Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Polisen bör inte få sköta licenshanteringen”

Halvautomatiska vapen kan inte alls enkelt förvandlas till helautomatiska, som Peter Thorsell påstår i sin debattartikel. Rikspolisstyrelsen har en lång tradition av att motivera ytterligare inskränkningar för legala vapenägare med dåligt underbyggda argument, skriver Michael Eriksson.

Under rubriken ”Även jakt och sportvapen kan missbrukas i fel händer” framför Peter Thorsell, Rikspolisstyrelsens verksamhetsansvarige för vapenärenden, ett antal märkliga påståenden. Trots att legalt ägda vapen förekommer extremt sällan i samband med brott väljer Thorsell att än en gång skjuta in sig på dessa. Så sent som den 7 oktober förra året påstod Thorsell i Metro att just halvautomatiska gevär lätt kunde förvandlas till helautomatiska. Nu har han valt att återigen utveckla denna tes trots att Försvarets materielverk i ett expertutlåtande visat att det påståendet inte stämmer. Det är knappast fråga om att beställa några ”enkla delar” för att konvertera dessa sportskyttegevär till helautomatiska, utan det krävs snarare vapensmedskunskaper och tillgång till licenspliktiga vapendelar.

Thorsell framhåller med rätta att den svenska vapenkontrollen, och framför allt kontrollen av vapenägare, är mycket god. Trots det tycks han tro att någon med kriminella avsikter skulle göra sig besväret att få licens på ett halvautomatiskt gevär och sedan, trots stora svårigheter, försöka konvertera det så att de kan avge helautomatisk eld. Påstående blir än märkligare då han i samma artikel påpekar att det finns en stor mängd militära vapen som med lätthet kan smugglas in till Sverige. Dessutom visar forskning att varken halvautomatiska gevär eller för den delen helautomatiska vapen använts vid dödligt våld i Sverige under åren 2000 till 2010 (”Skjutvapen använda i brott i Sverige 2000–2010”, Hagelin 2012). Trots att Thorsell beskriver dessa vapen som särkilt kraftfulla och farliga tycks kriminella inte se behovet av att använda dessa.

Rikspolisstyrelsen har en lång tradition av att motivera ytterligare inskränkningar för legala vapenägare med dåligt underbyggda argument. På uppdrag av näringslivets tankesmedja Timbro granskade jag Rikspolisstyrelsens agerande på vapenlagstiftningens område. Granskningen presenterades i min rapport ”Legala vapen – problem eller rättighet?” (11 mars 2014). Till exempel ansåg Rikspolisstyrelsen på 90-talet att licens för vapen av den typ som Thorsell kritiserar inte bör medges då ”militärliknande vapen inte bör förekomma vid jakt eller målskytte, då dessa är olämpliga på grund av att de saknar en ändamålsenlig kolv” (konferensanteckningar från möte med vapenhandläggare Diarienr POB-550-4707/97). När påståendet att militärliknande vapen inte gick att skjuta med misslyckades har man nu valt att framställa dessa vapen som extremt effektiva. Till och med i Rikspolisstyrelsens rapport ”Illegala vapen” (1995) skrev man att, ”… automatvapen inte används vid brott i den utsträckning som massmedias rapportering kan ge uttryck av”. Även den utredning som Thorsell lovordar, ”Skärpningar av vapenlagstiftningen” SOU 2013:7, skriven av Polishögskolans rektor Doris Högne Rydheim, påpekar att antalet halvautomatiska gevär för målskytte inte är fler än drygt 700 stycken. Trots att Thorsell själv var med som förordnad expert i samma utredning påstår han att dessa 700 vapen är ett tecken på att ”…det finns nu ett tilltagande intresse för ursprungligen militära halvautomatiska kulgevär”... Sätt i proportion till de 1,8 miljoner licenser som innehas så är dessa 700 försvinnande få (0,04 procent).

Att Rikspolismyndigheten på detta sätt driver en egen agenda visar tydligt att polisen inte bör sköta licenshanteringen. Lägger man därtill de senaste årens allt längre handläggningstider för vapenlicenser, som på senare tid varit föremål för omfattande kritik från Justitieombudsmannen, vore det lämpligt om annan myndighet tog över. Lämpligast är om den nya föreslagna Viltmyndigheten, med ansvar för jakt och viltvård, tog över. Den behöver dock bygga upp kompetens och sakkunskaper kring vapen avsedda för andra ändamål än jakt. Då de allra flesta vapen innehas för jaktändamål bör kompetensuppbyggnaden inte orsak några större problem. Viltmyndigheten kommer förhoppningsvis inte vara direkt fientligt inställd till civilt vapenägande och lär troligen göra ett betydligt bättre arbete än polisen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.