”Regeringen utlokaliserar DO till Tensta/Rinkeby” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Regeringen utlokaliserar DO till Tensta/Rinkeby”

Myndighet flyttas till förorten. Diskrimineringsombudsmannen (DO) med cirka 100 anställda ska flytta till någon av Stockholmsförorterna Tensta eller Rinkeby. Beslutet syftar till att bryta negativa utflyttningsspiraler i ett område där det finns ett utbrett utanförskap, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Regeringen ger nu Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att förbereda en omlokalisering av myndigheten till Tensta/Rinkeby. Det är ett led i arbetet för att lyfta de mest utsatta stadsdelarna.

Under alltför lång tid flyttade verksam­heter från stadsdelarna. Det är därför viktigt att ­alliansen i Stockholms stad också har beslutat att flytta kommunal förvaltning till yttre stadsdelar. Statliga och kommunala institutioner ska finnas närvarande där människor upplever sig som längst bort från samhället. Närvaron av kommunal och statlig förvaltning kan dessutom skapa förutsättningar för lunchrestauranger och annan service i området. Därmed kan flytt av offentlig förvaltning bidra till fler arbetstillfällen och till att stadsdelarnas status höjs.

Sverige ska hålla samman. Vi ska vara ett land där människor känner tillit till samhällets institutioner, tillhörighet med varandra och delaktighet i demokratin. Sverige ska vara ett land för alla. En av våra största sociala utmaningar är att det finns bostadsområden runt om i landet där sammanhållningen brister.

Det handlar om stadsdelar som Tensta och Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö och Backa i Göteborg. I dessa områden är utanförskapet utbrett. För få har ett arbete att gå till och för många är fast i ett bidragsberoende. Skolresultaten är för låga och otryggheten är för stor. Många barn växer upp med föräldrar och grannar som inte har ett arbete att gå till. En del unga människor har tappat tron på att de någonsin kommer att få ett arbete och känner att samhället inte är till för dem.

Den här verkligheten är inte ny. Under många år har ett antal miljonprogramsområden haft stora sociala utmaningar. Det är inte så att alla som bott i områdena har misslyckats, men en huvudförklaring till stadsdelarnas sociala utmaningar är att många som har fått arbete eller startat företag har valt att flytta därifrån. Männi­skor har lyckats och då flyttat från stadsdelarna men områdena som sådana har inte lyfts.

Från regeringens sida har vi tagit ett antal initiativ som kan bidra till en positiv utveckling i dessa stadsdelar. Statliga pengar satsas på skolorna i de mest utsatta områdena och regeringen vill ändra skollagen så att kommunerna blir skyldiga att ge mer till de skolor som har störst behov.

Nystartsjobb och instegsjobb gör det billigare att anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen på rättsväsendet har möjliggjort fler närvarande och synliga poliser i de mest utsatta stadsdelarna. Den nya integrationspolitiken för nyanlända invandrare bryter med en tidigare omhändertagandementalitet och fokuserar på jobb och kunskaper i svenska.

De kommande två åren har 200 miljoner kronor i prestationsbaserat stöd anslagits till de mest utsatta stadsdelarna. Regeringen har också aviserat att vi vill pröva nystartszoner i de mest utsatta stadsdelarna så att det blir billigare att anställa i dessa stadsdelar.

Till det som regeringen gör ska läggas att alliansen i Stockholm, inom ramen för det så kallade Järvalyftet, gjort omfattande insatser för att skapa en positiv utveckling i de mest utsatta stadsdelarna.

Mycket görs alltså både på statlig och på kommunal nivå för att bryta det utanförskap som människor, inte minst i dessa områden, befinner sig i. En politik som leder till att fler människor får ett arbete och som ökar tryggheten, förbättrar boendemiljön och stadsmiljöns attraktivitet är avgörande för att bryta utanförskapet. En positiv samhällsutveckling skapas genom att lyfta, inte bara individer, utan hela stadsdelar.

På senare år har vi också kunnat se en utveckling i rätt riktning i stadsdelar som Tensta, Rinkeby och Husby. Den senast tillgängliga statistiken på stadsdelsnivå visar att sysselsättningen i dessa stadsdelar har ökat.

Men, förbättringen sker i områden som har mycket stora sociala utmaningar och mer behöver göras. Samhällets institutioner behöver bli mer närvarande i de mest utsatta bostadsområdena. Regeringen har därför gett Diskrimineringsombudsmannen, som har cirka 100 anställda, i uppdrag att förbereda en lokalisering till Tensta eller Rinkeby.

Beslutet syftar till att bryta negativa utflyttningsspiraler i ett område där det finns ett utbrett utanförskap. Stockholms stad har redan fattat beslut om att flytta delar av Stockholms stads förvaltning till ytterstadsdelar. Staden räknar med att runt 1.500 jobb kommer att flyttas från Stockholms innerstad till stadsdelar utanför innerstaden.

Det har ett viktigt signalvärde att samhällets institutioner finns närvarande där människor upplever sig som längst bort från samhället. En flytt av offentliga förvaltningar ökar också behovet av servicetjänster runt arbetsplatserna vilket i sig kan generera nya arbetstillfällen. Allt för länge har det funnits för få myndigheter, företag och andra aktörer som har förlagt sin verksamhet till landets utsatta områden.

Om alla drar åt samma håll kan vi skapa förändring och en positiv spiral för områdena. Det handlar om åtgärder för att öka områdenas attraktivitet. Från regeringens sida vidtar vi ett antal åtgärder som är inriktade på att skapa en positiv socioekonomisk utveckling och minska boendesegregationen i de mest utsatta stadsdelarna. Flytten av Diskrimineringsombudsmannen är ett led i det arbetet.

Erik Ullenhag (FP), integrationsminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.