Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-07-04 10:43

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-ingen-garant-mot-korruption/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Offentlig upphandling är ingen garant mot korruption”

REPLIK DN DEBATT 17/6.

Styrelsen för Sveriges Allmännytta: Det behövs andra åtgärder är lagen om offentlig upphandling för att komma åt korruption i byggbranschen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek hävdar att Allmännyttan blundar för risken med korruption vid byggprojekt samt ger en missvisande och negativ bild av offentlig upphandling. Men bilden vi ger är den verklighet som våra medlemmar ofta framför, nämligen att lagen både försvårar och fördyrar allmännyttans byggande.

Framför allt handlar det om den konkurrenssnedvridning som lagen orsakar. De allmännyttiga företagen kan i dag inte konkurrera på samma villkor som privata fastighetsägare. Sedan 2011 lyder allmännyttiga bostadsföretag under allbolagen, som tydligt säger att de ska drivas enligt affärsmässiga principer och verka på marknadsmässiga villkor. Då kan de inte samtidigt ha krav på sig att upphandla enligt lagen om lagen om offentlig upphandling (LOU).

Allmännyttan bygger inte med offentliga medel, utan kostnaden för att bygga täcks av hyresintäkterna. Upphandlingsmyndigheten trycker på att offentlig upphandling handlar om att hantera skattemedel på bästa sätt. Vi håller givetvis med, men skattemedel används inte för att bygga nya hyresrätter.

Det är ett faktum att LOU fördyrar byggandet. I fjol konstaterade den statliga utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet att allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel av att behöva tillämpa LOU. Likaså visar en studie vi låtit genomföra att allmännyttan har tio procent högre byggpriser och längre byggtid än privata byggherrar på grund av LOU.

Den statliga utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning menar att LOU gör det svårare för allmännyttan att bidra till bostadsförsörjningen. Upphandlingsreglerna är ett hinder vid såväl renovering som nybyggnation eftersom de försvårar, förlänger och fördyrar upphandlingarna.

Därför föreslår utredningen att LOU ändras så att ett organ som verkar på normala marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte och som bär sina egna förluster inte ska behöva omfattas av LOU. Det innebär att allmännyttan inte längre skulle behöva tillämpa lagen och därmed än bättre kunna bidra till bostadsförsörjningen.

Sveriges Allmännytta delar uppfattningen att det är viktigt att bekämpa korruption. Men LOU fungerar inte som en garant mot korruption. Det krävs andra åtgärder för att komma till rätta med problemen. Vi kommer att ha bättre möjligheter att motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn om vi inte behöver tillämpa LOU.

Oavsett om allmännyttan måste tillämpa LOU eller inte kommer vi att vara seriösa upphandlare som respekterar principerna om likabehandling och transparens. Vi kommer också att ta fram en uppförandekod för upphandling. Dessutom är det alltid möjligt att granska affärerna eftersom offentlighetsprincipen gäller för kommunala bostadsföretag.

Allmännyttan vill och ska bygga för alla. Vi vill hålla nere hyrorna för att fler ska kunna efterfråga den bostad de behöver. Utan LOU kan våra medlemmar fokusera på den goda affären i stället för på formalia i LOU. Då kommer allmännyttan kunna bygga fler hyresbostäder med rimliga hyror och renovera det befintliga beståndet billigare och snabbare. Det gynnar såväl de som söker en bostad som befintliga hyresgäster.

Ämnen i artikeln

Korruption

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt