Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-12-01 16:58

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/pts-behandling-av-huawei-kan-skada-5g-utbyggnaden/

DN Debatt

DN Debatt. ”PTS behandling av Huawei kan skada 5G-utbyggnaden”

Den process PTS har valt riskerar nu att ytterligare försena 5G-utbyggnaden. Detta eftersom flera operatörer – med mycket kort varsel – inte kan lägga bud i auktionen baserat på den utrustning som de hade planerat, skriver artikelförfattarna.
Den process PTS har valt riskerar nu att ytterligare försena 5G-utbyggnaden. Detta eftersom flera operatörer – med mycket kort varsel – inte kan lägga bud i auktionen baserat på den utrustning som de hade planerat, skriver artikelförfattarna. Foto: TT

DN DEBATT 22/11.

Företrädare för Huawei: Till och med vår konkurrent Ericsson menar att PTS tolkning av regelverket avviker från övriga EU och bör granskas.

Post- och telestyrelsen la inför auktionen av 5G-licenser sent till kravet att produkter från Huawei av säkerhetsskäl inte får ingå i 5G-näten. Det tvingar operatörer att byta ut existerande utrustning och kan försena utbyggnaden. Men de produkter som PTS nu vill förbjuda tillhandahålls redan lagligen inom EU:s inre marknad.

På en global telekommarknad är Sverige ett speciellt land. Det kan inte nog understrykas hur viktigt Sverige har varit för att även globalt forma denna industri. Här stod mobiltelefonins vagga och här har några av de banbrytande innovationerna inom mobiltelefoni vuxit fram. Alla marknadens aktörer – inte minst Huawei – har sporrats av sina svenska konkurrenter, både på den globala marknaden och här i Sverige. Det är därför den förestående utrullningen av ett svenskt 5G-nät är så viktig. Och det är därför den stora osäkerheten kring Post- och telestyrelsens (PTS) auktion av svenska 5G-licenser är så bekymmersam.

5G-mobilnätet innebär betydligt snabbare dataöverföring, kortare svarstider och högre kapacitet. Teknologin möjliggör avancerad och stor­skalig tillämpning av ”Internet of things”: uppkopplade konsument­produkter, industriprocesser, sjukvårds- och samhällsfunktioner. Därför är 5G en förutsättning för att vi helt ut ska kunna digitalisera det svenska samhället. En fullskalig lansering av teknologin har i sin tur avgörande betydelse för svenska konsumenters vardagsliv och svenska företags fortsatta möjligheter att verka framgångsrikt i framtiden och bidra på världsmarknaden.

Det är hög tid. I andra länder rullas 5G-näten redan ut i stor skala.

Förväntningarna var därför höga inför PTS auktion av nya 5G-licenser som skulle ske den 10 november i år. Men efter flera års förberedelser meddelade PTS – som är ansvarig myndighet – så sent som den 20 oktober helt oväntat att ett antal tilläggsvillkor skulle läggas till auktionen. Dessa innebär bland annat att produkter från Huawei inte får användas i de framtida 5G-näten. Operatörer som, i sin befintliga infrastruktur i nuvarande 3G- och 4G-nät, har sådan utrustning måste också byta ut alla dessa komponenter senast den 1 januari 2025 om de understödjer 5G-nätet.

Det är kanske ännu mer talande att till och med Börje Ekholm, koncernchef i vår konkurrent Ericsson, menar att den svenska tolkningen av regelverket avviker från övriga EU och att det är viktigt att ett beslut som detta granskas.

PTS hävdar behovet av att skydda Sveriges säkerhet som grund för sitt beslut. Beslutet saknar dock ett meningsfullt resonemang kring detta.

Myndigheten har i sin hantering att ta hänsyn till en uppdaterad svensk lagstiftning samt EU:s nya så kal­lade verktygslåda för cybersäkerhet i 5G-nät. PTS har haft att väga in många nya överväganden och möjliga verktyg i sin bedömning. Den ansvariga myndigheten redovisar dock inte några konkreta säkerhetshot på det sätt som EU-reglerna kräver. De produkter och tjänster som PTS vill förbjuda tillhanda­hålls redan lagligen inom EU:s inre marknad.

Den process PTS har valt riskerar nu i stället att ytterligare försena 5G-utbyggnaden. Detta eftersom flera operatörer – med mycket kort varsel – inte kan lägga bud i auktionen baserat på den utrustning som de hade planerat. Utbyggnaden av 5G bygger nämligen på att operatörerna kan utnyttja och komplettera existerande 4G-teknik. Att byta ut stora delar av näten i förväg skulle driva stora kostnader för operatörerna och även kräva justeringar i tekniken, vilket skulle leda till ännu fler förseningar.

