Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Partier som tar emot gåvor anonymt ska inte få bidrag”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rödgrön motion. Regeringens proposition om partifinansiering håller inte måttet, eftersom anonyma bidrag inte förbjuds. Vi lägger nu fram ett motförslag, där bidrag ska nekas partier som accepterar anonyma gåvor. Vi måste minimera risken för korruption, skriver tre KU-ledamöter från S, MP och V.

Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar i dag, onsdag, in en gemensam motion till riksdagen. I motionen lämnar vi ett eget lagförslag som innebär att partier som tar emot anonyma bidrag inte ska få partistöd från staten.

För att bibehålla förtroendet för det politiska systemet ska det framgå vems intressen ledamöter och partier tjänar. Är det väljarens, ett företags eller någon annans intressen? Vi menar att det är viktigt inför årets två val att vi politiker gör vad vi kan för att minimera riskerna för korruption bland partier och riksdagskandidater. Ett sätt att hantera detta är att införa krav på offentlig redovisning av hur partier och riksdagsledamöter finansierar sin verksamhet och sina valrörelser.

Redan för fyra år sedan stod det klart att det fanns en majoritet i den svenska riksdagen för att i lag reglera gåvor till partierna. Sverige hade då fått upprepad internationell kritik för att bristen på offentlig reglering ökade riskerna för korruption i det politiska systemet.

Regeringen har nu haft en hel mandatperiod på sig för att ta fram en lag som ska vara genomtänkt och någorlunda heltäckande och i enlighet med internationella överenskommelser och rekommendationer.
Men fyra år har uppenbarligen inte räckt för att få fram ett bra förslag. Den proposition som regeringen presenterade för ett par veckor sedan har tyvärr så stora hål och brister att den inte duger för att anständigt hantera frågan. Det finns till exempel inget förbud mot att ta emot anonyma gåvor, något som ses som både nödvändigt och centralt i den internationella diskussionen, och som senast häromdagen lyftes fram som ett problem i EU-kommissionens nya rapport om korruption i EU:s medlemsländer.

Kommissionen är oroad över att det fortfarande går att lämna anonyma bidrag till svenska politiska partier och anser att Sverige ska överväga att införa ett förbud mot sådana, på såväl nationell som regional och kommunal nivå. Den europeiska antikorruptionsorganisationen Greco har också vid flera tillfällen riktat kritik mot att Sverige ännu inte infört något system för att förhindra anonyma partibidrag.

Redan 2003 antog Europarådets ministerkommitté rekommendationen om gemensamma regler mot korruption vid finansieringen av politiska partier och valkampanjer. Rekommendationen syftar till att säkerställa politiska partiers oberoende och bekämpa korruption i medlemsländerna. Den gäller behovet av öppenhet och offentlighet i fråga om partiers finansiering av sin verksamhet och av valkandidaters finansiering av sina valkampanjer. Rekommendationen innebär att medlemsländerna bör se till så att bidrag till partier offentliggörs och hemliga bidrag förhindras. Av rekommendationen följer att en ökad medvetenhet om värdet av att förebygga och bekämpa korruption i samband med finansieringen av politiska partier är av avgörande betydelse för de demokratiska institutionerna i samhället.

Trots den massiva internationella kritiken och trots att det funnits en stor majoritet i riksdagen alltsedan hösten 2010, har regeringen först segdragit frågan och sedan slutligen presenterat ett undermåligt förslag.

Regeringen skjuter hanteringen av de anonyma bidragen till en utredning, som ännu inte är tillsatt och än mindre fått något uppdrag beslutat.

Regeringens försening har också lett till tidsbrist. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2014. Tiden för att göra förbättringar och förändringar har därmed försvunnit. Genom att segdra frågan har alliansen sluppit ta itu med de ur korruptionssynpunkt mest brännande frågorna om partiernas finansiering.

Vi i oppositionen skulle helst vilja ha ett förbud mot att ta emot anonyma partibidrag. Men regeringens usla hantering innebär att det i praktiken inte längre är möjligt att lösa det inför årets val. Därför ställs vi inför problemet om vi ska acceptera regeringens förslag eller lägga ett eget förslag som inte kräver nya stora utredningar på grund av oklarheter i förhållande till grundlagarna.

Vi väljer det senare. Det innebär att vi lägger en gemensam motion som i stället för ett direkt förbud mot att ge eller ta emot anonyma bidrag till partierna tar sikte på att partier som ansöker om det statliga partistödet inte får ta emot anonyma bidrag. Det parti som vill ha statligt partistöd måste offentligt visa hur man finansierar verksamheten i övrigt. Till detta kopplar vi ett krav för partiets företrädare att intyga att de inte tagit emot anonyma bidrag.

Genom förslaget blir det fortfarande möjligt att ta emot anonyma bidrag, men det parti som gör det får inte längre något partistöd från staten. I praktiken innebär det att partiet blir av med finansieringen av större delen av sina centrala partikanslier.

Vårt förslag, som är framtaget med hjälp av erfarna jurister, innebär en enkel och tydlig lösning. Vi bedömer att det kan antas av riksdagen inom samma tidsramar som regeringens förslag.

Av riksdagspartierna är det bara Moderaterna och Sverigedemokraterna som motsatt sig en tydlig lagreglering. Samtidigt har Moderaterna, enligt Nationalencyklopedin, under de senaste nio åren tagit emot drygt 80 miljoner kronor från anonyma donatorer.

Det är därför intressant att notera att beslutet om regeringens proposition togs vid ett extra regeringssammanträde den 20 januari 2014 med endast moderata statsråd närvarande. En extremt ovanlig företeelse i en svensk regeringskoalition, där grundlagen kräver kollektiva beslut och gemensamt ansvar.

Det innebär samtidigt att de övriga tre regeringspartiernas ledamöter i riksdagen rimligen kan känna att de är fria att rösta efter sitt eget partis ståndpunkt i frågan i stället för en överenskommen hållning i regeringen. Regeringens förslag är egentligen en rent moderat proposition.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.