Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Onödig multimedicinering är diskriminering av äldre”

Otydliga riktlinjer. Inom vården finns det riktlinjer för hur en läkemedels­behandling ska påbörjas. Men riktlinjerna för hur den ska avslutas är ofta otydliga eller obefintliga. Konsekvensen blir att många äldre tar onödigt många mediciner samtidigt, skriver företrädare för Apoteket och pensionärerna.

För vissa kan multimedicinering vara väl motiverat, men för det stora flertalet är multimedicinering orsaken till läkemedelskrockar och biverkningar med lidande, sjukdom, sjukvårdsbesök och inläggningar som följd. Med stigande ålder blir kroppen känsligare för läkemedel, och multimedicinering kan få förödande konsekvenser.

Under år 2012 hämtade 46 procent av alla över 80 år ut tio eller fler receptbelagda läkemedel per person. Skillnaderna mellan kommuner är orimligt stora. I Degerfors är siffran 55 procent, medan motsvarande siffra i Emmaboda är 32 procent. Vår slutsats är att i kommuner med låga värden finns det ett stort engagemang för vården av de äldre, medan höga värden pekar på motsatsen. Vår slutsats är att vissa kommuner har sämre kvalitet i äldrevården, och konsekvensen kan bli att fler av deras äldre invånare riskerar att råka ut för allvarliga biverkningar.

Men det är inte bara i antalet utskrivna läkemedel det brister. Socialstyrelsen har i sina riktlinjer för läkemedelsbehandling listat ett antal läkemedel som ”bör undvikas” vid behandling av äldre, därför att de är extra känsliga för just dessa läkemedel. Trots detta visar Socialstyrelsens läkemedelsstatistik att nästan en tredjedel av alla över 80 år ordinerats sådana läkemedel under 2012. Även här är skillnaderna mellan kommunerna stora och på vissa ställen har över 50 procent ordinerats läkemedel som Socialstyrelsen avrått ifrån.

Det är uppenbart att kvaliteten på äldrevården avgörs av i vilken kommun man bor. Även om det är komplext att behandla en multisjuk äldre kan ett lågt engagemang för äldres läkemedelsvård i vissa kommuner närmast beskrivas som diskriminering av äldre. En ond cirkel skapas där fler äldre och sjuka behöver mer vård och mer hemtjänst med följden att kostnaderna stiger för såväl kommunen som den vårdbehövande. Detta blir synnerligen påtagligt för de äldre vid tidpunkter då vården är mer ansträngd, exempelvis under sommarperioden.

Socialstyrelsen utfärdade nyligen en författning som säger att personer som är 75 år och äldre och som har fem eller fler läkemedel ska erbjudas en läkemedelsgenomgång. Detta innebär en kartläggning av alla de läkemedel som patienten använder samt en bedömning av om behandlingen som helhet är ändamålsenlig och säker. Denna nya författning är viktig för de äldres livskvalitet. Pensionärsföreningarna PRO och SPF tog tillsammans med Apoteket AB initiativet till samarbetet Koll på läkemedel för flera år sedan och har sedan dess arbetat för detta. Samarbetet syftar till att pensionärsorganisationernas medlemmar ska bli medvetna patienter. Att vara en medveten patient innefattar ett delansvar för att behandlingen blir lyckosam genom att kunna ställa kloka frågor till läkaren om risken för övermedicinering, olämpliga läkemedel och så vidare.

Socialstyrelsens nya författning är ett steg i rätt riktning, men det återstår fortfarande mycket att göra:

1 Alla som är 75 år och äldre och som använder fem eller fler läkemedel ska ha en särskilt utsedd läkare som har ett samlat ansvar för personens medicinering, och som ser till att den totala behandlingen blir så bra som möjligt.

2 Socialstyrelsens författning om läkemedelsgenomgångar (SOSFS 2012:9) ska genomföras fullt ut i sjukvården. De läkemedel som inte är testade för äldre patienter bör undvikas i den åldersgruppen.

3 Landstingen bör uppmärksamma de kommuner som har höga nivåer av multi­medicinering och användning av olämpliga läkemedel bland de äldsta och ta initiativ till förbättringar.

4 Kommuner med höga nivåer av multimedicinering och användning av olämpliga läkemedel bland de äldsta bör påverka sina landsting för en förbättring eftersom situationen leder till ökat behov av hemtjänst och särskilt boende och därmed till högre kommunala kostnader.

5 Apoteken bör ha ett särskilt program riktat för äldre där utökade professionella tjänster ges till de äldre kunderna som har många och/eller olämpliga läkemedel.

Ofta har varken läkare, landsting, kommun eller patienter klart för sig hur läkemedelsbehandlingen av äldre ser ut i en viss kommun. Eftersom medvetenhet är en förutsättning för förändring måste den här kunskapen lyftas fram, och det är vad som sker genom samarbetet Koll på läkemedel. Landsting och kommuner, som har ett gemensamt ansvar för vården av de äldre, måste starta program för förbättring. När de äldre diskrimineras så drabbas inte bara de vårdbehövande utan även landsting och kommuner. Multimedicinering och olämpliga läkemedel leder till ökad sjuklighet, fler läkarbesök och sjukhusinläggningar. Det ger landstingen kostnader och ett ökat behov av hemtjänst och äldreboende, vilket drabbar kommunernas ekonomi.

Därför kommer alla – äldre patienter, anhöriga, landsting och kommuner – att tjäna på att den nuvarande situationen förbättras.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.