”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer”

Foto: Andia/Alamy

Förbjud alkoholreklam. Medan positiva effekter av måttligt bruk av alkohol slås upp stort talas det tyst om nya rön om alkoholens skadliga effekter, som är betydligt större. Att alkohol är en av de tyngsta enskilda cancerorsakerna är exempelvis förvånansvärt okänt i Sverige, skriver två medicinforskare.

Under senare år har vi hört många rapporter om alkoholens hälsobringande effekter, och massmedierna är snabba med att lyfta fram rapporter som andas nya fynd om att måttlig alkoholkonsumtion är nyttigt för hjärtat. Mindre uppmärksamhet ges ny kunskap om skadeeffekter av alkohol. Om dessa kan man läsa i ett manifest som publicerades för drygt ett år sedan vid en av Svenska läkaresällskapet arrangerad slutkonferens, Amphora, ett flerårigt europeiskt forskningsprojekt om alkoholpolitiska åtgärder. Även om det finns vissa belägg för att måttlig alkoholkonsumtion kan ha positiv effekt på hjärt-kärlsjukdom visar forskningen att alkohol som helhet orsakar betydligt mer skada än nytta. Vi vill lyfta fram fakta som leder till slutsatsen att vi måste stärka de alkoholpolitiska instrument vi har kvar efter EU-anpassningen och motverka de hot som finns mot den av befolkningen som helhet uppskattade alkoholpolitiken.

Till de nya fynden hör kunskapen om alkohol och kopplingen till cancer. World Cancer Report 2014 visar att alkohol ligger bakom 5 procent av all cancer, vilket gör alkohol till den näst största enskilda orsaken (efter tobak) till cancerinsjuknande. Det är förvånansvärt okänt i just Sverige att alkohol orsakar cancer. Alkohol har klassats som cancerogent sedan 1980-talet, och nu har forskningen visat att alkoholens roll för cancer är större än man tidigare trott. Nu vet vi att alkohol orsakar både bröstcancer och änd- och tjocktarmscancer.

Även en förhållandevis låg alkoholkonsumtion ökar risken. Till exempel ökar risken för bröstcancer med cirka 10 procent för varje litet glas vin per dag.

I EU diagnosticeras 136 000 nya alkoholrelaterade cancerfall varje år och 120 000 alkoholrelaterade dödsfall. I Sverige uppskattar Folkhälsomyndigheten att 4 500 personer dör varje år av orsaker kopplade till alkohol. Det är nästan 100 personer varje vecka. Om lika många dödades i trafiken varje vecka, skulle det inte vara självklart att försöka göra mer för att förhindra det?

Alkohol orsakar över 80 olika sjukdomar och tillstånd. Skadorna av alkohol drabbar i högre grad personer som redan har det sämre ställt, vilket pekar på en uppenbar orättvisa i samhället. Alkohol orsakar berusning och bidrar till olyckor, våld, självmord och trafikolyckor. Den är en kraftigt fosterskadande substans som ger låg födelsevikt, kognitiva brister och flera organskador. Ett begrepp som allt oftare hörs internationellt är ”passive drinking”, det vill säga i likhet med ”passiv rökning” är det många som drabbas av alkoholens skadeverkningar utan att själva dricka. Och förutom detta mänskliga lidande orsakar alkoholen samhälleliga kostnader för Sverige om 45 miljarder kronor årligen (2011).

Harry Burns, kirurg och fram tills nyligen skotska regeringens ”chief medical officer” i hälso- och sjukvårdsfrågor, talade på medicinska riksstämman förra året om modet att agera för att förbättra människors liv. Han talade om betydelsen av miljö och livsvillkor för hälsa och välbefinnande. Arbetslöshet, kaotisk miljö och bristande möjligheter att kontrollera sitt eget liv leder till ökad sjuklighet och problem som missbruk och våld. I Skottland har man bedrivit ett brett folkhälsoarbete som givit goda resultat. För att lyckas med detta krävs vilja och metoder och viljan kan åstadkommas genom att presentera det vetenskapliga stödet.

