Domsjö pressbild

Världens största biodrivmedel. Med straffskatten på etanol dödar regeringen ­etanolmarknaden. Det gör man trots att S och MP var de som en gång införde den pumplag som gav oss E 85 på våra mackar. Regeringen måste ta strid med EU om de orimliga regler som ligger bakom skatten, skriver Gustav Melin och Svante Axelsson.

Etanol är världens största biodrivmedel och svarar enligt IEA, International Energy Agency, för cirka två tredjedelar av den bioenergi som används inom transportsektorn. På många håll kan bioetanol produceras till låg kostnad, ibland 3–4 kronor per liter, med hög reduktion av växthusgaser och utan subventioner av råvara eller produktion. Det är därför märkligt när det i den svenska debatten ofta låter som att etanol inte skulle ha en framtid som drivmedel.

En bild som har etsat sig fast är att etanolframställningen tränger undan livsmedelsproduktion och hotar livsmedelsförsörjningen i världen. Det är dock en mycket enögd diskussion. För det första finns det mark som kan nyttjas både i Sverige och globalt utan att livsmedelsproduktions trängs undan och för det andra kan man undra varför inte till exempel subventionerad tobaksodling, golf, hästsport, bomullsodling och att cirka 60 procent av klotets jordbruksmark går till djurfoder inte ifrågasätts när den globala markknappheten kommer på tal. Det vore väl ett självklart val att biobränslen som är bättre än de fossila alternativen borde ha förtur jämfört med en del annan markanvändning.

Etanolen är kanske inte det slutgiltiga och optimala biodrivmedlet men i praktiken mycket bättre än den dieselboom som har trängt undan förnybara bränslen. Det riktigt allvarliga är den politiska ryckigheten i sig vilket smittar av sig till allt miljöarbete. Går det att lita på miljöpolitiken över huvud taget? Det är oerhört viktigt att de olika politiska satsningar är stabila över tid så att människor och företag vågar investera när nästa utvecklingssteg skall tas. Det är också anmärkningsvärt och illavarslande att miljöpolitiken kan dras med i ryktesspridning trots att den etanol som används i Sverige är klart mycket bättre än de fossila alternativen.


Debattartikelförfattarna Svante Axelsson och Gustav Melin. Foto: DN

Etanol är ett enkelt biobränsle som kan framställas med välkänd teknik från en lång rad råvaror och mycket bättre än sitt rykte. All etanol som finns på den svenska marknaden klarar EU:s hållbarhetskrav på 35 procent med mycket god marginal. Snittet för all etanol som användes i Sverige år 2013 låg i intervallet 65–70 procent reduktion enligt Energimyndighetens officiella statistik.

Vid anläggningen i Örnsköldsvik tillverkas sedan andra världskriget etanol som en biprodukt vid Domsjö Fabrikers cellulosafibertillverkning med en 87-procentig reduktion av växthusgasutsläppen. Vid Agroetanols anläggning i Norrköping tillverkas i dag etanol av spannmål som ger 90-procentig reduktion av växthusgasutsläppen i förhållande till bensin. Lantmännen har nått sådan miljöprestanda genom att:

Använda biobränslebaserad insatsenergi till fabriken från Eons intilliggande kraftvärmeverk.

Framställa lika stora volymer högvärdigt proteinfoder som man tillverkar etanol. Fodret ersätter importerat sojaprotein.

Ta vara på den koldioxid som bildas i processen och tillsammans med AGA tillverka grön kolsyra för industriell användning (till exempel för läskedrycker) som ersätter fossil motsvarighet.

Etanolproduktionen utvecklas även i andra länder, i den brasilianska produktionen av sockerrörsetanol har man börjat göra etanol också av cellulosa, inte enbart av sockret. Nya fabriker för cellulosabaserad etanol har invigts under 2014 både i USA och Brasilien.

Ytterligare ett positivt exempel är bolaget Addax som med sin etanolfabrik i Sierra Leone, visar att det går att producera etanol i ett fattigt afrikanskt land, skapa jobb och exportinkomster och samtidigt öka tillgången på livsmedel i området.

 

I stället för att ta en öppen fight med EU-kommissionen om ett orimligt regelverk ­böjer man sig för kommissionens ­diktat.
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen och Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergi­föreningen

 

 

Sverige var tidigt ute att introducera etanol i tunga fordon och den rapport från projektet Clean Truck (Stockholm) som släpptes för några veckor sedan visar att etanol för tunga fordon så kallad ED95 var det biobränsle som gav den högsta reduktionen av växthusgaser. Sverige var för några år sedan även föregångare i att introducera etanol i personbilar i stor skala. Ett finmaskigt nät av E85-stationer byggdes, delvis genom tvingande lagstiftning men också för att många såg möjligheterna till en hållbar omställning. Genom skattefrihet för bränslet och förmånliga regler för miljöbilar fick vi en stor marknad för flexifuelbilar.

Alliansregeringen, med dåvarande miljöminister Andreas Carlgren, drog undan mattan för etanolbilarna när man tog bort det reducerade förmånsvärdet för dem, men behöll det för biogasbilar, hybrider, snåla dieslar och elbilar. Den signalen dödade marknaden för flexifuelbilar, eftersom försäljningen av förmånsbilar i hög grad styr marknaden. Dieselbilarna tog över. Att det inte sålts flexifuelbilar sedan dess i någon större skala är sannolikt skälet till att etanolanvändningen nu faller.

Därför är det ofattbart att regeringen nu fullföljer sveket mot etanolen genom att föreslå en straffskatt, som sannolikt blir dödsstöten för etanolbränslet E85. I stället för att ta en öppen fight med EU-kommissionen om ett orimligt regelverk, som innebär att principen om att förorenaren ska betala helt kortsluts, böjer man sig för kommissionens diktat och riskerar därmed hela den svenska politiken att ställa om marknaden genom att bestraffa det som ska bort, de fossila drivmedlen. EU-kommissionen kräver nämligen att de miljövänliga biodrivmedlen inte får vara billigare än de fossila!

Miljöpartiet och Socialdemokraterna, som en gång införde pumplagen som gav oss E85 på våra mackar, håller nu på att döda marknaden för E85. Och i EU-parlamentet arbetar Miljöpartiets partigrupp intensivt på att maximalt begränsa användningen av etanol och biodiesel från åkergrödor inom hela EU. Det har fått genomslag i det nyligen antagna ILUC-direktivet. Allianspartierna svek etanolen under sina år vid makten och var på samma sätt beredda att införa straffskatt på biodiesel.

Nu är det hög tid för de rödgröna och de borgerliga partierna att gå ihop och rädda principen om att förorenare av fossila växthusgaser ska betala. Det skulle också leda till att den svenska etanolen tränger undan fossila alternativ. Vi ska inte slå ut ett bränsle som kan ge 90-procentig reduktion av växthusgasutsläpp. En trovärdig klimatpolitik kräver att vi har rimliga villkor för ett av de bättre drivmedlen – etanolen. Låt klimatnyttan stå fokus och ge stabila spelregler för företag och individer som vill göra skillnad.

Läs mer. DN Debatt
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.