Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Äldreperspektivet saknas i Demokratiutredningen”

Det är med stor besvikelse som vi konstaterar att en så viktig utredning som Demokratiutredningen inte har förmått att anta ett äldreperspektiv. Detta trots att de två största pensionärsorganisationerna har varit representerade i utredningen, skriver Christina Rogestam, SPF Seniorerna, och Lisbeth Staaf-Igelström, PRO.

Nyligen presenterade 2014 års Demokratiutredning sitt slutbetänkande. Utredningen är viktig och lyfter fram de utmaningar den representativa demokratin står inför. Möjligheten för unga och personer med funktionsnedsättning att bli representerade i politiken har belysts på ett utmärkt sätt. Däremot har äldreperspektivet lyst med sin frånvaro genom hela utredningsarbetet och så även i slutbetänkandet.

Åldersdiskriminering är ett växande problem i Sverige. PRO och SPF Seniorerna har under de senaste åren visat på en allt tydligare strukturell diskriminering av äldre inom en rad områden; socialförsäkringslagstiftningen, försäkringar, sjukvården, tillgång till läkemedel, möjligheten till banklån. Och inte minst representationen av äldre till riksdagen. Äldre motsvarar 25 procent av väljarkåren, men knappt 3 procent av ledamöterna i landets högsta beslutande organ.

Det är därför med stor besvikelse som vi konstaterar att en så viktig utredning som denna inte har förmått att anta ett äldreperspektiv. Detta trots att de två största pensionärsorganisationerna har varit representerade i utredningen och lyft fram äldres försvagade möjligheter till inflytande. En liten seger uppnådde vi dock genom att bredda den statistik som utgjorde bakgrund till utredningens diskussion och förslag. Från början omfattade kohorten endast åldersspannet 16–64 år. En fjärdedel av väljarkåren var bortraderad från underlaget.

Utredningen presenterar en rad bra förslag när det gäller möjligheterna för flera att delta i de demokratiska processerna, men vi saknar helt klart ett avsnitt om äldres förutsättningar att utöva inflytande i en föränderlig värld på samma sätt som för unga och personer med funktionsnedsättning.

Vi saknar diskussion och föreslag inom följande områden:

• En analys av ett växande politiskt missnöje hos äldre.

• En diskussion om e-demokrati ur ett äldreperspektiv, hur påverkar teknikutvecklingen äldres möjligheter till politiskt inflytande?

• Orsaker och hinder för äldre att delta i den demokratiska processen.

• Partiernas ansvar för att nominera fler äldre på valbara platser.

Vi beklagar att utredningen inte berört den viktiga frågan om äldres inflytande genom kommunala pensionärsråd. I dag finns ingen lagstiftning som garanterar att det ska finns pensionärsråd. För att stärka rådens ställning arbetar både PRO och SPF Seniorerna aktivt för att pensionärsråd genom lagstiftning blir obligatoriska i kommuner, landsting och regioner samt att respektive fullmäktige ska besluta om reglementen. Det finns ett tydligt samband mellan de kommuner som har väl fungerande kommunala pensionärsråd och de kommuner som erhåller höga betyg.

Till följd av demografiska utmaningar blir det allt viktigare att alla kan bidra i samhället, oavsett ålder. De förlegade attityder som allt oftare kommer till uttryck, inte bara i statliga utredningar, och som hindrar oss äldre att bidra med vår erfarenhet och kompetens måste förändras.

En representativ demokrati förutsätter en riktig representation – även av äldre. De politiska partierna måste därför rekrytera fler 65-plussare till sina riksdagslistor och fullmäktigelistor i kommuner, landsting och regioner.

DN Debatt. 18 januari 2016
Debattartikeln
Olle Wästberg och Daniel Lindvall, Demokratiutredningen:
”Låt folket lägga förslag till riksdag och kommun”

Repliker
Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott:
 ”Sänk inte rösträttsåldern till 16 år”

Peter Esaiasson och Mikael Persson, Göteborgs universitet:

Christina RogestamSPF Seniorerna och Lisbeth Staaf-Igelström, PRO: 
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.