Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-15 06:24

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/repliker/att-ignorera-tillvaxtens-baksidor-ar-helt-forodande/

Repliker

”Att ignorera tillväxtens baksidor är helt förödande”

REPLIK DN DEBATT 3/12. Dagens oförmåga eller möjligen ointresse att ta ansvar för tillväxtens baksidor är ett problem. Tillväxt i sig kan till och med vara positivt i sammanhanget. En förändring i tillväxt har större möjlighet att skapa bestående förändring, skriver Johanna Lundén och Erik Ringertz, Netlight Consulting.

Rätta artikel

I det ”Svenska Studentmanifestet för ett ekologiskt uppvaknande” kräver svenska studenter en verklig förändring hos oss företag för att vi ska vara aktuella som framtida arbetsgivare. För den yngre generationen är de negativa utsikterna inget avlägset bekymmer samtidigt som de vill vara med på resan mot en hållbar värld. 

Vi hör er och vill gärna ha er med. Som företagsledare har även vi långsiktiga ambitioner som sträcker sig bortom 2050. Vår framtid är därför till lika delar beroende av att begåvade studenter väljer oss som arbetsgivaren liksom att bevara den värld vi lever i.

Formuleringen i manifestet att ”vårt samhällssystem är baserat på bnp-tillväxt utan att reflektera över tillväxtens baksidor” kan tolkas som att tillväxten i sig är ett problem. Snarare är det dagens oförmåga eller möjligen ointresse att ta ansvar för tillväxtens baksidor. Tillväxt i sig kan till och med vara positivt i sammanhanget. En förändring i tillväxt har större möjlighet att skapa bestående förändring.

Vi införde som regel att erbjuda vegetarisk mat i stället för rött kött för att fortsätta kunna växa och mötas utan negativ klimatpåverkan..

För några år sedan rannsakade vi vår verksamhet och fann att en strategisk framgångsfaktor var mötet mellan människor i vår organisation. Vi belyste då även dess baksida, som var behovet av resor. Över 1000 medarbetare reser dagligen både lokalt och mellan kontor i hela Europa. 

Detta ledde till att vi började estimera våra utsläpp och göra klimatinvesteringar för att uppväga för den del av vårt resande som vi inte klarade av att ställa om till tåg eller ersätta med tekniska lösningar för att minimera behovet av resande. Central placering av samtliga kontor gjorde dem tillgängliga med cykel och kommunal trafik.

Omställningen innebar en positiv upplevelse och en tydlig affärsnytta varför vi året därpå bestämde oss för att belysa baksidan ytterligare. Vi fann då att möten har ännu en bieffekt, nämligen behovet av att äta mat. Vi beställer över 60.000 portioner mat om året till event och möten. Detta innebar att vi införde som regel att erbjuda vegetarisk mat i stället för rött kött för att fortsätta kunna växa och mötas utan negativ klimatpåverkan.

Andra liknande åtgärder har införts genom åren för att minska konsumtion och slit och släng av bland annat plast.

Betydelsen av dessa åtgärder har växt med vår tillväxt. Inte bara har vi kunnat inspirera kunder utan även oss själva i vårt privatliv. Som över 1.000 klimatsmarta evangelister i Europa som kan påverka vår omgivning positivt. För att understryka detta ansvar som individuella förebilder gjorde vi som företag klimatinvesteringar för samtliga medarbetares fotavtryck under 2018 i FN-sanktionerade projekt via en partner, Go Climate Neutral, som även utbildar oss i klimatneutral livsstil.

Utan tillväxt hade effekten inte varit densamma. Däremot hade en ignorant inställning till tillväxtens baksidor varit helt förödande.

Därmed inte sagt att vi nått i mål. Detta är bara början. Vi ställer oss gärna bakom studentmanifestets krav att 

1. Kontinuerligt kartlägga och redovisa totala klimatutsläpp och miljöpåverkan.

2. Följa en koldioxidbudget som innebär att vi minskar våra totala koldioxidutsläpp med 16 procent per år.

3. Regelbundet mäta och följer upp vår miljöpåverkan och vår koldioxidbudget. 

4. Vi skulle kunna lägga till: att agera transparent för att kunna dela våra lösningar med varandra och skapa större utväxling tillsammans.

Vi tar inte bara er oro på allvar utan delar den med er och ser fram emot att vi som företag och andra företag med oss, tillsammans med er studenter kan slå in på en hållbar resa och skapa förändring genom tillväxt.