Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Rädda Astra Zenecas kunskap och starta toxikologiskt institut”

Huvuduppgiften säkrare produkter. Sverige har en unik möjlighet att skapa ett nytt toxikologiskt institut som bygger på och vidareutvecklar de tillgångar som Astra Zeneca lämnar i Södertälje. Men då krävs ett snabbt agerande från regeringen och andra intressenter, skriver Anitra Steen, Peter Larsson och Mattias Öberg.

Vi lever i kemins tidevarv. Den alltmer utbredda användningen av kemikalier påverkar inte bara de produkter som vi omger oss med, utan även vår förmåga att lindra och bota sjukdomar, att få en effektiv livsmedelsförsörjning och att bromsa den pågående klimatförändringen. En förutsättning för att kunna ta till vara kemikaliernas positiva egenskaper är att förstå hur olika substanser påverkar oss människor, djur och natur. Vi måste säkerhetsvärdera substanserna för att tidigt rensa bort hälso- och miljöfarliga ämnen. Detta kräver bred kompetens, snabba och tillförlitliga testmetoder samt ett nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

I skrivande stund pågår regeringens förhandlingar om budgeten för 2013 och forsknings- och innovationspolitiken för de kommande fyra åren. Sverige har nu en unik möjlighet att skapa ett toxikologiskt institut med ett brett uppdrag som bygger på och vidareutvecklar de tillgångar – kompetens, utrustning och lokaler – som Astra Zeneca lämnar i Södertälje i och med att företagets toxikologiska enhet stängs.

Denna möjlighet måste tas till vara och ha högsta prioritet i de förhandlingar som pågår och inte schabblas bort i stuprörstänkande och revirstrider.

Astra Zenecas toxikologiska enhet har verkat internt inom koncernen. Enheten har haft cirka 250 kvalificerade medarbetare inom toxikologi, arbetat i högt specialiserade lokaler inklusive djurhus – där 140 miljoner kronor investerats bara de senaste åren – och haft tillgång till state-of the art-utrustning. Trots att enheten haft ett internt uppdrag inom koncernen har den varit ett av naven i svensk toxikologi då enheten har varit rekryteringsbas, utbildningsleverantör och samarbetspartner för andra företag, myndigheter, organisationer och akademiska institutioner.

Direkt efter Astra Zenecas meddelande i februari att enheten skulle avvecklas startades olika initiativ för att ta till vara och utveckla de tillgångar inom toxikologi som Astra Zeneca lämnar. Olika aktörer, inte minst inom akademin, uttryckte också en stark oro för de negativa effekter nedläggningen skulle få för forskning och utbildning inom området liksom för toxikologers arbetsmarknad.

Mot bakgrund av det stora intresset för verksamheten och de möjligheter som ligger i de tillgångar som nu lämnas i Södertälje har Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SP, låtit göra en utredning – Swedish institute of toxicology – där slutsatsen är att SP vill bilda ett institut inom sin verksamhet och ser stora synergieffekter med övriga forskningsinstitut inom koncernen.

Institutet för toxikologis huvuduppgift skulle bli att få säkrare produkter från läkemedels-, kemikalie-, livsmedels- samt kosmetika- och hygienindustrin. Institutet ska också bedriva högkvalitativ forskning och utbildning med universitet och högskolor. En annan viktig uppgift är att utgöra en kompetensbas för olika myndigheter exempelvis Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Naturvårdsverket.

En viktig del av institutets verksamhet kommer att vara arbetet med och kring försöksdjur där djurskydd och djurvälfärd ska stå i centrum. Med ett institut för toxikologi i Sverige skulle testerna kunna göras här i stället för i länder med betydligt lägre djurskyddskrav. Ett nyckelbegrepp är 3R ( refine, reduce, replace), det vill säga att arbetet med försöksdjur ska vara så lindrigt som möjligt, att så få djur som möjligt används och att tester på djur helt ersätts med andra metoder.

En annan central del av institutets verksamhet kommer att vara att erbjuda kompetens och utrustning kring alternativa cellmetoder vilket är viktigt inte minst i förhållande till EU:s kosmetika direktiv.

Förslaget att starta ett svenskt institut för toxikologi har fått ett mycket positivt mottagande. För att det ska bli verklighet krävs nu både nationell samling, där taktiserande och särintressen måste ställas åt sidan, och ett snabbt agerande av regeringen, Astra Zeneca och företrädare för akademin:

1. Regeringen måste avsätta erforderlig bryggfinansiering i budgeten. Institutet för toxikologis verksamhet kommer att sträcka sig över flera departementsområden som dessutom styrs av olika partier inom alliansen. Den möjlighet som Institutet innebär får inte falla mellan stolarna i regeringens interna kattrakande kring budgeten – där alla stöder institutet och verksamhetsidén men alla vill skicka notan till någon annan.

2. Astra Zeneca bör överlåta utrustning och lokaler till förmånliga ekonomiska villkor. Genom att etablera ett institut för toxikologi stärks svensk miljö för Life Science, där också Astra Zenecas forskningsanläggning i Mölndal är en viktig komponent, långsiktigt. Astra Zeneca bör bidra med förmånliga villkor för utrustning och lokaler för att därmed säkerställa etableringen av institutet.

3. Akademin bör samarbeta nationellt kring Institutet för toxikologi. Inom universiteten finns i dag olika ”öar” inom delar av toxikologin. Genom en samling kring institutet för toxikologi där organisation och geografisk placering får underordnad betydelse skulle svensk toxikologi få ett centrum från vilket olika typer av samarbeten kunde växa fram. Genom kopplingar till SciLifeLab skulle värdekedjan från upptäckt till produkt stärkas.

Det svenska samhället har nu en unik möjlighet att agera inte minst i ljuset av att forsknings- och innovationspropositionen är under slutförhandling.

Detta ska ställas mot alternativet:

– Den toxikologiska kompetensen skingras och att högkvalitativa forskningslokaler och utrustning kommer inte till användning, vilket är samhällsekonomiskt oacceptabelt.

– Sverige kanske inte inom landet kommer att ha möjlighet att självständigt utreda hur substanser påverkar människor, djur och natur för att uppnå miljömålet en giftfri miljö.

– Sverige skulle i brist på intern toxikologisk kompetens stå svagare i förhandlingarna kring EU:s kemikaliepolitik.

– De små och medelstora företagen inom Life Science måste söka sig utomlands för att göra sina toxikologiska tester.

– Sverige skulle inte bidra till att förbättra djurskyddet för försöksdjur på det sätt som man har alla möjligheter att göra.

Anitra Steen, lokal samordnare Södertälje kommun

Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör, Sveriges ingenjörer

Mattias Öberg, ordförande i Svensk förening för toxikologi

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.