Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

"Oljan ska vara borta från Sverige år 2020"

Vi ska bli först i världen med att bryta beroendet av fossila bränslen, skriver Mona Sahlin. Från och med nästa år får småhusägare ekonomiskt stöd för att byta från olja till förnybar energi. Stödet är en del av ett nationellt program för att få bort oljeberoendet. Där ingår också bland annat ökat stöd till forskning om förnyelsebar energi och effektivare energianvändning, skriver samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

De senaste veckorna har vi läst och våndats över förödelsen i USA. Naturkatastroferna ger också en påminnelse om hur sårbara vi är inför vädrets makter. En orkan som slår ut ett antal oljeriggar får effekter för hela världens oljetillgång, ekonomier och priset på bensin.

Konsekvenserna har vi sett i alla länder. Den svenska regeringen beslutade nyligen att landets beredskapslager av petroleumprodukter ska få tas i anspråk mot bakgrund av störningarna i oljeförsörjningen. Hela världen bävar nu inför de problem oljeberoendet innebär. I ett läge när president Bush talar till nationen om att använda bilen mindre - och när Ford och Toyota kräver att presidenten vidtar åtgärder för att minska oljeberoendet - kan var och se hur orkanernas förödelse snabbt förändrar synen på bränslet. Det är som om innebörden av att olja är en ändlig resurs först nu på allvar får konsekvenser i debatten.

Klimatförändringarna är vår tids största och viktigaste utmaning på miljöområdet. Majoriteten av världens klimatforskare är eniga om att jordens klimatsystem är på väg att förändras - och för att bromsa utvecklingen måste utsläppen av växthusgaser minska.

Regeringen sätter därför upp ett nytt mål för politiken: Sverige ska bli först med att bryta oljeberoendet. Förutsättningar ska skapas för att bryta beroendet av fossila bränslen till 2020. Ett fossilbränslefritt Sverige skulle få enorma fördelar, också genom att det ger oss en minskad påverkan från oljeprissvängningarna.

För svensk industri och ekonomi är det redan en stor konkurrensfördel att vi i internationell jämförelse i så liten grad är beroende av olja. Svenska styrmedel som investeringsbidrag, normer för energianvändning, lån med räntesubvention och informationsinsatser har varit grunden i en medveten politik som steg för steg minskat oljeanvändningen. Sedan 1994 har oljeanvändning i sektorn bostäder och service minskat med 15,2 terawattimmar, TWh. Oljeanvändningen i industrin ligger i stort sett på oförändrad nivå - trots att industriproduktionen ökat med 70 procent! Åtgärder för att effektivisera energianvändningen och främja fjärrvärmeutbyggnaden är fortsatt politiskt viktiga verktyg. Allt fler hushåll utnyttjar fördelarna med fjärrvärme och pellets, bilindustrins orderböcker fylls av hybridbilar och etanolbilar. Den här utvecklingen måste påskyndas. Regeringen presenterar därför ett nationellt program mot oljeberoendet, med följande bärande delar:

* Skattelättnader för konvertering från olja. Det är inte acceptabelt att många småhusägare är beroende av olja för uppvärmning och därmed drabbas hårt av höga oljepriser.

Redan inom några veckor lägger jag fram en proposition med ekonomiskt stöd till ägare av småhus och flerbostadshus för att stimulera konvertering från oljeuppvärmning till förnybar energi med start nästa år.

Den offentliga verksamheten måste gå före och agera förebild. Sedan en tid finns därför ett särskilt stöd för till exempel bibliotek, simhallar och sjukhus som effektiviserar och konverterar till förnybar energi.

* Mer förnybar energi. Olja och kol är ändliga bränslen. Målet på sikt måste vara att vi baserar hela vår energiförsörjning på förnybart. EU:s handelssystem innebär ett viktigt steg mot förbättrad konkurrenskraft för förnybar energi på europeisk nivå. Den förnybara elen har i vårt land ökat med cirka 4,5 TWh sedan 2002, inte minst genom de gröna certifikaten. Vi ger nu elcertifikaten ökad långsiktighet i en proposition som presenteras till våren.

Ambitionen sätts mycket högt - från 2002 års nivå ska den förnybara elproduktionen öka med 15 TWh till år 2016.

Genom direktiv till statliga Vattenfall ska bolaget stå för stora investeringar i framtida förnybar energi. En ny utredning ska föreslå regeringen hur också jordbrukets produktion av förnybar energi kan öka.

* Insatser för förnybara drivmedel. Att bryta oljeberoendet i transportsektorn blir en stor utmaning, och regeringen har därför en ambitiös politik för att öka andelen förnybara bränslen. För den enskilde ska det löna sig att välja en miljövänlig bil. Koldioxidneutrala drivmedel ska vara billiga - de är befriade från både koldioxidskatt och energiskatt under en femårsperiod. Miljöbilar är undantagna ur Stockholmsförsöket med miljöavgifter, och erbjuds i vissa kommuner gratis parkering. Förmånsbeskattade bilar som körs på miljövänligt bränsle ska få fortsatta skattelättnader. Staten ska prioritera att köpa in miljövänliga bilar. Sverige driver också aktivt inom EU att vi ska tillåta högre inblandning av etanol i bensin, en åtgärd som snabbt skulle få stor positiv effekt. Omställningen av transportsektorn kräver såväl internationellt som nationellt arbete med breda insatser från forskare, industri, brukare och stat.

* Forskning och ny kunskap för ett förnybart samhälle. Resurserna till energiforskningen ökas nu kraftigt, nivån uppgår genom beskedet i budgeten till cirka 815 miljoner kronor per år. Nästa år kommer regeringen därför att presentera en ny proposition på området. Satsningen syftar till att få fram mer förnybar energiproduktion och en effektivare energianvändning. Även särskilda forskningsinsatser kring exempelvis energianvändning i bebyggelsen, biodrivmedel och förgasning av biomassa samt kommersialisering och riskkapitalförsörjning blir aktuella.

* Fortsatt satsning på fjärrvärme. Fjärrvärmen har ökat radikalt i Sverige de senaste åren, och regeringen vill att utvecklingen fortsätter.

Här ska staten erbjuda tydliga ekonomiska incitament, där biobränslen och miljövänlig uppvärmning ska vara ekonomiskt fördelaktigt.

Även nya pengar till Klimatinvesteringsprogram i landets alla kommuner kommer att få betydelse för att minska beroendet av fossila bränslen.

Allt fler länder inser problemen med fossila bränslen, i takt med höga oljepriser och klimatförändringar. Sverige har chansen att bli en internationell förebild och en framgångsrik aktör på exportmarknaderna av alternativa lösningar. Men det kräver medvetna satsningar - inte en bakåtsträvande politik som motverkar energiomställning och investeringar i framtidens miljö. Att bryta oljeberoendet innehåller många möjligheter i stärkt konkurrenskraft, teknikutveckling och framsteg.

Målet är att beroendet av fossila bränslen ska brytas till 2020. Då ska ingen bostad behöva olja för sin uppvärmning. Då ska ingen bilist vara ensidigt hänvisad till bensin. Då ska det alltid finnas bättre alternativ till olja.

MONA SAHLINSamhällsbyggnadsminister (s)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.