Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Oförklarlig kursändring”

Bostads- och civilminister Stefan Attefall redovisar i en artikel på DN-debatt (24/9) regeringens inställning i en rad frågor som rör den regionala samhällsorganisationen. Attefall tar bland annat upp ansökningarna från de landsting som vill ta över det regionala utvecklingsansvaret från 2015, alltså från nästa mandatperiod, skriver Anders Knape, ordförande för SKL.

Attefall föreslår här att landstingen i de län som idag har kommunala samverkansorgan (regionförbund) får ta över utvecklingsansvaret. Det gäller Jönköping, Gävleborg, Östergötland, Örebro, Kronoberg och Jämtland, sammanlagt sex landsting. Det är mycket positivt att dessa landsting får möjlighet att ta över denna uppgift. Direktvalda regioner med beskattningsrätt innebär att det regionala utvecklingsarbetet får en bättre demokratisk förankring och blir mer effektivt.

Däremot är det anmärkningsvärt och djupt beklagligt att Stefan Attefall klargör att regeringen inte avser att godkänna ansökningarna från landstingen i de län där länsstyrelserna ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna. Det handlar om landstingen i Norrbotten, Västernorrland och Västmanland. När tidigare Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland fick ett permanent ansvar för regionala utvecklingsfrågor uttalade regeringen att en ändrad ansvarfördelning mellan staten och den kommunala nivån måste utgå från ett starkt och tydligt lokalt och regionalt initiativ. I de nu aktuella länen finns ett synnerligen starkt och tydligt sådant initiativ. En mycket stor majoritet i respektive landstingsfullmäktige har ställt sig bakom ansökningsbeslutet vilket också tillstyrkts av samtliga kommuner i dessa län. När det gäller Norrbotten och Väster¬norrland har dessutom Attefalls eget departement, Socialdepartementet, i en skrivelsetillstyrkt ansökningarna.

Skrivelsen har remissbehandlats och fått stöd av i stort sett samtliga remissinstanser – utom av berörda länsstyrelser som argumenterar för att inte behöva bli av med dessa uppgifter.

Sveriges Kommuner och Landsting har den principiella uppfattningen att det bör vara folkvalda församlingar som ska ha ansvar för att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet och inte statliga myndigheter. Det skapar en bättre demokratisk förankring och ger ett starkare mandat att kraftfullt och effektivt driva det regionala tillväxtarbetet. Det är svårt att förstå varför regeringen - utan förklaring – överger sin tidigare inställning från 2010 som då stöddes av en enhällig riksdag. Därmed överger man också den överenskommelse som partierna i regeringen 2009 träffade i regionfrågan om att stödja regioninitiativ som kommer ”underifrån”. Sveriges Kommuner och Landsting uppmanar därför regeringen att ompröva sin inställning i denna fråga och att även tillstyrka ansökningarna från Norrbotten, Västernorrland och Västmanland.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.