Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Öppenhet och mångfald avgörande för vår tillväxt”

Arbetsmarknaden ingen nollsummespel. Många svenskar är födda i ett annat land. Det är en stor konkurrensfördel på den globala marknaden, men okunskap och fördomar gör att vi ibland slarvar bort människors kompetens, skriver integrationsminister Erik ­Ullenhag och ledande representanter från näringslivet.

Dagens Sverige är ett invandringsland. Knappt 15 procent av vår befolkning är födda i ett annat land. I Sverige lever människor med rötter från världens alla hörn och i vårt land talas i princip världens alla språk. Det är en enorm konkurrensfördel och ger oss stora möjligheter på en global marknad.

Många personer som flyttat till vårt land har också lyckats komma in i det svenska samhället. Över 600.000 människor som är födda i ett annat land går till jobbet i Sverige varje vecka. Drygt 70.000 utrikes födda är företagare. Studier visar att företagare med internationell bakgrund sysselsätter över 200.000 personer. Mer än var fjärde läkare eller tandläkare i Sverige är född i ett annat land. På många sätt är det därmed personer som invandrat till vårt land som skapar svensk välfärd och tillväxt.

Men samtidigt som många utrikes födda personer gör insatser som är avgörande för den svenska tillväxten och välfärden är det ett faktum att den potential som finns i mångfaldens Sverige inte tas tillvara på ett tillfredsställande sätt. Okunskap, ibland fördomar och ren diskriminering gör att vi slarvar bort människors kompetens och missar att fullt ut ta tillvara mångfaldens möjligheter i en globaliserad värld.

Sverige har en tradition av att vara ett öppet, tolerant och dynamiskt land. Vår öppenhet har bidragit till ett välmående samhälle med hög tillit människor emellan och har varit en viktig orsak till den ekonomiska tillväxt som har byggt vårt välfärdssamhälle. Öppenheten har också gjort att Sverige blivit ett framgångsrikt exportland. Genom historien har människor kommit från andra länder för att arbeta i vårt land. Alla dessa människor har på olika sätt berikat Sverige och svenska företag har genom historien varit beroende av denna arbetskraft.

Sverige ska även fortsättningsvis vara ett öppet och dynamiskt samhälle som baseras på mångfald, tillväxt och utveckling. Det är nödvändigt för att vi fortsatt ska kunna bygga ett välmående samhälle men också för att företag ska kunna hävda sig på världsmarknaden. Med oro kan vi konstatera att det i Sverige och i många av våra europeiska grannländer allt oftare framförs krav på att våra gränser måste stängas, att vi ska sluta oss allt mer från omvärlden. Åsikter om att den nationella identiteten måste försvaras förs fram. Det handlar om protektionistiska och nationalistiska åsikter liksom om främlingsfientlighet och rasism.

Sverige, liksom övriga Europa, står inför en demografisk utmaning. Fler och fler blir äldre samtidigt som det blir färre människor som befinner sig i arbetsför ålder. Mellan 2010–2025 lämnar 1,6 miljoner människor arbetslivet av åldersskäl men de som träder in i arbetslivet är betydligt färre.

Det råder arbetsbrist inom vissa områden. Flera företag kan vittna om att kompetent arbetskraft saknas och att arbetsbrist kan bli en verklighet inom de närmaste åren. Det handlar bland annat om teknikrelaterade yrken och det handlar om hälso- och sjukvård samt social omsorg.

Sverige behöver bättre ta tillvara all arbetskraft som finns i vårt land. Dessutom måste fler människor från andra länder lockas att vilja arbeta här. Arbetsmarknaden är inget nollsummespel. Det finns inte ett begränsat antal arbetstillfällen. Ett nytt arbetstillfälle för en individ genererar istället ofta fler arbetstillfällen och därmed ett mervärde för samhället.

Samtidigt finns det många personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten bland unga och personer med utländsk bakgrund är hög och skiljer sig markant från befolkningen i övrigt. Många människor står helt utanför arbetsmarknaden och riskerar därmed att hamna i ett långvarigt utanförskap. Att inte ta tillvara den outnyttjade potential som finns i vårt land är ett resursslöseri för både samhälle och individ.

Många gemensamma krafter måste agera tillsammans för att fortsätta utveckla Sverige. Alla arbetsgivare, privata som offentliga, stora som små har en viktig roll att spela. Organisationer måste vara öppna och välkomnande för människor med olika bakgrund. Det offentliga har självklart ett stort ansvar. Fler måste ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och för att individer med internationell bakgrund snabbt ska komma in i det svenska samhället måste fokus ligga på jobb, språk och tidig kontakt med arbetsmarknaden. Varje individs kompetens och erfarenhet kan bidra till vår framtida utveckling.

Näringslivets roll måste lyftas fram i arbetet för mångfald. Mycket görs redan runt om på svenska företag och fler goda exempel måste spridas för att påskynda den positiva processen. Fler dörrar in till arbetsmarknaden behöver öppnas genom samförstånd mellan fackförbund, myndigheter och företag.

Konkret kan det innebära att företagen erbjuder praktikplatser där validering, utbildning och handledning ingår. Vidare måste företagen arbeta aktivt med att kompetensförsörjningen sker fritt från fördomar och diskriminering. Det handlar om att rekrytera de allra bästa begåvningarna och att ta tillvara olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper och utifrån den grunden skapa ett mervärde.

Företag växer bäst i ett öppet och dynamiskt samhälle där det finns välutbildad arbetskraft som kan bidra med kreativa idéer. Ett samhälle där alla individers potential tas tillvara på bästa sätt. Således är det av upplyst egenintresse som näringslivet tar ansvar för mångfalden i samhället.

Erik Ullenhag, integrationsminister.
Imran Ahmad, Fihem bygg & fastighetsservice.
Angeles Bermudez-Svankvist, general­direktör Arbetsförmedlingen.
Eva Karlsson, vd SKF Sverige.
Peter Lundahl, vd Manpower.
Pierre Olofsson, vd Skanska.
Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.
Michael Wolf, vd Swedbank.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.