Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Rätt vapenavtal kan rädda liv”

Risk för svag kompromiss. Under juli pågår slutförhandlingarna i FN om ett internationellt vapenhandelsavtal. Sverige måste göra sitt yttersta för att avtalet ska bli starkt och verkningsfullt, skriver representanter för bland annat Amnesty, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Svenska kyrkan.

Nationella och regionala kontroller är inte tillräckliga i dagens globaliserade värld, där handeln med konventionella vapen i stort sett är oreglerad. Faktum är att internationell handel med andra varor som vi använder i vår vardag, såsom kaffe och bananer, ofta är mer reglerad än handel med vapen och ammunition.

Den oreglerade vapenhandeln orsakar mycket död och lidande. Vapen används bland annat vid tortyr, folkfördrivningar och i sexua­liserat våld, dvs. i kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (krigets lagar).

Ett exempel är den syriska Assad-regimens övergrepp på den egna befolkningen. Trots den pågående tragedin fortsätter Ryssland att förse den syriska regimen med vapen. Den ryska regeringen menar att den fortsatta vapenhandeln inte bryter mot internationella regler. Hur otroligt det än låter stämmer det. Det finns i dag inga internationella regleringar av vapenhandeln som förbjuder Ryssland att exportera vapen till Syrien. Därför är det lika nödvändigt som bråttom att få till stånd ett internationellt bindande vapenhandelsavtal. Överföringar av vapen i situationer som den i Syrien måste kunna stoppas.

För att vapenhandelsavtalet ska bli verkningsfullt krävs att det har tydliga humanitära mål. Sverige bör vara pådrivande för att avtalet måste ha starkt formulerade kriterier för när vapenöverföringar ska förbjudas. Kriterier bör finnas som bland annat förbjuder överföringar om det finns en allvarlig risk att vapnen kommer att användas för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för kränkningar av internationell humanitär rätt och om vapnen används för att undergräva fattigdomsbekämpning.

Avtalet bör också förbjuda vapenöverföringar om vapnen riskerar att bidra till systematiskt sexualiserat våld. Det bör även reglera risken för korruption och att vapnen förs vidare till annan användare än den tilltänkta.

En Arms Trade Treaty måste omfatta alla konventionella vapen, inklusive små och lätta vapen, för att bli effektivt. Små och lätta vapen har kallats för de riktiga massförstörelsevapnen av Kofi Annan, FN:s förre generalsekreterare. Dessa vapen dödar både i länder med konflikt och i länder med fred. Små och lätta vapen används i stor utsträckning vid sexualiserat våld för att genom hot underlätta våldtäkter före, under och efter konflikter i stater såsom DR Kongo. Spridningen av små och lätta vapen bidrar till väpnat våld och en oreglerad handel med dem påverkar till exempel Latinamerika där dödstalen på grund av väpnat våld är särskilt höga.

Ett avtal som inte kontrollerar vapnens ammunition riskerar också att bli verkningslöst, varför Sverige måste driva på för att ammunition inkluderas i ett ATT.

Ett effektivt ATT kräver också tydliga uppföljningsmekanismer, såsom återkommande rapportering från staterna om hur de implementerar avtalet, samt förstärkning av nationella kontrollsystem och etablering av kontrollsystem i stater som i dag står utan. Ett avtal måste bidra till att öka transparensen i den internationella vapenhandeln, som i dag präglas av mycket sekretess och korruption.

Det är kort om tid för att förhandla ett avtal som ska täcka så mycket. En av svårigheterna är att få med alla stater utan att kompromissa för mycket angående innehållet och förlora chansen att kunna åstadkomma en verklig förändring. Vi ser dock en risk att Sverige kan komma att göra alltför stora kompromisser. För Sverige handlar ATT om exportkontroll till skillnad från vårt grannland Norge som antar ett mer humanitärt perspektiv.

Ett svagt ATT riskerar också att legitimera vapenöverföringar som i dag är förbjudna i vissa regionala avtal eller nationella lagar. Vi kräver att Sverige och EU driver på för ett verkningsfullt vapenhandelsavtal som har tydliga effekter och hindrar mänskligt lidande. Sverige får inte falla till föga och kohandla bort chansen att åstadkomma en verklig förändring. Kostnaden för ett misslyckande kommer att räknas i människoliv.

Sofia Walan, Generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Karin Wiborn, Generalsekreterare Sveriges Kristna Råd

Christoffer Burnett-Cargill, Generalsekreterare Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Lise Bergh, Generalsekreterare Amnesty

Josefine Karlsson, t.f. generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Erik Lysén, Internationell chef för Svenska kyrkan

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.