Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

”Palmolja i biodrivmedel hotar urskog”

REPLIK DN DEBATT 13/12. Det vore bra om EU kunde enas om förbud mot palmolja och …

”Orealistisk tro att stora åkerarealer kan täckas av skog”

REPLIK DN DEBATT 13/12. De hypotetiska antagandena som Searchinger och Wirsenius gör om …

”Allt för generaliserande slutsatser om biodrivmedel”

REPLIK DN DEBATT 13/12. Searchinger och Wirsenius tar inte hänsyn till flera viktiga …

”Ohederligt att utgå från de sämsta exemplen”

REPLIK DN DEBATT 13/12. Searchingers och Wirsenius metod är ohederlig då den utgår från …

”Rekordmånga ansöker om arbetstillstånd i Sverige”

REPLIK DN DEBATT 5/12. Fler än någonsin vill ha arbetstillstånd i Sverige – tvärtemot de …

”Nordhaus har en enorm övertro på prismekanismen”

REPLIK DN DEBATT 9/12. Den naturvetenskapliga klimatforskningen är glasklar: …

”Oroväckande att den allvarliga kritiken förtigs”

REPLIK DN DEBATT 9/12. Att misstänkliggöra de som initierar en saklig kritisk debatt om …

”Det är enkelhet och överskådlighet vi förespråkar”

SLUTREPLIK DN DEBATT 27/11. I sin replik på vår debattartikel, som presenterade förslag …

”Att ignorera tillväxtens baksidor är helt förödande”

REPLIK DN DEBATT 3/12. Dagens oförmåga eller möjligen ointresse att ta ansvar för …

”Näringsliv, fack och universitet måste svara studenterna”

REPLIK DN DEBATT 3/12. Signalen från studenterna är viktig: Deras innovationsförmåga, …

”Valfrihet är trevligt men ger lägre pensioner”

REPLIK DN DEBATT 27/11. Nationalekonomerna Mikael Elinder och Johannes Hagen skriver att …

”Långtgående kritik från anställda mot Arbetsförmedlingen”

SLUTREPLIK DN DEBATT 26/11. Det tog  inte lång tid efter publiceringen av min artikel …

”Arbetsförmedlingens registrering av anställda är integritetskränkande”

REPLIK DN DEBATT 26/11. Vi välkomnar att ledningen på Arbetsförmedlingen vill fokusera på …

”Dags för en kriskommission för järnvägen”

SLUTREPLIK DN DEBATT 23/11. Ett återkommande tema i Trafikverkets svar på vår artikel är …

”Karensdagen riskerar att öka kostnaderna för sjukskrivningar”

REPLIK DN DEBATT 17/11. En karensdag för vårdnadshavare riskerar att öka …

”Arbetsförmedlingen arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning”

REPLIK DN DEBATT 25/11. Sedan 2015 bedriver vi ett aktivt tillitsarbete som vi benämner …

”Missledande förenklingar om förseningar i tågtrafiken”

REPLIK DN DEBATT 23/11. Att hävda att det är administrativa regler som skapar en stor del …

”Avskaffa föräldrapenningen och halvera ledigheten”

REPLIK DN DEBATT 17/11. Tre moderata företrädare skriver om reformer av familjepolitiken …

”Bolånetaket kan höjas om ränteavdragen tas bort”

REPLIK DN DEBATT 18/11. Kritiken mot amorteringskravet kommer bland annat från ekonomiska …

”Skilj på bra och dålig skuldsättning”

REPLIK DN DEBATT 18/11. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen hävdar att …

”Risk att M-förslaget leder till minskad jämställdhet”

REPLIK DN DEBATT 17/11. Vi delar ambitionen att få kvinnor och män att dela mer lika på …

”Barnen ses bara som karriärhinder”

REPLIK DN DEBATT 17/11. Karriäristerna utgör bara är 10–15 procent av arbetskraften, och …

”Barn slutar inte bli sjuka för att en karensdag införs”

REPLIK DN DEBATT 17/11. De moderata företrädarnas resonemang är väldigt märkligt. …

”Risk att symbolhandlingar ersätter verkliga lösningar”

SLUTREPLIK DN DEBATT 10/11. Symbolhandlingar i form av bland annat påkostade …

”Höj inte SL-kortet och bygg Östlig förbindelse”

REPLIK DN DEBATT 13/11. Svikna vallöften, höjda priser på SL-taxan och tveksamma …

”Koldioxidbudgetar är ett viktigt politiskt verktyg”

SLUTREPLIK DN DEBATT 12/11. Koldioxidbudgetar är ett viktigt politiskt verktyg för att …

”Resultatstyrning behöver inte ha koppling till NPM”

SLUTREPLIK DN DEBATT 8/11. Ett gott exempel är de nationella kvalitetsregister som läggs …

”Risk att patientjournaler hamnar i orätta händer”

SLUTREPLIK DN DEBATT 6/11. I de pågående upphandlingarna av system för vårdinformation …

”Ett nej till Nobel Center sparar en miljard till forskning”

REPLIK DN DEBATT 11/11. I motsats till det som Nobelstiftelsens Lars Heikensten och …

”Vi måste säkra privata investeringar för klimatet”

REPLIK DN DEBATT 12/11. Ska vi nå målen i Parisavtalet räcker det inte med en …