Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-12 13:14

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/arbetsformedlingen-arbetar-med-tillitsbaserad-styrning-och-ledning/

Repliker

”Arbetsförmedlingen arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning”

REPLIK DN DEBATT 25/11. Sedan 2015 bedriver vi ett aktivt tillitsarbete som vi benämner förnyelseresan. Inom ramen för den har vi jobbat hårt för att avskaffa pinn-jakt och detaljstyrning, skriver Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingen.

Rätta artikel

Det finns flera skäl till att anställda på Arbetsförmedlingen rapporterar vad de lägger ner sin arbetstid på. De tre viktigaste är:

• Underlag för att planera, följa upp och fördela vårt arbete och våra resurser. Dessutom ge underlag för att följa upp arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetsfördelning.

• Kunna visa för medborgarna hur vi använder våra resurser och vilka resultat vi åstadkommer.

• Ge bättre underlag till vår uppdragsgivare – regering och riksdag, – om hur vi använder våra resurser.

Sammantaget syftar detta till att Arbetsförmedlingen ska åstadkomma en ökad kund- och samhällsnytta.

Göran Sundström tecknar en bild av det tidsrapporteringssystem vi nyligen har infört i helt andra termer. Den bild han målar upp är en resurskrävande och byråkratisk tidsrapportering som stjäl personalens tid och som utifrån deras perspektiv ”skapar en känsla av övervakning och misstro”

Jag vänder mig starkt mot hans slutsatser. De allra flesta av våra medarbetare använder en handfull olika aktiviteter i veckan för att beskriva sitt arbete. Jag vågar påstå att det inte finns en enda anställd som finfördelar sin arbetsvecka på det sätt som Gunnar Sundström gör gällande.

Jag har inte heller en enda gång hört någon medarbetare uttrycka obehag kopplat till tidsrapporteringen. Snarare förståelse för att vi har infört detta, utifrån motiven jag nämnde ovan.

Sedan 2015 bedriver Arbetsförmedlingen ett aktivt tillitsarbete som vi benämner förnyelseresan. Inom ramen för den har vi jobbat hårt för att avskaffa pinn-jakt och detaljstyrning. 

I stället har vi skapat bättre förutsättningar för och ökat utrymme för medarbetarna att göra professionella bedömningar. Vi är också väl medvetna om Tillitsdelegationens arbete, som vi har följt med intresse sedan delegationen inledde sitt arbete. Här kan nämnas att Arbetsförmedlingen är en av fem utvalda myndigheter som arbetar tillsammans med Tillitsdelegationen och där Arbetsförmedlingen utgör ett exempel på en myndighet som arbetat en längre tid med just tillitsbaserad styrning och ledning. Detta har uppenbarligen inte Göran Sundström tagit till sig, vilket kan tyckas vara märkligt.

Sist vill jag påpeka att vi är långt ifrån ensamma bland landets myndigheter om att använda ett tidredovisningssystem. Däremot har vi varit sena att införa det.