Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-15 21:52

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/arbetsformedlingens-registrering-av-anstallda-ar-integritetskrankande/

Repliker

”Arbetsförmedlingens registrering av anställda är integritetskränkande”

REPLIK DN DEBATT 26/11. Vi välkomnar att ledningen på Arbetsförmedlingen vill fokusera på arbetsmiljön. Det behövs, i ST:s senaste arbetsmiljöundersökning har medarbetarna på Arbetsförmedlingen bland den värsta arbetsmiljön i hela staten, skriver Britta Lejon och Fredrik Andersson vid Fackförbundet ST.

Rätta artikel

Precis så som Göran Sundström uppmärksammar i sin artikel så har Arbetsförmedlingen infört omfattande rapporteringskrav för de anställda vad gäller tidrapportering, närvaro och välbefinnande. Vi delar mycket av den kritik som Sundström framför och de frågor som finns om hur denna mycket omfattande rapportering stämmer överens med den tillitsbaserade styrning som håller på att införas i staten.

Arbetsförmedlingen menar själva att rapporteringen görs för att planera, följa upp och fördela arbetet samt för att visa medborgare och regeringen hur myndigheten använder sina resurser. En genomläsning av Arbetsförmedlingens instruktion och regleringsbrev visar dock att det inte finns några krav från regeringen att redovisa några av de uppgifter som samlas in genom Tajma, Kom & Gå eller Medarbetarpulsen. Inte heller medborgarna torde vara intresserade av hur många koppar kaffe som de anställda på Arbetsförmedlingen dricker, hur nöjda de är med sin sociala situation, hur gott de sover om nätterna eller vad de gör timme för timme.

Den insamling som görs av hälsodata i Medarbetarpulsen kan vara intressant som underlag för samtal om hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Uppgifter om en persons hälsa är dock några av de mest känsliga personuppgifter som finns. Vi kan inte se att det finns något stöd i dataskyddsförordningen för arbetsgivaren att samla in den typen av information om de anställda. Vad skulle Datainspektionen säga om användandet av Medarbetarpulsen?

Vi välkomnar att ledningen på Arbetsförmedlingen vill fokusera på arbetsmiljön. Det behövs, i STs senaste arbetsmiljöundersökning har medarbetarna på Arbetsförmedlingen bland den värsta arbetsmiljön i hela staten. Åtta av tio svarar att de har hög eller mycket hög arbetsbelastning. Hälften av våra medlemmar på myndigheten svarar att de ofta känner stress och oro över jobbet. Det här behöver arbetsgivaren ta på allvar. Men vi i Fackförbundet ST känner oss minst sagt tveksamma till om ökad tidrapportering är rätt sätt att göra det på.

Att mäta och registrera kan aldrig ersätta ett närvarande ledarskap och tillitsfyllda relationer mellan medarbetare och ledning. Chefer måste få tid att vara just chefer och få det stöd de behöver så de kan fokusera på sitt ledarskap. En chef som har möjlighet att vara närvarande och föra en löpande dialog med sina medarbetare kan ersätta mycket av den överregistrering som nu görs.

Medarbetarna måste ges goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Den administrativa börda som finns måste minska. Arbetsmiljön behöver förbättras och det måste ges rimlig tid för att utföra arbetsuppgifterna. Risken med den utveckling som vi nu ser på Arbetsförmedlingen är att man ersätter en närvarande chef som har en god dialog med sina medarbetare kring arbetsbelastning, stress och hälsa på jobbet med olika typer av kontrollsystem.