Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-25 23:37

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/aterkalla-medborgarskapet-for-den-som-begatt-allvarliga-terroristbrott/

Repliker

”Återkalla medborgarskapet för den som begått allvarliga terroristbrott”

REPLIK DN DEBATT 12/3. Sverige måste stå rustat för att möta ett försämrat säkerhetsläge och ett ökat terrorhot. Vi välkomnar därför att regeringen nu säger sig ha för avsikt att gå fram med några av de förslag som Moderaterna länge drivit. Samtidigt är det uppenbart att ytterligare åtgärder behöver komma på plats, skriver Johan Forssell (M).

Rätta artikel

I december 2015 ingicks en överenskommelse mellan sex partier om åtgärder mot terrorism. Efter den fruktansvärda attacken på Drottninggatan i Stockholm i april 2017 slöts en ny överenskommelse med ytterligare viktiga insatser, där regeringen gick med på våra krav om att öka Säkerhetspolisens tillgång till underrättelseinformation från signalspaning, polisens möjligheter till kameraövervakning och kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer.

Nu är vi i mars 2019. Tillståndsplikten för polisens kameraövervakning har fortfarande inte slopats. Säkerhetspolisen har inte fått tillgång till information från signalspaning under förundersökning eller en ny fungerande reglering av datalagring. Hemlig dataavläsning är inte tillåten och samröre med terrororganisationer har fortfarande inte kriminaliserats. Straffen för terrorismrelaterad brottslighet har inte skärpts. Listan kan göras lång.

Många frågar sig hur regeringens hantering av så viktiga frågor har tillåtits att ta så lång tid. Här är regeringen fortfarande svaret skyldig.

Att straffen för deltagande i en terrororganisation föreslås motsvara straffen för stöld vittnar om en oförmåga att se allvaret i situationen. Straffen för terroristrelaterad brottslighet bör skärpas väsentligt för att bättre spegla brottens allvar och sätta dem i de sammanhang där de hör hemma.

Vi moderater vill också ge polisen ytterligare verktyg. Hemlig rumsavlyssning bör vara möjlig vid grova brott med terrorkoppling och möjligheterna att använda så kallade preventiva tvångsmedel, som kan användas utan att en förundersökning pågår, behöver utökas. Säkerhetspolisen bör få möjlighet att kunna kalla varje IS-återvändare till förhör. Detta till skillnad från i dag när det krävs att det pågår en förundersökning kring ett brott där den som återvänt figurerar i utredningen. Det innebär att såväl bevisning som underrättelseinformation riskerar att gå förlorad.

Vid sidan av åtgärder här och nu måste också vi planera långsiktigt. Ingen vet om nya kalifat kommer att uppstå i framtiden. Moderaterna vill att ett svenskt medborgarskap ska kunna återkallas i fall där någon med dubbelt medborgarskap begått ett terroristbrott. Denna möjlighet finns redan i ett antal europeiska länder men den saknas i Sverige. Så sent som häromdagen slöts en bred politisk överenskommelse i Tyskland mellan höger och vänster i frågan.

Varför är det så viktigt för Mikael Damberg och Morgan Johansson att inte skapa möjlighet att kunna återkalla medborgarskapet för den som begått allvarliga terroristbrott?