Bakom det som på ytan kunde uppfattas som ett handlingskraftigt agerande från PTS döljer sig alltså i stället en verklighet som är väsentligt mer komplicerad – juridiskt, ekonomiskt och tekniskt.

Myndighetens process har inte lyckats skapa tydlighet och förtroende. Trots att det är ett grundläggande rätts­säkerhetskrav när en myndighet fattar ingripande beslut, har inte alla berörda parter fått komma till tals. De leverantörer som drabbas av försäljningsförbudet har över huvud taget inte fått ta del av myndighetens beslutsunderlag.

När alla deltagare inte ges samma möjligheter att fatta affärsmässiga beslut på rätt grunder, har den fria konkurrensen satts ur spel. De nya villkoren innebär i praktiken ett näringsförbud för berörda leverantörer på ett sätt som blir diskriminerande mellan operatörerna – de som använder Huaweis teknologi och de som förlitar sig på andra leverantörer.

Den ansvariga myndighetens agerande äventyrar hela syftet med 5G-auktionen, vars grundläggande syfte är att främja konkurrensen. Det är talande att Viviane Reding, mångårig tidigare EU-kommissionär med ansvar bland annat för rättsfrågor och it-frågor, har kritiserat att PTS beslut är ett tydligt avsteg från EU:s rättsprinciper (Dagens industri, 18/11). Det är kanske ännu mer talande att till och med Börje Ekholm, koncernchef i vår konkurrent Ericsson, menar att den svenska tolkningen av regelverket avviker från övriga EU och att det är viktigt att ett beslut som detta granskas (Financial Times, 18/11).

Läget behöver inte vara låst i avvaktan på domstolarnas prövning. Vi föreslår att PTS tar initiativ till att göra en ut­ökad analys där även leverantörerna och oberoende tekniska experter får bidra med sin expertis tillsammans med operatörerna.

I stället för att vidta de mest ingripande åtgärder som finns – ett inköpsförbud riktat mot vissa leverantörer till svenska 5G-operatörer – hade PTS kunnat ställa upp proportionerliga krav. Myndigheten hade också kunnat ställa krav på särskilda säkerhetsåtgärder, vilket hade varit mer precist och ändamålsenligt. Obligatoriska certifieringar baserade på transparenta och objektiva standarder hade också kunnat införas, inte minst eftersom de redan tillämpas av leverantörerna. Det hade kunnat ställas krav på att operatörerna använder sig av flera leverantörer för att skapa robusthet både i respektive nät och för landet som helhet. Dessa hade varit meningsfulla åtgärder för att skydda Sveriges säkerhetsintressen.

PTS har i sin hantering att ta hänsyn till en uppdaterad svensk lagstiftning samt EU:s nya så kallade verktygslåda för cybersäkerhet i 5G-nät. Denna verktygslåda omfattar ett antal tekniska och strategiska åtgärder för att inom EU gemensamt hantera 5G-nätens säkerhets­utmaningar.

Det finns många nya överväganden och möjliga verktyg tillgängliga som PTS har haft att väga in i sin bedömning. PTS gör dock inte ens gällande några konkreta säkerhetshot på det sätt som krävs enligt EU-reglerna.

Läget behöver inte vara låst i avvaktan på domstolarnas prövning. Vi föreslår att PTS tar initiativ till att göra en ut­ökad analys där även leverantörerna och oberoende tekniska experter får bidra med sin expertis tillsammans med operatörerna. Huawei bidrar gärna till att hitta lösningar som innebär att Sverige både får säkra och robusta 5G-nät och en snabb utbyggnad där konkurrensen tas till vara. Det skulle vara till nytta för svenska företag, konsumenter och offentlig sektor.

Det måste råda ett klimat där operatörerna är villiga att göra de nödvändiga investeringar som bygger 5G för hela Sverige. Då behövs långsiktighet och förutsägbarhet i de juridiska, kommersiella och tekniska villkoren. Det var sådant som en gång skapade den globalt framgångsrika svenska telekomindustrin, som alla de marknader som utnyttjar denna teknologi har nytta av. Vi vill fortsätta investera och bidra till ett innovativt, högteknologiskt Sverige där valfrihet och konkurrens främjas.

Ämnen i artikeln

Huawei
Ericsson
5G
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt