Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Östlig led i Stockholm omöjlig med klimatmål”

Hur ska vi motivera för resten av landet att Trafikverket bygger en motorled för statliga 20 miljarder i Stockholm, en väg som ser ut att vara samhällsekonomiskt katastrofal, skriver Daniel Helldén. Bilden visar Essingeleden.
Hur ska vi motivera för resten av landet att Trafikverket bygger en motorled för statliga 20 miljarder i Stockholm, en väg som ser ut att vara samhällsekonomiskt katastrofal, skriver Daniel Helldén. Bilden visar Essingeleden. Foto: Jonas Ekströmer TT

Bygger på trafikökning vi inte ska ha. Det är märkligt och stötande att Trafikverket fortsätter att utreda Östlig förbindelse utan seriös klimatanalys. Som ansvarig politiker i Stockholms stad är jag inte beredd att medfinansiera projektet Östlig förbindelse inom ramen för Sverigeförhandlingen, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Förra året, 2015, var första gången sedan länge som biltrafiken åter ökade i Stockholm. Det går tvärt emot det politiska målet som säger att biltrafiken måste minska. Orsaken till trafikökningen berodde framför allt på att bensinpriset sjönk och att stadsmotorvägen Norra länken öppnade. Ännu en gång bevisades det som forskare så länge konstaterat – mer vägar ger mer biltrafik.

För att Sverige ska klara de internationella klimatåtagandena måste biltrafiken minska. Det fastslår den nationella transportmyndigheten Trafikverket. Biltrafiken måste minska med tio procent i landet – från nu. I Stockholms stad har vi som övergripande mål att biltrafiken ska minska i syfte att klara klimatmålen och en strategi för ett fossilfritt Stockholm till 2040 är beslutad.

Men samtidigt som denna ambitiösa och mycket nödvändiga strategi ska genomföras planeras det för en ny trafikled öster om Stockholm, den så kallade Östlig förbindelse. Hur en ny motorväg skulle kunna bidra till att klara de nationella och lokala klimatmålen är oklart. Däremot är det tydligt att Trafikverket sitter på flera stolar samtidigt.

Av underlagsrapporten till Trafikverkets klimatscenario för trafikområdet framgår att Stockholm, Göteborg och Malmö måste minska sin biltrafik med 30 procent fram till 2030 räknat på nivåerna för 2010. Detta är mycket viktiga siffror och 30 procent betyder att vi måste ställa om våra städer rejält.

I Trafikverkets rapport "Östlig förbindelse Trafikanalys och nyttor" menar myndigheten att motorleden behövs för att klara kommande låsningar i trafiksystemet, då trafiken i Stockholmsregionen väntas öka med 50 procent till 2030. För att motorleden ska vara samhällsekonomiskt lönsam behövs dessutom en 50-procentig trafiktillväxt, enligt samma verk. Vid 21 procents trafiktillväxt är leden på gränsen till olönsam och en överkapacitet skapas. Vid noll eller minus trafiktillväxt blir leden samhällsekonomiskt mycket olönsam och en kraftig överkapacitet i trafiksystemet skapas.

Det hela blir ett moment 22. Leden ska byggas för en trafikökning som vi inte ska ha. Om leden byggs samtidigt som både Stockholms stad och Trafikverket lyckats hålla tillbaka trafiken i regionen, enligt regeringens beslutade klimatmål, byggs inte bara en mycket olönsam väg utan vi skapar ett så kraftigt kapacitetsöverskott i trafiksystemet att mängden ny trafik som leden genererar kommer omkullkasta klimatarbetet.

Om leden byggs samtidigt som både Stockholms stad och Trafikverket lyckats hålla tillbaka trafiken i regionen, enligt regeringens beslutade klimatmål, byggs inte bara en mycket olönsam väg utan vi skapar ett så kraftigt kapacitetsöverskott i trafiksystemet att mängden ny trafik som leden genererar kommer omkullkasta klimatarbetet.

Jag finner det både märkligt och stötande att Trafikverket fortsätter utreda Östlig förbindelse utan att göra en seriös klimatanalys. Jag undrar vart statens ansvar tagit vägen? Och hur kan det komma sig att regeringen låter projektet fortgå utan att några fullvärdiga klimatanalyser görs? Om det finns någon form av klimatärlighet i regeringen måste dessa analyser fram.

