Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Att ändra normer tar tid och möts alltid av motstånd”

SLUTREPLIK DN DEBATT 19/7. Det nya FN-avtalet utgör en fast punkt för det fortsatta nedrustningsarbetet. Betydelsen av denna normförskjutning verkar ha gått vissa förbi, skriver Gabriella Irsten, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, och Andreas Tolf, Svenska Läkare mot Kärnvapen

”Ge mig en fast punkt, och jag ska rubba jorden!” ska Arkimedes ha sagt då han beskrev hävstångseffekten. Genom att fastslå kärnvapnens illegitimitet utgör det nya FN-avtalet en fast punkt för det fortsatta nedrustningsarbetet. Betydelsen av denna normförskjutning verkar ha gått biträdande lektor Arash Heydarian Pashakhanlou förbi.

Några som däremot förstått detta är kärnvapenländerna. Det visar det läckta amerikanska regeringsdokument som omnämns i vår artikel samt uttalandet från USA, Frankrike och Storbritannien som både vi och Heydarian Pahakhanlou själv hänvisar till. Att kärnvapenländerna inte deltog i förhandlingarna var beklagligt men inte oväntat.

Att ändra normer tar tid och möts i början alltid av motstånd. Införandet av allmän rösträtt och avskaffandet av slaveriet är exempel på andra banbrytande historiska normförskjutningar. Att ändra normen kring kärnvapen handlar också om att frånta kärnvapen den symboliska makt de tidigare har haft och placera dem i samma kategori som andra massförstörelsevapen.

Heydarian Pashakhanlous eget argument om att avtal som förbjuder vapenslag skulle vara verkningslösa eftersom kemiska vapen använts i Syrien, motbevisas av omvärldens kraftiga fördömanden och reaktioner på användningen. Att även förbise den nedrustning av kemiska vapen som faktiskt skett under kemvapenkonventionen och det mänskliga lidande som därmed kunnat undvikas, är beklagligt. Provstoppsavtalet samt förbuden mot antipersonella minor och klustervapen är andra exempel på internationella avtals starka normerande kraft, trots att alla aktörer inte är juridiskt bundna till dem. Trots att USA inte skrivit på förbudet mot antipersonella minor så upphörde de att tillverka landminor i enlighet med avtalet och nyligen meddelade det amerikanska bolaget Textron att de som sista amerikanska bolag slutar tillverka klustervapen – utan att USA ens är part i klustervapenavtalet.

Utöver att stigmatisera kärnvapnen, som är förbudets fundament, kommer avtalet också göra det svårare att upprätthålla kärnvapenarsenalerna. Avtalet innehåller nämligen förbud mot att understödja ett annat lands kärnvapenprogram, till exempel genom att bidra till finansiering och produktion av kärnvapen.

Så länge det finns länder som innehar kärnvapen kommer andra också att vilja skaffa dem, fastslog både Canberra- och Blix-kommissionerna. Och så länge kärnvapen finns, kvarstår risken att de används, med katastrofala humanitära följder. Därför måste de avskaffas. Avtalet är öppet för kärnvapenstaterna att ansluta sig till, antingen efter att de avrustat eller efter att de antagit en legalt bindande plan för en kontrollerad och oåterkallelig eliminering av kärnvapnen inom strikta tidsramar. Alla stater som ingår i avtalet är därefter bundna att anta garantier underställda Internationella atomenergiorganet.

Vi kommer att ta fasta på förbudet och vara en del av förändringen istället för motståndet. Förbudet är inte ett mål i sig, utan ett medel. Nu måste politiker i Sverige och övriga länder skriva under och ratificera avtalet och sedan aktivt arbeta tillsammans med civilsamhället för att nå en värld fri från kärnvapen.

DN Debatt. 19 juli 2017

Debattartikel

Andreas Tolf, Svenska läkare mot kärnvapen, och Gabriella Irsten, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet:

”FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen”

Repliker

Arash Heydarian Pashakhanlou, biträdande lektor i Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan:

”Det nya avtalet är tandlöst”

Slutreplik

Andreas Tolf, Svenska läkare mot kärnvapen, och Gabriella Irsten, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet:

"Att ändra normer tar tid och möts alltid av motstånd"

Läs fler artiklar. Till DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.