Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Regeringens inre osämja hindrar svenskt klimatdriv”

S och MP i gemensamt utspel. EU tycks ta av sig ledartröjan i klimatpolitiken och överge två av tre klimatmål. Att Sverige gett sitt passiva stöd till detta är svagt. Fredrik Reinfeldts klimatengagemang är tom retorik. Vi skulle ha allt att vinna på en smart och ambitiös klimatpolitik, skriver Stefan Löfven och Åsa Romson.

Sverige har under lång tid gått i täten när det gäller omställningen till en hållbar miljö. Men under den borgerliga regeringens snart åtta år vid makten har de svenska klimat-initiativen bromsats eller lagts ned. Fredrik Reinfeldt har motiverat denna passivitet i Sverige med att det ändå inte gör någon skillnad vad som sker här hemma eftersom utsläppsminskningarna måste ske globalt.

Men nu ställs frågan om hur regeringen agerar internationellt. I onsdags presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ny klimatpolitik. Dessvärre innebar förslaget att EU sänker ambitionerna rejält för den gemensamma klimatpolitiken. Den europeiska unionen – som tidigare varit den tyngsta aktören och drivit på för framåtsträvande klimatavtal – föreslås nu lägga ifrån sig ledartröjan. EU:s ledarskap i klimatarbetet har hittills byggt på en strategi med tre fundament: minskade egna klimatutsläpp, mer förnybar energi och effektivaret energianvändning. Dessa fundament har legat till grund för ett världsledande arbete som inneburit ett ökat klimatansvar, en utveckling av ekonomin och en strategi för nya jobb. Av dessa tre fundament föreslår nu EU-kommissionen att två i praktiken ska tas bort, så att endast målet om minskade utsläpp blir kvar. De andra två målen ersätts av en utredning och allmänt hållna målsättningar. Detta är allvarligt. Förslaget blir uddlöst om medlemsländerna inte tvingas att öka sin andel förnybar energi.

Samtliga tre fundament behövs för att de hänger samman. Genom bindande målsättningar för ökad produktion av förnybar energi och för mer effektiv energianvändning säkrar vi verktygen för att klara klimathotet och att skapa ett hållbart energisystem. Många europeiska länder har kolkraft som sitt främsta energislag, och för att nå klimatmålet måste det ske en omställning till mer förnybar energi och större effektiviseringar.

Enligt EU-kommissionens egna beräkningar skulle en fortsatt politik byggd på de tre fundamenten innebära över en halv miljon nya jobb i EU, sänkta energikostnader för hushåll och företag med uppemot 50 miljarder kronor per år, minskad dödlighet av luftföroreningar, stora vinster för folkhälsan samt minskade utsläpp av svavel, kväveoxider och partiklar. Dessvärre lägger EU-kommissionen ändå inte fram ett sådant förslag.

Det klimatmål som EU-kommissionen föreslår på 40 procent till år 2030 klarar inte ensamt den stora uppgift som vi står inför: att begränsa jordens uppvärmning och undvika en global klimatkatastrof, samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya jobb, innovationer och växande företag.

För oss är det självklart att en svensk regering ska agera för ett kraftfullt klimatarbete både i Sverige och internationellt. För att kunna vara pådrivande i det internationella klimatarbetet måste den svenska regeringen ha en tydlig position. Man har störst möjlighet att påverka när processen befinner sig i ett tidigt skede och innan andra har hunnit låsa fast sig. När väl kompromissen är nådd finns det ofta endast små utsikter att kunna förändra något.

Därför var det svagt av Sveriges borgerliga regering med Fredrik Reinfeldt i spetsen att ge sitt passiva stöd till EU-kommissionens idéer att ta bort två klimatmål. Regeringen har låtit den interna osämjan inom alliansen hindra Sveriges möjligheter att påverka vilken väg EU ska välja i klimatpolitiken. Resultatet av detta har blivit att regeringen inte har drivit på för bindande mål för förnybar energi och effektivisering när den i somras erbjöds att komma med synpunkter på EU-kommissionens förslag. I sitt svar ställde sig regeringen bakom ett utsläppsmål men ville inte ta ställning till mer förnybar energi och effektivare energianvändning.

I en avgörande fråga för klimatet och EU:s ekonomiska utveckling lägger Sverige alltså ned sin röst. Fredrik Reinfeldts uttalanden om sitt klimatengagemang visar sig enbart vara tom retorik. När det kommer till kritan och Sverige har chansen att göra skillnad så väljer regeringen att passivt se på i stället för att agera och driva på. Det är dessutom märkligt eftersom det finns en bred politisk majoritet i Europaparlamentet som stödjer ett bindande mål om energieffektivisering.

Om EU-kommissionen och den svenska regeringens nuvarande linje blir verklighet är det inte bara en stoppsignal för EU:s klimatarbete och ett rejält bakslag för de globala ansträngningar som syftar till att möta klimathotet. Det försvårar också avsevärt möjligheterna att lyfta Europas ekonomi och arbetsmarknad. Rätt utformad har Sverige och EU allt att vinna på en smart och ambitiös klimatpolitik. Omställning till hållbara energisystem är ett av svaren på var de nya jobben kommer. Världen efterfrågar dagligen nya klimatsmarta och energisnåla innovationer. Tusentals nya jobb växer hela tiden fram genom investeringar i effektiva klimatlösningar.

Att medvetet bromsa utvecklingen i EU är kortsiktigt och riskerar att försvaga Sveriges konkurrensförmåga. Därför borde det vara ett självklart svenskt intresse att driva på den här processen. Det är dags för en svensk regering som tar ledartröjan i klimatarbetet och tar strid emot de konservativa EU-länder och partigrupper som inte ser möjligheterna i klimatomställningen. Vi vill att EU ska ha starka och tydliga mål för minskade klimatutsläpp, mer förnybar energi och en effektivare energianvändning. Så tar vi ansvar för jobben och våra barns framtid, både i Sverige och i EU.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.