”Reinfeldt och Borg hanterar miljöproblemen oseriöst” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Reinfeldt och Borg hanterar miljöproblemen oseriöst”

Förnyelse krävs. Kretsloppsanpassad ekonomi, en grön arbetslinje och en ökad insikt om de positiva effekterna på livskvaliteten som en bättre miljö ger. Det är Miljöpartiets strategi i tre steg för att styra över utvecklingen mot en mer klimat­smart utveckling, skriver partiets språkrör Åsa Romson.

Med den distans till politiken man får under ett halvårs föräldraledighet har jag alltmer kommit att se behovet av en förnyelse av hur vi diskuterar klimat- och miljöfrågorna. När jag nu återgår till riksdagen och språkrörskapet för Miljöpartiet tar jag därför som min viktigaste uppgift att föra in dessa i centrum av debatten.

I Sverige har det länge saknats en politisk diskussion om hur vi ska hitta verkliga lösningar för klimat- och miljöfrågor. Detta är konstigt då medvetenheten om miljöproblemen är generellt stor. Men i den rikspolitiska debatten behandlas klimat- och miljöperspektiven allt som oftast som en särfråga utan koppling till den större bilden av vilken utveckling samhället ska ha. Detta gäller särskilt regeringskansliet, där finansdepartementet inte handskas med klimatfrågan som det ekonomiska problem den på många sätt är. När man tänker på de här frågornas centrala betydelse för framtida generationers handlingsutrymme och livskvalitet blir man oroad.

Det behövs nu en ny strategi i tre steg: För det första måste miljöpolitiken på allvar bli en del av den långsiktiga ekonomiska politiken, det måste för det andra bli tydligare att en aktiv miljö- och klimatpolitik kan vitalisera näringslivet och ge jobb, och för det tredje måste de positiva effekterna på livskvaliteten av bättre miljö lyftas fram.

Det är naturligtvis ett misslyckande för mig och Miljöpartiet att vi ännu inte klarat att få upp klimat- och miljöfrågor högre på den politiska agendan. Vi måste därför vara självkritiska och våga pröva nya vägar för att nå ut till också de männi­skor som i dag inte ser klimat och miljö som politiskt viktiga områden.

Det är lätt att tro att det räcker att öka kunskapen om hur stora miljöproblemen är och hur otillräckliga åtgärderna i dag är, men det är inte fakta om klimat- och miljöproblem som saknas. Vi nås regelbundet av rapporter om det allvarliga läget. För några veckor sedan uppmättes 400 miljondelar koldioxid i atmosfären, den högsta nivån hittills och redan över vad många forskare menar kan leda till mycket allvarliga klimatförändringar.

Naturvårdsverket konstaterade i vintras åter­igen att 14 av 16 svenska miljömål inte nås med dagens åtgärder. På flera områden går i stället utvecklingen åt fel håll. Sveriges sista naturskogar kommer om inget görs att bli kalhyggen under vår generation. Karolinska institutet meddelade i förra veckan att allt fler barn i Sverige får astma. Men ingen av dessa saker har nämnvärt berört den politiska debatten, det är inget statsministern håller presskonferenser om eller gör till huvudnummer i budgetarbetet.

De väljare som inte redan är klimat- och miljöengagerade uppfattar kanske rapporter som dessa som ytterligare några negativa nyheter bland andra som liksom olyckor är svåra att egentligen göra något åt. Debatten måste därför ha nytt fokus för att visa att det går att styra till minskade klimatutsläpp och bättre miljö. Det handlar om följande:

1. Klimat- och miljöfrågorna måste återföras till kärnan av ekonomisk politik. Vad som är en önskvärd ekonomisk utveckling måste diskuteras också i termer av vad jorden tål och hur framtidens samhälle byggs. Internationellt är debatten om grön ekonomi i full gång. Vid det ekonomiska toppmötet i Davos i vintras listades klimatfrågan bland de tre största ekonomiska riskerna mänskligheten står inför. Allt fler ekonomer ger rådet, liksom miljöexperterna i regeringens så kallade Framtidskommission, att ställa om ekonomin i mer kretsloppsanpassad och miljösmart riktning för att klara konkurrenskraft och framtida prischocker.

2. Det behöver tydliggöras att en offensiv klimat- och miljöpolitik är en politik för jobben. I en värld med ökade miljöproblem och mer konkurrens om energi och resurser är det de länder som ställer om som kommer att ha jobb och exportmöjligheter. Nya kunskaper krävs för framtiden och nya företag måste därför ges möjligheter att anta utmaningen och utveckla hållbara tjänster. För det är bara i ett modernt näringsliv det kommer att finnas jobb i framtiden. Att stödja framväxten av dessa nya jobb är en hörnsten i en grön arbetslinje, en arbetslinje som sätter människan i centrum.

3. Det är också viktigt att visa att ett mer miljövänligt samhälle ökar människors livskvalitet i vardagen. I dag tror en del att livet skulle bli svårare och tråkigare om vi minskar våra miljöskadliga utsläpp och gör samhället mer hållbart. Så är det inte. Många miljöreformer ger både bättre hälsa och större möjligheter att växa och utvecklas som människa. Bättre kollektivtrafik och minskad biltrafik i städer gör till exempel att barn löper mindre risk att bli sjuka och får lättare att själva gå till skola och lekplatser.

Med tuffare fokus i klimat- och miljödebatten blir också skiljelinjerna tydligare i svensk politik. Reinfeldt och Borg fullföljer en lång moderat tradition att prata miljöpolitik på ett departement för att sedan via finansdepartementet säga nej till miljöpolitiska reformer. De behandlar frågorna oseriöst och när signaler kommer om klimat- och miljöproblem så slår de ifrån sig och pekar på att andra länder bör göra mer. Men ansvaret för en miljömässig samhällsutveckling kan inte läggas på en enskild minister. Att dagens miljöminister allt oftare måste beklaga sin regerings politik förstärker bilden av alliansen som oförmögen att hantera en av våra största samhällsutmaningar. I det läget är det än viktigare att Miljöpartiet kliver fram i debatten och visar att klimat- och miljöproblemen måste tas på allvar.

Åsa Romson, språkrör, Miljöpartiet de gröna

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.