Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Överenskommelsen möjliggör alliansregering 2018”

Tomas Tobé.
Tomas Tobé. Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Debatten efter decemberöverenskommelsen mellan Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varit intensiv vilket jag välkomnar. Fyra delar av överenskommelsen är nu särskilt viktiga att kommentera, skriver blivande partisekreteraren Tomas Tobé.

Efter decemberöverenskommelsen mellan Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har debatten varit intensiv. Jag välkomnar en bred diskussion kring viktiga frågor om förutsättningarna för hur Sverige ska kunna styras.

Nya Moderaterna har länge drivit på för att säkerställa stabila former för regeringsbildande och möjligheten för en minoritetsregering att få igenom sin budget. När nu överenskommelsen är på plats är några delar särskilt viktiga att konstatera.

För det första: Sverige kommer med all sannolikhet att styras av minoritetsregeringar även i framtiden. Vi var därför beredda att göra upp över partigränserna - före valet – om former för att möjliggöra för sådana regeringar att fungera. Trots Stefan Löfvens retorik om samarbete och utsträckta händer inför och efter valet var Socialdemokraterna inte beredda att föra sådana samtal. Efter regeringens turbulenta första två månader vid makten som präglats av svikna löften, kompromisser åt vänster och till sist budgetmisslyckandet kom beskedet från en pressad Löfven om att ett extra val troligtvis var att vänta.

Nya Moderaterna och Alliansen var redo att gemensamt möta väljarna igen om detta hade blivit verklighet. Samtidigt var vi, precis som tidigare, måna om att hitta långsiktiga former för att möjliggöra minoritetsregerande. Något som Alliansens företrädare återigen bekräftade i samtalen med regeringsföreträdarna under kvällen då det stod klart att budgetpropositionen med största sannolikhet skulle falla. När Stefan Löfven nu bestämt att det inte blir extra val är vi tillbaka igen till att i opposition visa varför Sverige behöver en alliansregering 2018.

För det andra: Nya Moderaterna är inte och kommer inte att vara ett stödparti för Löfvens regering. Sverige behöver tydliga politiska alternativ. Vi kommer att med oförminskad styrka visa på de stora politiska skillnaderna mellan vår och regeringens politik. Det handlar om alltifrån vikten av en stark arbetslinje mot utbyggda bidragssystem, bättre villkor för företagande mot höjda skatter och högre trösklar in på arbetsmarknaden samt ekonomiskt ansvarstagande mot en överbudspolitik som lovar allt till alla.

De exempel på storkoalitioner som vi kunnat se i flera europeiska länder har i de allra flesta fall resulterat i att extrema och ytterlighetspartier kunna stärka sin ställning. Det är inte rätt väg att gå. Decemberöverenskommelsen handlar om hur Sveriges ska kunna regeras, men är inte en överenskommelse i enskilda sakfrågor.

För det tredje: Nya Moderaterna och Alliansen är en aktiv och stark opposition. Vårt samarbete fungerar mycket väl, vilket inte minst är tydligt i riksdagsarbetet. Vi har redan under hösten sett hur Löfvens regering på flera punkter tvingats att backa från sina tidigare besked. Det handlar bland annat om att byggandet av Förbifart Stockholm ska återupptas. Under hösten förmådde regeringen endast att lägga fram två större egna propositioner – budgetpropositionen och propositionen om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården. Den förstnämnda föll och den andra drogs tillbaka efter omfattande kritik från Alliansen och remissinstanserna.

Regeringen har vid ett tiotal tillfällen tvingats att i EU-sammanhang företräda en annan politisk inriktning än den egna efter att EU-nämnden gett regeringen ett annat mandat än det man bett om.

Det ligger redan en rad ärenden på konstitutionsutskottets bord om brister i hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet utövat regeringsmakten.

Under våren 2015 återupptar vi vårt oppositionsarbete för att driva igenom allianspolitik. Det handlar bland annat om rättspolitiken där riksdagen kommer att ta ställning till straffskärpningar – i motsats till de rödgrönas politik. Inom utbildningspolitiken kommer riksdagen, i enlighet med Alliansens förslag, bland annat att ta ställning till tydligare kunskapsfokus i skolan med tidigare betyg, mer idrott i skolan samt obligatorisk tioårig grundskola. Sammantaget har Alliansen under innevarande mandatperiod mycket goda möjligheter att påverka Sveriges utveckling i rätt riktning, även i opposition.

För det fjärde: Överenskommelsen innebär ett viktigt steg mot att Nya Moderaterna vid nästa val kan få stöd för sin statsministerkandidat och att en ny alliansregering inte behöver bli beroende av de rödgröna partierna. Utan överenskommelsen på plats hade den överhängande risken varit samma komplicerade parlamentariska läge oavsett hur resultatet blivit efter ett extra eller ordinarie val. Istället för att i framtiden tvingas till kompromisser med Socialdemokraterna eller Miljöpartiet som skulle riskera att driva politiken till vänster innebär decemberöverenskommelsen att de långsiktiga förutsättningarna för en borgerlig politik som prioriterar arbete och tillväxt nu är på plats.

Nu har vi, tillsammans med Alliansen, möjlighet att både bedriva en stark oppositionspolitik i riksdagen samtidigt som vi kan utveckla vår politik. Politikens innehåll är det centrala och valet i september visade att varken Nya Moderaterna eller Alliansen i tillräckligt hög grad lyckades svara upp mot väljarnas frågor på alla områden. Vi har ett viktigt utvecklingsarbete framför oss.

För Nya Moderaternas del handlar det i hög grad om att stärka och utveckla vår jobbpolitik med en arbetslinje som ännu bättre svarar upp mot de utmaningar vi i dag ser på arbetsmarknaden. Trots att jobben, tack vare Alliansens reformer, fortsätter att öka är det alltför många som fortfarande står utanför. Villkoren för företagande, entreprenörskap och konkurrenskraft måste fortsatt förbättras. Vi behöver söka bättre svar på hur integrationen kan stärkas. Och vi behöver värna och utveckla det höga förtroende vi har när det gäller ansvar för Sveriges ekonomi.

Stefan Löfvens och regeringens misslyckande under hösten visar behovet av en handlingskraftig regering som förstår betydelsen av att ta ansvar och vara väl förberedd. Alliansen har under åtta år visat att vi kan ta det ansvaret. Vi ser fram emot att gemensamt möta väljarna igen med en politik för jobb och tillväxt som kan bygga Sverige starkare.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.