Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Arbetsmiljöstrategin saknar ett helhetsperspektiv”

REPLIK. Stress, hög arbetsbelastning, regelmässigt övertidsarbete och att ständigt vara tillgänglig i det gränslösa arbetet är vardag för många tjänstemän i såväl offentlig som privat sektor. Vi välkomnar därför att regeringens nya arbetsmiljöstrategi (DN Debatt 1/2) sätter större fokus på arbetsmiljöfrågor som är viktiga för tjänstemannagrupperna, skriver Eva Nordmark, TCO.

Att samarbeta kring svåra frågor är nödvändigt. Arbetsmarknadens parter har fått möjlighet att delta i arbetet med att ta fram strategin, vilket vi naturligtvis ser positivt på. Det dialogforum som kommer att inrättas blir därför viktigt. Där kommer vi tillsammans kunna fortsätta att diskutera och utveckla arbetsmiljöfrågorna.

Vi i TCO ser möjligheter till förbättringar på fem områden:

1. Det saknas ett helhetsperspektiv. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skriver att en rad uppdrag kommer att ges till Arbetsmiljöverket. Det finns en risk att det resulterar i enskilda aktiviteter som i sig är bra men där det saknas ett helhetsperspektiv. Därför menar vi att regeringen måste ta ett krafttag kring de långsiktiga och förebyggande frågorna på arbetsmiljöområdet. En sådan viktig fråga är strävan att uppnå en jämlik arbetsmiljö.

2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är nyckeln till en sund arbetsmiljö, inte minst den psykosociala. Utvecklingen ser tyvärr negativ ut på området och TCO-förbunden har varnat för en trendmässigt sjunkande förekomst av SAM. Vi ser därför ett behov att ett utökat stöd till det arbetet. I den nya strategin verkar regeringens ambition stanna vid att ge Arbetsmiljöverket uppdrag att ta fram en vägledning för gränslöst arbete. Det är inte tillräckligt.

3. Arbetsmiljöarbetet är inte bara en angelägenhet för parterna på central nivå. Det praktiska arbetet för en bättre arbetsmiljö sker dagligen i samverkan mellan skyddsombuden och chefer, chefer som många gånger är medlemmar i ett TCO-förbund.

4. Företagshälsovården måste förbättras. I ett läge med ökande sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad ohälsa krävs att ett större grepp tas kring företagshälsovården. Den kräver en mix av kollektivavtal och medfinansiering från staten för att fungera ordentligt. Satsningar på kompetens hos företagshälsovården är nödvändiga, men det är viktigare att den kompetens som redan finns kan användas på bästa sätt. En god företagshälsovård stöder arbetsgivare, chefer, medarbetare och skyddsombud i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet. Den kan också bistå med arbetsanpassning innan någon blir sjuk eller rehabilitering för den som blivit sjuk.

5. Förekomsten av mobbning i arbetslivet ser inte ut att få en snar lösning. Vi har länge efterfrågat en arbetsrättslig lag för att komma tillrätta med problemet. Det är hög tid för regeringen att tillsätta en utredning som tar fram ett sådant lagförslag.

DN Debatt. 1 februari 2016

Debattartikel

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S):
”Så ska dödsfall och ohälsa förebyggas i arbetslivet”

Repliker

Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson:
”Ta växande psykisk ohälsa på allvar” 

Eva Nordmark, ordförande TCO:
”Arbetsmiljöstrategin saknar ett helhetsperspektiv” 

Sofia Larsen och Magnus Hedberg, Jusek:
”Lyft fram de friska arbetsplatserna” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.