Som ansvarig politiker i Stockholms stad är jag inte beredd att medfinansiera projektet Östlig förbindelse inom ramen för Sverigeförhandlingen. Detta är motiverat med att staten inte har kunnat visa hur detta projekt ska kunna vara förenligt med nationella och kommunala klimat- och miljömål, att vi i Stockholms stad valt att prioritera satsningar inom kollektivtrafik i förhandlingen och att projektet är en statlig angelägenhet som om den skulle byggas bör bekostas av staten.

Stora infrastrukturprojekt ska bidra till att klara klimatmålen och det är något som staten tydligt behöver redovisa i samband med beslut om statliga infrastrukturprojekt. Östlig förbindelse innebär enligt Trafikverket att biltrafiken i regionen totalt ökar, vilket går emot klimatmål både lokalt och nationellt.

Ponera att Östlig förbindelse byggs. Med vilka redskap ska vi då styra trafiken i länet så att den inte ger den förväntande trafikökningen, räknat från dagens nivåer? Vi vet redan nu att alla trafikstyrande redskap som finns måste till för att klarar de internationella, nationella och lokala trafik- och klimatmålen. Vilka nya ännu inte prövade trafikstyrningar krävs? Hur ska vi motivera för resten av landet att Trafikverket bygger en motorled för statliga 20 miljarder i Stockholm, en väg som ser ut att vara samhällsekonomiskt katastrofal. Hur förklarar vi att vi inte ens utrett ett rent kollektivtrafikalternativ?

Vi måste kraftigt bygga ut kollektivtrafiken, cykelinfrastrukturen och skapa ett transportsnålt samhälle där vi bygger täta städer. Vi klarar helt enkelt inte omställningen med enbart snålare bilar och nya drivmedel. Vi måste bygga våra städer annorlunda. Vi måste även se över den planering och de projekt på trafikområdet som det tidigare beslutats om. Går de ihop med klimatmålen? Detta är vårt ansvar.

I Stockholm har vi börjat omställningen. Vi inför nya parkeringsregler för bättre framkomlighet. Med 40 kilometer i timmen som ny bashastighet sänker vi farten i staden. Det ökar trafiksäkerheten och minskar bullret. Gatuutrymmet prioriteras för gång, cykel, kollektivtrafik och nyttotrafik. En miljard satsas på cykel. I stadens parkeringsgarage kan man snabbt och smidigt ladda sin elbil och i vår invigs våra första laddgator med flera laddplatser för allmänheten. Dubbdäcksförbudet är utökat vilket förbättrar stockholmarnas hälsa när andelen farliga partiklar minskar i luften. Vi har projekt för samlastning och tysta godsleverenser nattetid.

Vi vill utveckla ett levande Stockholm med ökat stadsliv, trivsammare miljöer med mänskliga möten på gator och torg. Det ska vara enkelt att förflytta sig i Stockholm på ett ansvarsfullt sätt. Alla klimatsmarta transporter underlättas. De som kan välja att gå, cykla eller åka kollektivt ska få plats och känna sig prioriterade i dagens och framtidens stad. En modern, medmänsklig och miljövänlig stad.

Vi i Stockholms stad vill ta vårt ansvar för att uppnå målen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och en stad fri från fossila bränslen till år 2040. Som enskild kommun har vi flera av de styrmedel som är avgörande för att uppnå målen, men det kräver även i all väsentlighet att den nationella transportplaneringen tar sitt ansvar.

Jag förväntar mig att Trafikverket gör en seriös klimatanalys av trafikpolitiken i Stockholm där Östlig förbindelse sätts i sitt sammanhang. Och förstår Trafikverket inte vilken uppgift den har måste självklart regeringen genast uppdra åt verket att göra denna analys och svara hur de får ihop ekvationen.

DN Debatt. 27 december 2016

Debattartikeln
Trafikborgarrådet Daniel Helldén
”Östlig led i Stockholm omöjligt med klimatmål” 

Repliker:
Anna König Jerlmyr (M) och Jessica Rosencrantz (M)
”Stockholm behöver en komplett ringled” 

Konsulten Fredrik Vildö:
”Klimatet inget argument mot Östlig förbindelse”

Professor emeritus Roland Andersson:
”Låt oberoende experter göra en samhällsekonomisk analys”

Naturskyddsföreningen:
 ”Planera inte för mer biltrafik”

Slutreplik från Daniel Helldén (MP):
”Ohederliga argument för Östlig förbindelse”

Läs fler artiklar på DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.