En av världens främsta medicintidskrifter, The Lancet, listade för några år sedan de tio viktigaste åtgärderna för att minska alkoholrelaterade skador. Begränsad tillgänglighet genom höga priser och reglerad försäljning hör till de åtgärder som visat sig vara mest verkningsfulla. Även Amphoraprojektets forskare framhåller att bevisen för att priset på alkohol bör höjas genom höjda skatter är överväldigande och att alkoholskatter är en avgörande åtgärd för att minska skadorna av alkohol. Ett tydligt exempel är Finland, där dödsfallen i leversjukdom ökade med nästan 50 procent efter alkoholskattesänkningen 2004. Det är därför bra att regeringen nu ytterligare höjer skatten på alkohol, men varför en så ytterst beskedlig höjning? Den första skattehöjningen motverkades direkt genom att alkoholindustrin sänkte sina priser. Höj skatten på alkohol rejält!

En annan viktig faktor som påverkar alkoholbruk är reklamen för alkohol. Vi vet att begränsad reklam minskar alkoholkonsumtionen Trots detta visar undersökningar att alkoholreklamen ökar kraftigt globalt. Likaså i Sverige där vi ser en kraftig ökning av alkoholreklam. Dagspress och tv-kanaler (dock ej SVT) sprider alkoholreklam i en allt ökande omfattning. Vem har inte sett helsidor i tidningarna med ”fina” vinflaskor? På fem år har alkoholtillverkarna ökat sina reklamsatsningar i Sverige med över 150 procent, från 416 miljoner kronor 2009 till 1 064 miljoner kronor 2013 – över 1 miljard kronor för att få oss att dricka mer alkohol. Detta är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vi menar att all marknadsföring av alkohol ska förbjudas, på samma sätt som har gjorts för tobak.

Forskning har visat att med mer marknadsföring börjar fler att dricka och de som dricker ökar sin konsumtion. Mycket av marknadsföringen sker i dag med hjälp av sociala medier och på internet och förbudet måste också gälla där. I vårt grannland Norge finns redan ett sådant förbud. Förbud mot marknadsföring av alkohol är en effektiv åtgärd enligt World Economic Forum och WHO. Regeringen har uppdraget att främja folkhälsan, så uppmaningen till regeringen blir att helt förbjuda alla former av marknadsföring av alkohol.

Det är också viktigt att slå vakt om det vi har. Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol är mycket viktigt och gör en stor nytta för alla i Sverige genom att hålla skador och problem nere; ett viktigt sätt att begränsa tillgänglighet. Utan monopolet skulle konsumtionen vara nästan 40 procent högre och skadorna skulle öka. Utvecklingen med obehindrad kommersiell försäljning och förmedling av alkohol genom e-handel är därför mycket oroande. Vi måste slå vakt om monopolet på samma sätt som Norge och Finland har gjort och förtydliga den svenska lagstiftningen så att den här kommersiella verksamheten i Sverige kan stoppas.

Vi menar att det är ytterst bekymmersamt att regeringar världen över, inklusive de europeiska och den svenska, inte gör tillräckligt för att minska de skador som alkoholen orsakar. Vi måste med förenade krafter sträva efter det av FN och WHO uppsatta målet att åstadkomma en relativ minskning av minst 10 procent av alkoholens skadeverkningar till år 2025. Detta kräver politiskt mod och starkt ledarskap.

Vi föreslår att
medierna måste ta sitt ansvar för att rapportera om alkoholens skadeverkningar, och upphöra med ensidiga och osakliga rapporter om alkoholens positiva hälsoeffekter,
alkoholreklam förbjuds på allmän plats och i alla medier,
lagstiftningen om privatimport förtydligas och kommersiell förmedling av alkohol förbjuds,
alkoholskatten höjs rejält.

Artikeln har korrigerats efter publicering. Den procentuella ökningen av alkoholreklamen var felaktig. De absoluta talen var däremot korrekta.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.