”Argumentationen liknar propaganda” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Repliker

”Argumentationen liknar propaganda”

REPLIK. Ekologiskt jordbruk är och kommer fortsätta att vara bättre för miljön, skriver David Aronsson, miljöskyddsspecialist.

I alla debattartiklar finns det en spets, en vilja att skapa en debatt. I en debattartikel om ekologiskt jordbruk på DN Debatt den 16 juli skapar Torbjörn Fagerström och Jens Sundström en spets som inte borde finnas. En spets som skapar en bild som inte är rättvisande. Ekologiskt jordbruk är och kommer fortsätta att vara bättre för miljön. Den rapport från Livsmedelsverket som debattörerna hänvisar till ändrar inte på det. Debattörerna väljer delar av rapporten som pekar åt det håll de önskar och utelämnar andra mer balanserade, som till exempel: “Ekologiskt jordbruk presterar generellt sett bättre än konventionellt jordbruk från ett lokalt och regionalt miljöperspektiv, men det har inte nödvändigtvis en lägre miljöpåverkan per producerad enhet.”

Fagerström och Sundström drar omfattande slutsatser från SLV:s rapport. Att konventionell och ekologisk odling inom många faktorer har likvärdig miljöprestanda är en tydlig slutsats. Debattörerna undviker däremot att dra en annan slutsats från rapporten. Ekologisk odling skapar mindre ekotoxiska effekter, det vill säga den släpper ut mindre gift. Det syns tydligt i den tabell från rapporten som finns i debattartikeln. Den uppmärksamma läsaren ser däremot en gul markering på grönsaker, kanske det område där ekologisk odling förväntas ge störst effekt. Rapporten hänvisar till WWF, “WWF konstaterar att den största fördelen för ekologisk produktion är att kemiska växtskyddsmedel inte används, samt att biodiversiteten i landskapet ökar”. Varför skulle då rapporten kommit fram till att ekologisk och konventionell odling ger likvärdigt resultat? Svaret är enkelt, det gör den inte.

Som författarna av rapporten påpekar måste en livscykelanalys avgränsas. Likaså måste en rapport ha tillräckligt underlag för att det ska gå att dra några slutsatser. För exotoxicitet från grönsaksproduktion ingår endast två studier i underlaget för rapporten, ett underlag som behandlar 8 jämförelser på bönor och ett gällande purjolök. Enligt rapporten inkluderar studien om bönor otroligt nog inte ekotoxisk effekt från växtskyddsmedlen, det som för de flesta uppfattas som grunden i ekologisk odling. Den ekotoxiska faktorn i studien kommer till stor del som sekundäreffekt från energianvändning (där konventionell odling är effektivare). Rapportförfattarna beskriver det som “... resultat från denna studie bör tolkas med viss försiktighet”.

Fagerström och Sundström argumenterar utifrån det oklara underlag som rapporten är för omfattande förändringar i stödsystem och subventioner av ekologisk produktion, samt fördelning av forskningsmedel, på ett sätt som helt saknar rimlig proportion. Argumentationen sker också på ett sätt som inte skapar den tydlighet kring bästa miljöval som de anser sig eftersträva, vilket skapar mer känsla av propaganda och egenintresse än debatt.

DN Debatt.17 juli 2016

Debattartikeln
Torbjörn Fagerström och Jens Sundström:
”Ekologiskt jordbruk har aldrig varit bättre för miljön” 

Repliker
Torbjörn Fagerström och Jens Sundström:
”Våga stå för era resultat” 
Gunnar Rundgren, bonde och författare:
”Jordbrukarnas val styrs av marknaden”
Kersti Linderholm, agronomie doktor:
”Viktigt att besluten baseras på vetenskap”
Birgit Landquist, Maria Nordborg och Sara Hornborg:
”Slutsatsen saknar stöd i vår rapport”
Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket:
”Vilseledande om Livsmedelsverket”
David Aronsson, miljöskyddsspecialist:
”Argumentationen liknar propaganda”
Artur Granstedt, docent i ekologisk odling: 
”Satsa på ekologiskt kretsloppsjordbruk” 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.