Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Påminner om löntagarfonderna”

Det går nu att ana utformningen av socialdemokraternas kommande kongressbeslut om vinster i välfärden. På annat sätt kan man inte tolka LO-förbundens besked (DN 15/1) att en icke-vinst-princip bör råda inom vård, skola och omsorg, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Det finns invändningar mot flera av förslagen men som äldreminister ser jag med särskilt stor oro på förslaget att lagen om valfrihetssystem (LOV) ska avskaffas. Under det försåtligt anlagda begreppet ”allmännytta” tänker sig LO beskära äldres valfrihet kraftigt.

Vi har nu valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt LOV i över 180 kommuner. Över 900 nya utförare och företag – de flesta små eller medelstora – har startats som en följd av LOV. Utförare som erbjuder en särskild inriktning eller specialkompetens finns i ett 50-tal av kommunerna. Det är en valfrihets- och mångfaldsutveckling som saknar motstycke. Den demokratiska kontrollen och ansvaret finns dessutom preciserat i lagen, de möjligheter till ansvarsutkrävande som LO efterlyser finns redan. Systemet bygger på en konkurrens om kvalitet, inte pris, och ingen utförare får mer i ersättning än kommunens egen verksamhet.

Frågan man ställer sig är varför dessa LOV-system ska förbjudas. Artikeln påminner om 70- och 80-talens debatt om löntagarfonder. Den medvetna oviljan eller oförmågan att se vad ivern att styra över människors egna val och företagens vinster är alldeles densamma. Debatten om löntagarfonderna – som knappast var en av socialdemokratins högtidsstunder – fick ju förödande kritik baserat på det faktum att förslaget skulle lägga en död hand över svenskt näringsliv. På samma sätt kommer LO:s vinstförslag att eliminera närmast all valfrihet och all mångfald.

Kan LO svara på vilka aktörer och utförare som ska använda sig av den nya ”allmännyttiga” bolagsformen? Vi är många som vill se en större framväxt av ideella utförare, men deras problem är inte i första hand bolagsformer, utan snarare möjligheterna att få tillräckligt med kapital för investeringar. Nej, på frågan om vem som ska erbjuda valfrihet och använda sig av den nya bolagsformen får vi inget svar. För svaret är i all sin enkelhet svårt att presentera utan att de bakomliggande motiven blir övertydliga: det är ett system baserat på politikers maktfullkomlighet man skisserar, där äldre återigen berövas möjligheten att välja.

MARIA LARSSON (KD), Barn- och äldreminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.